Manipulace Visatronic EXCM

Malý, ale šikovný!

Přizpůsobivá a nákladově efektivní automatizace při montáži malých dílů

Spojení všech faktorů, které jsou důležité pro úspěch v automatizačním řešení, není snadný úkol. Cíl zpracovat co nejrozdílnější objem jednotlivých sérií výrobků je v rozporu se snahou o co nejnižší náklady. H-portál Mini EXCM Festo však ukazuje, že to jde.

Životní cykly výrobků jsou stále kratší, zejména v elektronickém průmyslu. Společnosti tomu mohou čelit přizpůsobivou automatizací, která umožňuje snadné změny vyráběných variant. Dosáhnou hospodárné výroby malých i velkých výrobních sérií. Zároveň s variabilitou rostou požadavky na kvalitu výroby i konečných výrobků. Vysoký stupeň automatizace pomáhá vyloučit chyby a zlepšuje přesnost. Na stále složitější zařízení je méně místa. Stroje musí být kompaktní. Vytvořit automatizovaný celek, který plní všechny uvedené požadavky současně je velmi náročný úkol. Správnou cestou je přizpůsobivost, odstupňování systémů různých velikostí, jednoduchá konfigurace a seřízení a rychlé uvedení do provozu. A ještě přitom pamatovat na vysokou míru spolehlivosti a přesnosti, jakož i nízkou kupní cenu a malé náklady na údržbu. S H-portálem Mini EXCM společnost Festo úspěšně všechny faktory spojila.

Vždy stejná základna

H-portál Mini EXCM je přizpůsobivé a nákladově efektivní řešení automatizace pro nejrůznější manipulační úlohy. Motory, řemenem pohánějící paralelní kinematiku, jsou stacionární. Nemusí se tedy přesouvat s pohyblivou částí manipulátoru. Proto je pohybující se hmotnost velmi malá a manipulátor kompaktní a výkonný. H-portál představuje efektivní špičkovou automatizační platformu pro výrobce strojů a zařízení. Pro manipulaci s materiálem a další procesy můžete vždy použít stejný základ. Jediné, co se mění, je pouze koncová jednotka.

H-portál Mini EXCM

Dynamika na nejmenším prostoru: nový H-portál Mini EXCM je paralelní kinematika poháněná řemenem, proto je pohybující se hmotnost minimální.

Rychlá a přesná kontrola

Testovací systém Flying Probe od společnosti Visatronic GmbH je dobrým příkladem úspěšného využití H-portálu Mini EXCM. Malá sériovost a prototypy činí z ekonomického testování desek plošných spojů skutečnou výzvu. Společnost Visatronic proto rozšířila svůj stávající testovací systém Visatest. Nové testovací zařízení polohuje testovací jehlu na elektronických sestavách. Ověřuje správné zpracování a kontroluje funkce. H-portál Mini je pro testovací systém jako stvořený. Stacionární motory se nemusí přesouvat spolu s manipulátorem. Kompaktní konstrukce a malá pohybující se hmotnost jsou snadnou cestou k dosažení požadované doby pohybu 2 sekundy pro úplnou úhlopříčku a přesnosti polohování 0,1 mm. H-portál Mini se dokonce může pohybovat rychlostí až 500 mm/s a polohovat s opakovatelnou přesností až ±0,05 mm v rovině x/y.

Také finská společnost PKC používá H-portál Mini EXCM v testovacím zařízení pro mobilní přístroje s dotykovými obrazovkami a tlačítky. Úkolem EXCM je polohování do různých testovacích pozic i ostatní pohyby v testovacích sekvencích. Řešení manipulace připravené k instalaci zaujalo především svou kompaktností, atraktivní cenou, vysokou přizpůsobivostí a mechanikou s odstupňovanými velikostmi. Více se dozvíte zde: přesnost v malém formátu

PKC, manipulace EXCM

Finská společnost PKC používá H-portál Mini EXCM v testovacím zařízení pro mobilní přístroje.

Vyšší hospodárnost v systému

Hospodárný nákup a provoz, stejně jako přizpůsobivé řízení přes Ethernet jsou důležitými argumenty pro použití H-portálu Mini EXCM. Všechny specifikace, jako jsou cílové polohy a rychlost pohybu, lze specifikovat přímo ve štíhlém a nákladově efektivním systému. Řízení ovládá oba servomotory. Pohyby H-portálu Mini se snadno naprogramují - ať už cílová poloha, rychlost pohybu nebo směr.

H-portál Mini EXCM je optimální systémový celek pro automatizaci laboratoří, výrobu elektroniky a výrobu, montáž a manipulaci s malými díly.

Přehledně: H-portál Mini EXCM

Velká dynamika: mechanická konstrukce se stacionárními motory snižuje pohybující se hmotnost a hnací síly obou motorů se vzájemně doplňují. Dynamika manipulátoru je velmi vysoká, 10 m/s².

Přesnost systému: kinematická struktura umožňuje opakovatelnou přesnost ±0,05 mm (v x/y).

Zkrácená doba konstrukce: Kompletní systém s definovanými rozhraními a rozměry.

Jednoduchá objednávka pod jediným objednacím číslem. Jednoduchá konfigurace nabízí zcela kompletní manipulační systém včetně motorů, ovladačů a kabelů.

Snadné uvedení do provozu: EXCM lze snadno konfigurovat s počítačem nebo notebookem pomocí nástroje Festo Configuration Tool (FCT) přes Ethernet LAN.

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2014
  2. Fotografie: Matti Immonen
Přehled