Lab-on-a-chip

Návrh a výroba systémů lab-on-a-chip

Mobilní diagnostika in vitro je trhem, který roste. Poptávka po rychlých a spolehlivých metodách testování přímo v místě potřeby trvale stoupá. Díky partnerství se společností Festo mohou vědci, univerzity, začínající firmy a dokonce i zavedení výrobci zkrátit dobu uvedení svých systémů lab-on-a-chip (LOC) na trh a rovnou začít s hromadnou výrobou. Klíčem k tomuto úspěchu je kolaborativní inženýrství a modulární řešení předem připravených subsystémů nachystaných k instalaci.

Příklad subsystému od společnosti Festo připraveného k instalaci

Jednoduchý systém vytváří spolehlivá řešení

polečnost Festo nabízí modulární systém osvědčených komponent, včetně miniaturních válců, které se používají v zařízeních určených do malých prostorů, miniaturních ventilů, které ovládají těsně vedle sebe umístěné kanálky, a miniaturních čidel pro sledování tlaku a polohy systémů lab-on-a-chip.

Na základě uspořádání mikrofluidních čipů systému navrhneme vhodný ventilový terminál a vybereme moduly, které nejlépe vyhovují vašim specifikacím. Komponenty skládáme do ventilových terminálů tak, aby byla aktivace membrány na mikrofluidních čipech přesná. Díky tomu se chemické látky přepravují ze zásobníků do reakčních komor přesně ve správném pořadí a výsledné procesy jsou spolehlivé a reprodukovatelné.

Ve svých návrzích Festo využívá nejen elektrické součástky, ale stále více také pneumatické, které jsou vysoce kompaktní, fungují extrémně spolehlivě a vytvářejí jen minimum tepla. To je důležité, protože používané chemické látky často bývají citlivé na teplo. Díky tomu není potřeba přidávat další komponenty, které by zajišťovaly chlazení. Nadto obsahují také vestavěný generátor tlaku a vakua, což znamená, že není nutný žádný další externí přívod vzduchu.

K procesnímu řízení není u řešení od Festo potřeba žádný složitý software. To znamená, že si zákazník například nemusí pořizovat žádný software neznámé provenience, jehož implementace by znamenala nutnost dalších kontrol a přinášela nová potenciální rizika.

S kolaborativním inženýrstvím rovnou do sériové výroby

Festo podporuje své zákazníky již od samého počátku plánování systému lab-on-a-chip. Začíná se specifikací postupu, testováním, navrhne se vhodný ventilový terminál a vyberou moduly, které nejlépe odpovídají daným specifikacím. Přitom se mohou využívat základní prvky, které již integrují dvě nebo více komponent do funkčních jednotek a jsou přizpůsobené konkrétním podmínkám, jako je dostupný prostor nebo požadovaný průtok.

Zákazník velmi rychle obdrží vzorky, které modelují následný automatizační proces, a je ušetřen časově náročných a nákladných optimalizačních cyklů. Ukázkové struktury, předem otestované subsystémy, jsou připraveny k okamžité instalaci. Poté následuje „proof-of-concept“ fáze a pak již lze okamžitě zahájit sériovou výrobu.

Vyzkoušeno, certifikováno a spolehlivě dodáno

Společně vyvíjená řešení se skládají ze standardních komponent, které společnost Festo, jakožto globální lídr v oblasti automatizační technologie, nabízí ve svém katalogu. Systém řízení kvality Festo je certifikován podle ISO 13485. Systémy a komponenty splňují průmyslové standardy a díky tomu jsou vysoce spolehlivé a osvědčily se v průmyslové automatizaci. Při vývoji byla také zohledněna ustanovení nařízení o diagnostických zařízeních In Vitro (IVDR).

V partnerství s Festo je cesta k hromadné výrobě nového systému lab-on-a-chip nejrychlejší a současně nejlevnější a nejjistější.

Příklad subsystému od společnosti Festo připraveného k instalaci

• Miniaturní ventily VOVK: extrémně malé se šířkou pouhých 6 mm
• Ventilové terminály s připojovací deskou: modulární a přizpůsobené požadavkům zákazníka
• Přibližovací čidla SMT: prostorově úsporná a spolehlivá
• Kompaktní válce AEN: silné a robustní
• Nástrčné spojky QS a hadice: vše z jednoho zdroje

března 2022

Přehled