ECONO-PAK, Multi Carrier-System

Opatrně zabaleno

Multi-Carrier-System přináší vzruch do procesu balení

Vodorovná balička HK-S od firmy ECONO-PAK, s pohonem servy, vkládá do skládacích krabic šetrně a efektivně tuby s krémem na boty. Libovolně konfigurovatelný a přizpůsobivý Multi-Carrier-System (MCS) od společnosti Festo dokonale synchronizuje dopravu výrobků a skládacích krabic, zajišťuje bezpečné zabalení a současně velký výkon.

Provozovatelé balicích strojů mají na zařízení jasné požadavky: mělo by být robustní, bezpečné a kompaktní, s velkým výkonem a jednoduchým řízením. Výrobce balicích strojů ECONO-PAK vyvinul stroj, který nabízí něco speciálního z hlediska přesnosti a funkce. HK-S přesvědčí svou kompaktností a zaručuje bezpečný proces balení. Stroj dokáže do skládacích krabic za jednu minutu opatrně zabalit 120 tub s povrchem extrémně citlivým na poškrábání. „Multi-Carrier-System - zkráceně MCS - od společnosti Festo je zásadní součástí zařízení,“ vysvětluje Markus Zerbe, manažer prodeje společnosti ECONO-PAK.

Vodorovná balička HK-S-Plug-in od společnosti ECONO-PAK

Kompaktní a výkonná: vodorovná balička HK-S-Plug-in od společnosti ECONO-PAK, vybavená Multi-Carrier-System od společnosti Festo.

Zastávka v boxech pro naložení

Při balení je důležité, aby balička a MCS, stejně jako hudebníci v orchestru, byli virtuózně sehráni, protože ovlivňují účinnost celku. Ve stanici 1, vstup, dopravuje pásový dopravník tuby přesně a paralelně na dvou drahách, přepravní rychlostí 0,41 metru za sekundu ve směru nosiče (nosiče výrobků). Během nakládání jsou nosiče v klidu, předání probíhá bez rizika poškození. Nosiče pak zrychlují, aby dohnaly ztracený čas, a synchronizují se přesně s rychlostí paralelního balicího stroje a sestavy tlačného zařízení (0,31 m/s). Tuby jsou přes kulisu přivedeny velmi blízko linky ke skládání krabic a v kontinuálním procesu zabaleny. Nosiče se pohybují po celé přepravní trase naprosto plynule a bez vibrací.

Synchronizace - absolutní nutnost

Ve stanici 2, vkládání, tlačná zařízení tlačí tuby přes kazety do skládací krabice. Je zásadní, aby nosiče po této trase běžely absolutně synchronně s tlačnou sestavou, aby se zabránilo kolizi tuby s krabicí. Jakmile tlačka opustí kazetu, nosič může přejít na svou individuální rychlost.

Návrat nosiče svislým směrem

Velké množství výhod

Návrat nosiče svislým směrem šetří místo a umožňuje úspornou a kompaktní konstrukci zařízení. Nosiče navíc běží zpět přes servomotorem řízený ozubený řemen, což znamená, že pohon nosiče je v této části nezávislý na lineárních motorech. Náklady jsou nižší a nastavení a ovládání zařízení je jednodušší a účinnější.

„Rozhodující výhodou MCS však je, že zaručuje stoprocentní synchronizaci nosičů výrobků se skládací krabicí, takže jednotlivé polohy jsou přesně dodrženy,“ vysvětluje pan Markus Zerbe. Přesné dodržení polohy plnění je zvláště důležité, aby tuby plynule klouzaly do nosiče a aby se při přechodu nepoškodily. „Protože nepoškozenost tub má nejvyšší prioritu,“ dodává pan Zerbe. To umožňuje technologie lineárních elektromotorů MCS. Lze zrychlovat, zpomalovat a libovolně polohovat jednotlivé nosiče nezávisle na sobě. MCS tak na jediné lince kombinuje taktovaný provoz a kontinuální pohyb. A MCS přináší provozovateli systému v uzavřeném oběhu ještě další výhodu. Lze jej rychle přizpůsobit různým podmínkám. Například do systému lze kdykoli během výrobních špiček vkládat další nosiče. Podle pana Zerbe je snadné dosáhnout zvýšení kapacity na přibližně 200 tub za minutu.

ECONO-PAK GmbH

Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
Německo

www.econopak.de

Oblast činnosti: výroba a vývoj balicích řešení s poradenstvím, projektováním, konstrukcí a výrobou, montáží a uvedením do provozu, podpora výroby školením a poprodejním servisem, výroba nástrojů ve specifickém formátu

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2017

září 2017

Přehled