Technologie elektromagnetických ventilů Festo používaná společností Bayer Crop Science

Osvědčená technologie elektromagnetických ventilů

Výrobky Crop Science Division společnosti Bayer zajišťují a zvyšují úrodu ve více než 120 zemích. Když společnost tvořila nové víceúčelové zařízení, musela splnit nejvyšší standardy bezpečnosti a spolehlivosti: revizní cykly měly být výrazně omezeny a neplánované odstávky kvůli opravám měly být v budoucnu zcela odstraněny. Bayer se proto spoléhal na technologii ventilů od společnosti Festo. Zařízení úspěšně běží tak dlouho, že společnost TÜV vydala pro elektromagnetické ventily Festo certifikát s prodlouženým zkušebním intervalem 7 let.

Divize Bayer Crop Science vyvíjí účinné látky pro ochranu plodin a odpovídající výrobní procesy. Výrobce chce vyrábět rychleji a individuálněji, takže nyní plánuje spojit nezbytné procesy pod jednou střechou. Jako specialista na automatizaci a dlouholetý obchodní partner byla společnost Festo už v rané fázi zahrnuta do plánování.

Projekt se ukázal pro inženýry jako náročný úkol: společnost Bayer navrhla nové zařízení tak, aby existující subsystémy a zařízení mohly být navzájem přizpůsobivě propojeny a provozovány. Řízení procesu je rozděleno do 67 automatizačních systémů, takže je také přizpůsobivé. Současně se zpřísnily požadavky na ochranu proti výbuchu: společnost Bayer v tomto víceúčelovém zařízení zpracovává hořlavé kapaliny a neustálý vývoj procesu vyžaduje také četná přerušení a místa změny, protože procesy se často mění. Celý systém byl proto zařazen do zón 1 a 2 s rizikem výbuchu.

Požadavky na bezpečná víceúčelová zařízení

Minimalizujte bezpečnostní rizika

Čím spolehlivější komponenty a procesy jsou, tím bezpečnější je provoz celého chemického závodu. Musí být zaručena dostupnost vody pro chlazení i elektrické energie, zařízení pro nouzové zastavení a odpojení elektřiny, čerpadel, míchadel a procesních ventilů. Bezpečnost všech procesů závisí na spolehlivé funkci všech určujících prvků: od provozovatele zařízení až po bezpečnostní funkce elektrické měřicí, řídicí a regulační technologie (ICE).

V chemickém a petrochemickém průmyslu jsou pro bezpečnost a disponibilitu výrobních zařízení zásadní zejména komponenty ICE, které byly vyzkoušeny a testovány. Pomáhají Vám nejen vyhnout se příliš vysokému tlaku a dalším nebezpečným stavům systému, ale také umožňují rozpoznat trendy už v rané fázi, takže jsou možná účinná protiopatření (částečně automaticky). Reakce Runaway lze již zjistit například výpočtem teplotního gradientu.

Optimalizujte hospodárnost

Procesní zařízení pracuje tím hospodárněji, čím spolehlivější jsou komponenty ICE. I když jste svoje zařízení z velké části optimalizovali z hlediska procesní technologie, je stále možné dosáhnout vyššího výkonu: s chodem zařízením bez prostojů. S osvědčenými součástmi ICE, které jsou certifikovány podle IEC 61508, budete potřebovat méně revizí a zkrátíte jejich časovou náročnost. Cílem je, aby nedocházelo k neplánovaným prostojům kvůli opravám. Výsledek: celé zařízení může pracovat bez přerušení a tedy produktivně.

Velmi spolehlivé elektromagnetické ventily

Ve víceúčelovém zařízení od společnosti Bayer Crop Science je použito mnoho bezpečnostních zařízení ICE Festo. Mimo jiné přepínají dávkovací, odvětrávací a parní ventily do bezpečných poloh. To má zase důsledky pro elektromagnetické ventily, které řídí pohony: musí (s jednokanálovou architekturou) mít alespoň stejnou klasifikaci SIL jako celý bezpečnostní obvod.

Extrémně nízké využití v praxi představuje zvláštní výzvu pro konstrukci a použité komponenty: Běžně jsou elektromagnetické ventily zkonstruovány pro několik milionů spínacích operací. Naproti tomu v bezpečnostním obvodu může být pod napětím po celá desetiletí - a v případě nouze musí stále spolehlivě reagovat. V takových scénářích můžete mít jistotu je s komponenty, které prokázaly, že jim čas nemůže ublížit.

Řešení: elektromagnetické ventily VOFC/VOFD

Společnost Bayer potřebovala univerzálně použitelné a kompatibilní elektromagnetické ventily, které by se dokázaly vyrovnat s nejrůznějšími podmínkami v průmyslu procesní techniky. Kromě toho by měly splňovat požadavky na řízení v jiskrově bezpečných obvodech (Exi) v zóně 1. Špičkové elektromagnetické ventily 3/2 řady VOFC přesně tyto požadavky splňují. Dodáváme je s certifikátem TÜV do SIL 3. Stejně jako elektromagnetické ventily 3/2 VOFD zaručují pravděpodobnost poruchy 2,41 E-4. To znamená maximálně jedno jediné chybné sepnutí na 2 410 cyklů: Pokud se ventil setká s požadavkem na bezpečnost při poruše jednou ročně, lze za 2 410 let očekávat pouze jedno chybné sepnutí - takže je prakticky nemožné, aby ventil v případě nouze nesepnul. Proto jsou elektromagnetické ventily VOFC/VOFD, které jsou k dispozici v provedení Ex em a Ex ia, ideální pro použití v bezpečnostních obvodech.

Použití s výrazně prodlouženým testovacím intervalem

Bayer není jediná společnost, která je velmi spokojená. Víceúčelové zařízení ukázalo, že tato důvěra ve výrobky je oprávněná: Bylo zde instalováno více než 1 500 elektromagnetických ventilů řady VOFC v bezpečnostních a dalších regulačních okruzích. K dnešnímu dni pracují všechny bez jediné poruchy. V roce 2015 bylo 14 těchto ventilů vyjmuto a podrobeno další zkoušce odolnosti v klimatické komoře. Výsledky přesvědčily také TÜV Rheinland a vyzvaly jej k vydání nového certifikátu. Od té doby jsme první společností, která specifikovala testovací interval, prodloužený na 7 let. Samozřejmě musíte vždy přijmout příslušná preventivní opatření, abyste se vyhnuli chybám a zohlednili podmínky prostředí. V zásadě však nyní jako operátor můžete sami velmi přizpůsobivě určit dobu používání certifikovaných elektromagnetických ventilů VOFC.

Přívod tlaku bez netěsností

Další výrobek společnosti Festo se ve společnosti Bayer již mnoho let vyplácí: hadice z polyuretanu v kombinaci se šroubeními s nástrčnými koncovkami NPQH. Slouží jako vedení pro přívod stlačeného vzduchu k elektromagnetickým ventilům. Instalace je přizpůsobivá, montáž je rychlá a snadná: Mechanismus upínání hadice do šroubení má integrovaný těsnicí kroužek, který zabraňuje ztrátě stlačeného vzduchu a v případě potřeby jej lze rychle uvolnit.

Pro Bayer je vysoká odolnost hadic UV záření další provozní výhodou, stejně jako jejich chemická odolnost. Hadice můžeme dodávat v různých barvách, takže například při použití dusíku, a ne stlačeného vzduchu, není třeba žádné vlastní značení. S velkým balením propojíte i vzdálená místa bez spojovacích šroubení. Počet možných netěsností klesne na absolutní minimum.

Bayer AG
Crop Science Division

Alfred-Nobel-Strasse 50
40789 Monheim am Rhein
Německo

www.cropscience.bayer.de

Kdo by to měl vědět?

Než se rozhodnete pro Festo, neváhejte získat názory svých odborníků. Návrhy řešení a příklady aplikací můžete snadno předat: tímto odkazem.

Přehled