Preciznost a přesnost při manipulaci s kapalinami

Preciznost a přesnost při manipulaci s kapalinami

Část 1: jak vyhodnotit a optimalizovat výkon systémů pro manipulaci s kapalinami

Klíčovým procesem v automatizaci laboratoří je dávkování kapalných alikvotů, například pomocí automatických manipulátorů s tekutinami. Hodnocení výkonu systémů pro manipulaci s kapalinami je důležité jak pro laboratorní techniky, tak pro výrobce technologie pro manipulaci s kapalinami. Měřítkem pro hodnocení účinnosti dávkování jsou preciznost a přesnost

Jaký je rozdíl mezi precizností a přesností?

Při dávkování série alikvotů kapaliny se výsledné objemy vždy mírně liší od zamýšleného cílového objemu. Mohou se vyskytnout odchylky z hlediska preciznosti i přesnosti.

Graf ukazuje distribuci objemu řady kapalných alikvotů

Graf ukazuje objemovou distribuci série kapalných alikvotů

Preciznost je míra stupně odchylky jednotlivě měřených objemů vůči sobě navzájem v rámci dávkovacího cyklu. Je to míra objemové opakovatelnosti při dávkování alikvotů kapaliny. Často se vyjadřuje jako variační koeficient (CV), který je definován jako poměr směrodatné odchylky k průměru každého běhu.

Přesnost popisuje odchylku skutečného dávkovaného objemu od cílového objemu. Například, pokud chce uživatel dávkovat činidlo s cílovým objemem 100 nl a dávkovač dodává skutečný objem 103 nl, přesnost je +3 nl neboli +3 %.

Titulek: rozdíl mezi precizností a přesností

Rozdíl mezi precizností a přesností

Jednoduše řečeno, preciznost popisuje náhodnou chybu nebo blízkost každého alikvotního objemu. Přesnost popisuje systematickou chybu nebo jak blízko je průměr alikvotů k cílovému objemu.


Chcete optimalizovat svůj proces manipulace s kapalinami a potřebujete pomoc?

Jsme tu, abychom Vám pomohli. Rychle a snadno. Stačí vyplnit
kontaktní formulář na tomto webu. Těšíme se na Vaši zprávu!

srpna 2018

Přehled