Bosch Packaging Sigpack VPF

Přesně dávkováno

Balicí stroje s digitální pneumatikou

Kávový prášek, cukr nebo léčiva - téměř všechno je dnes zabaleno v malých a levných sáčcích. Nový přizpůsobivý stroj na ploché sáčky Sigpack VPF od společnosti Bosch Packaging Technology zajišťuje správné balení a přesný směšovací poměr. Libovolně odstupňovaná balička na sáčky využívá jako první na světě nově získanou přizpůsobivost digitální pneumatiky Festo Motion Terminal.

Sáčky

Je zcela běžné něco na cestě rychle pojíst. Výrobci potravin na to reagují slovy „pizza to go“ apod. Potřebujete balicí stroje, které jsou při změně formátu výjimečně přizpůsobivé a rychlé, a které dávkují množství s přesností na několik gramů. Jedním z příkladů je Sigpack VPF (Vertical Platform Flatpouch).
Díky tomuto stroji mohou výrobci potravin, ale také farmaceutičtí výrobci, snadno přizpůsobit svou výrobu aktuálním tržním podmínkám. Stroj naplní až 1 800 sáčků za minutu a dosahuje tak nejvyššího výkonu na čtvereční metr výrobní plochy na trhu.

Rychlé nastavení

Díky své modulární koncepci může mít stroj na ploché sáčky tři až dvanáct drah. Počet drah závisí na požadovaném výkonu a požadované velikosti sáčků. To umožňuje nový decentralizovaný systém dávkování: každá dráha má svou vlastní dávkovací komoru a zásobu výrobku.

„Oddělením dávkovacích jednotek dosahujeme přizpůsobivosti v mnoha ohledech. Například lze na stejném stroji současně plnit různé výrobky - například pepř a sůl,“ vysvětluje Rolf Steinemann, produktový manažer společnosti Bosch Packaging Systems.

Dlouhé doby uzavírání při nízkých teplotách zaručují hermeticky uzavřená balení a tím i vysokou kvalitu výrobku. Díky hygienické a ergonomické konstrukci je stroj Sigpack VPF dobře přehledný a přístupný, takže se snadno čistí. „Krátké doby čištění a změn nastavení přispívají k vysoké celkové účinnosti zařízení,“ zdůrazňuje pan Steinemann. Přesné dávkování, hluboké plnění sáčků a těsná uzavření snižují ztráty a počet vadných kusů. Balení je pro výrobce levnější. Zejména ve farmaceutickém průmyslu tyto vlastnosti významně přispívají k ochraně pacientů: je zabráněno předávkování nebo příliš malým dávkám práškových léků.


Vždy přesně dávkováno

Plnicí mechanismus používá dávkování šnekem, který je známý svou vysokou přesností. Inteligentní řízení s ohledem na trendy umožňuje nastavení pro ještě přesnější dávkování. „Když jsme poprvé navrhovali Sigpack VPF, naplánovali jsme ventilový terminál MPA Festo, který by umožnil přivádět výrobek na dráhu s přívodem podtlaku a stlačeného vzduchu se současným dvoukomorovým oddělením,“ vysvětluje Maik Lamprecht, projektový manažer pro vývoj stroje Sigpack VPF. Byly nutné další čisticí komponenty a vždy jeden proporcionální ventil na dráhu.

Dávkovací systém Bosch Packaging

Simultánní plnění různých produktů: díky decentralizovanému dávkovacímu systému s více drahami

Formáty na pouhý stisk tlačítka

„Festo Motion Terminal mnohonásobně zjednodušil přísun výrobků,“ uvádí pan Lamprecht, protože pomocí Festo Motion Terminal VTEM lze nastavit všechny dráhy individuálně a pouhým stisknutím tlačítka. „Šetříme počet ventilů s koeficientem 3 a ve stroji na ploché sáčky máme funkce, kterých bychom jinak dosáhli s mnohem větším konstrukčním úsilím,“ dodává projektový manažer stroje.

Vyšší spolehlivost procesů

Stroj Sigpack VPF s Festo Motion Terminal umožňuje měřit tlak a podtlak pro sledování procesu, kontrolovat netěsnosti způsobené znečištěním klapky a nastavovat tlak na čistění a vyprazdňování zvlášť pro každou dráhu. „S Festo Motion Terminal proto významně získáváme z hlediska spolehlivosti,“ říká pan Lamprecht.

K zajištění všech funkcí postačí jediný hardware: Festo Motion Terminal VTEM. Poprvé v automatizační technice využívá revoluční koncepci digitalizované pneumatiky. Změna pneumatických funkcí i adaptace na nové formáty jsou řízeny změnou parametrů tzv. Motion Apps - softwarových modulů definujících chování ventilů. Integrovaná inteligentní čidla pro řídicí, diagnostické a samočinně se nastavující úlohy šetří další komponenty, zjednodušují strukturu a usnadňují objednávání.

Motion Apps Festo Motion Terminal mohou nahradit až 50 jednotlivých komponentů a obsluha strojů bezprostředně dostává informace o stavu jednotlivých strojů, celých linek nebo procesů. Přestanou nákladné prostoje a vzroste disponibility strojů.

Bosch Packaging, Festo Motion Terminal

Přizpůsobivost: při změnách velikosti sáčků a konzistence prášku se Festo Motion Terminal postará o spolehlivé dávkování výrobku a robustní proces přísunu materiálu.

Spolehlivé dávkování výrobků

Vývojáři strojů mohou vytvořit jen základní typ stroje,
který se dále definuje rychlým přiřazením nových funkcí v podobě Motion App. „V budoucnu bychom mohli snadno a rychle vybírat aplikace a vybavovat stroje různými verzemi v závislosti na požadavcích zákazníků,“ říká produktový manažer Steinemann. Aplikace Sigpack VPF „Proporcionální regulace tlaku“ je zodpovědná za přísun materiálu pro dávkování pomocí podtlaku do více drah. I přes měnící se velikost sáčků a konzistenci prášku zajišťuje automatizační platforma spolehlivou distribuci výrobku a robustní proces přísunu materiálu.

Individuální nastavení

K dalším funkcím patří nastavitelný čisticí a vyfukovací impulz. Automatizační platforma sleduje proces plnění pomocí kontroly klapky sledováním tlaku. Sledování tlaku a podtlaku slouží k včasné detekci opotřebení a znečištění. Kontrola úniků vede ke spolehlivému plnění s opakovatelně stejnými výsledky. Tlak pro čistění a vyfukování lze nastavit pro každou dráhu individuálně.

„S Festo Motion Terminal se pneumatika stává kompatibilní s Průmyslem 4.0, údaje o procesu z Festo Motion Terminal lze zpracovávat na naší vlastní platformě pro sledování stavu,“ říká produktový manažer Steinemann.

Bosch Packaging Systems AG

Industriestrasse 8
8222 Beringen
Švýcarsko

Oblast činnosti: vývoj a výroba balicích a manipulačních systémů pro potravinářský a farmaceutický průmysl i pro různá další průmyslová odvětví.

Centrála pro oblast potravinářských výrobků s technologií zpracování a balení se také nachází v lokalitě Beringen.

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2017

září 2017

Přehled