Přesné odstranění tkáně prostaty

Přesné odstranění tkáně prostaty

Lékařští roboti hrají důležitou roli v diagnostice

Lékařští roboti hrají v lékařské diagnostice stále důležitější roli. Částečně automatická manipulace umožňuje přesné odebrání podezřelých oblastí v prostatě, což vede k přesnějším výsledkům biopsie a lepší detekci rakoviny prostaty.

Nový dálkově ovládaný manipulátor (Remote Controlled Manipulator, RCM) vyvinutý nizozemskou společností Soteria Medical BV usnadňuje lékařům práci a snižuje náročnost zákroku pro pacienta. RCM neobsahující kov je umístěn v omezeném prostoru skeneru magnetické rezonance (MRI).

Přesná diagnostika: robotický systém RCM společnosti Soteria Medical pomáhá při cílené biopsii nádorové tkáně v prostatě.

Přesná diagnostika:robotický systém RCM od Soteria Medical podporuje cílené biopsie nádorové tkáně v prostatě.

Důležitou součástí RCM je jeho sofistikovaný software, který se používá ve spojení se snímky MRI pro výjimečně přesné umístění vodítek jehel. Aktuální snímky cílové oblasti jsou porovnány s předchozími diagnostickými skeny. Vodítko jehly se pak pomocí pneumatických plastových motorů robota posune do přesné polohy. Systém je řízen ventilovým terminálem Festo MPA. Lékař poté použije snímky MR k bezpečnému a přesnému navedení bioptické jehly k prostatě, aby získal vzorek tkáně pro další testování.

Rozvaděč připravený k instalaci: ventilový terminál Festo MPA ovládá pneumatické válce robotického systému.

Rozvaděč připravený k instalaci: ventilový terminál Festo MPA ovládá pneumatické válce robotického systému.

Částečná automatizace robotem znamená, že biopsie mnohem méně zatěžuje pacienty. Přesný robot, složený z velmi moderních krokových motorů z polymeru, odebírá z podezřelé oblasti jen jeden nebo dva vzorky tkáně. U randomizované systematické biopsie naopak urolog odebere 12-16 vzorků pod ultrazvukovou kontrolou.

listopadu 2019

Přehled