Manipulační systém bdtronic YXMx

Přesné křivky v technologii dávkování

Velmi přesné dávkování licích pryskyřic s kompaktním manipulačním systémem YXMx

Od parkovacího čidla ve vozidle přes smartphone až po elektrický zubní kartáček - citlivé elektronické součástky vyžadují ochranu před nežádoucími vlivy. Ochranu poskytují speciální licí pryskyřice. Stolní zařízení Mini-dis od společnosti Bdtronic nyní umožňuje velmi přesné dávkování na velmi malém prostoru – také díky modulárnímu manipulačnímu systému YXMx Festo.

Licí pryskyřice, které obsahují jednu nebo více složek, chrání sofistikované elektronické součásti před nežádoucím vniknutím nečistot a vlhkosti. Přesná a spolehlivá dávkovací technika je pro automatizované aplikace nezbytná. Společnost bdtronic GmbH se sídlem ve Weikersheimu v Bádensku-Württembersku je jedním z předních světových dodavatelů dávkovacích systémů a je komplexním dodavatelem systémů pro automatizaci montáže a výroby elektronických součástek. V průkopnickém projektu spolu s Festo nyní společnost sama posílila portfolio svých výrobků.

Nové zařízení Mini-dis od společnosti bdtronic s kompaktním manipulačním systémem YXMx, který je jeho hlavním prvkem, otevírá další aplikační pole v oblasti zpracování elektronických a telekomunikačních výrobků. Vzhledem k tomu, že integrované řízení CECC-X umožňuje pohyb po křivkách, lze jej dokonce použít k vytvoření sofistikovaných vzorů odlévání. Toto nové kompletní řešení od společnosti Festo, navržené jako prostorově úsporná a přizpůsobivá stolní aplikace, umožňuje nákladově efektivní výrobu velmi malých sérií.


Přesnost a bezpečnost

Mikrodávkování se zařízením Mini-dis se používá pro polovodiče a desky plošných spojů, pro elektronické součástky mnoha automobilových dílů a senzorů, stejně jako pro lékařskou technologii a smartphony. Zařízení Mini-dis zpracovává jednosložkové nebo dvousložkové materiály na bázi epoxidových, polyamidových, silikonových nebo akrylátových a pájecích past v rozsahu μl. Po celém světě se zpracovává několik tisíc různých licích materiálů.

Pokud jde o samotnou technologii dávkování, jsou obzvláště důležitá dvě kritéria: přesnost a spolehlivost procesu. Společnost bdtronic těsně spolupracuje zejména s odborníky svých klientů. Ve vlastním aplikačním technologickém centru společnosti je pro každý projekt intenzivně testována interakce licích pryskyřic, dávkovací techniky a zpracovávaných dílů. Jednou z největších výzev v procesu dávkování je optimální příprava licích pryskyřic. Ty jsou nejprve homogenizovány a poté odsávány. Odsávání odstraní i nejmenší vzduchové bubliny.

Přizpůsobivý a kompaktní

Pro společnost Bdtronic je při výběru manipulačních dávkovacích systémů důležitým kritériem interpolované řízení pohonů, které umožňuje pohyb po poloměrech, a tím i přizpůsobivé obrysy. Jen tak lze nastavit přesné dávkovací body, kreslit filigránské tvary a plynule odlévat různě tvarované díly. Nová stolní aplikace je řízena Festo CECC-X se SoftMotion. Klíčovou roli sehrál programovací jazyk CODESYS, se kterým softwaroví inženýři společnosti Bdtronic pracují již léta. Řízení CECC-X se jazykem CODESYS programuje - mohlo být snadno a rychle zahrnuto do řady komponentů, využívaných společností bdtronic. Navíc je možné snadné načtení a rychlé zpracování údajů z CAD.

Díky svým kompaktním rozměrům se řízení dokonale hodí k plochému portálu EXCM-30, který nabízí spoustu funkcí pro užitečné zatížení až 3 kg na nejmenším prostoru. Portál umožňuje maximálně využít pracovní prostor. Je schopen se přesunout na libovolnou pozici v pracovním prostoru.

Vzájemně přizpůsobené

Koncepci manipulátorů Festo tvoří kompaktní manipulační systémy ve formě sady dokonale navzájem přizpůsobených standardních komponentů. V zařízení Mini-dis od společnosti bdtronic se jako kinematika používá plochý portál EXCM-30 s dalším pohonem EGSK v ose Z, včetně řízení CECC-X. Součástí kompletního řešení Festo je rozsáhlý softwarový balíček pro snadné programování a uvedení do provozu. Poskytnutí mnoha funkcí v nejmenším instalačním prostoru zabrání výběru nedostatečné či naopak nadbytečné velikosti systému. Řídicí software vycházející z CODESYS nabízí nejdůležitější základní funkce pro programování trasy i bez hlubších znalostí. Na rozhraní řízení lze připojit kompaktní USB kamery, čidla, pohony a ventily. To vše znamená vysokou účinnost s velkou úsporou času a nákladů.

Komponenty manipulačního systému Bdtronic

Kinematika, řízení a software v balíčku

S malými manipulačními systémy pro pohyb výrobků nebo nástrojů si mohou výrobci strojů a zařízení v oblasti výroby elektroniky a malých dílů výrazně ušetřit námahu při konstrukci - a získat díky standardním součástem cenově výhodný systém. Připravené funkční bloky ze softwarové knihovny a intuitivní programování aplikací se sekvencérem zjednodušují programování a uvedení do provozu.

Systémová sada Festo se skládá z dokonale navzájem přizpůsobených komponentů a funkcí od jediného dodavatele. Snadno z těchto komponentů sestavíte kompletní celek, obsahující kinematiku, řízení a dokonce i software. Kompletní celky otevírají zcela nový potenciál úspor. Jako výrobci strojů a zařízení se proto můžete zcela soustředit na své klíčové kompetence.

S připravenými funkčními bloky z knihovny Handling Motion Lib je programování a uvedení do provozu rychlé a snadné. Možné jsou následující funkce: parametrizace podle připojené kinematiky, pohyb do referenčního bodu, jogging, rozhraní pro komunikaci s hostitelskými systémy, správa souborů a systém zpráv pro odstraňování chyb a zpracování sekvencí.

Součást systémové sady: kompaktní řízení CECC-X. Umožňuje mnoho funkcí na velmi malém prostoru. Obsahuje mnoho připravených rozhraní k nadřazenému řídicímu systému - včetně OPC-UA pro Průmysl 4.0.

Bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Německo

www.bdtronic.de

Oblast činnosti: výroba kompletních řešení v oblasti dávkovací techniky, ošetření plazmou, spojování za horka, impregnační technologie a automatizace procesní techniky

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2016
Přehled