Přístup Blue World od společnosti Festo

Umožňuje udržitelná řešení pro náročné úkoly, kterým lidstvo čelí

Zacházení s naší modrou planetou staví lidstvo před náročné úkoly. Zdá se, že bezpečné zásobování světové populace a zvládání demografických změn jsou v neřešitelném rozporu s ochranou našich přírodních zdrojů. Ve společnosti Festo na to reagujeme našimi odbornými znalostmi v oblasti automatizační techniky a technického vzdělávání a ukotvujeme je v „Blue World“.

Se současnými a budoucími technologickými obory pneumatiky, elektroautomatizace, automatizace procesů, digitalizace, umělé inteligence a biologické transformace umožňujeme transformaci průmyslové výroby na efektivní a klimaticky šetrnější způsob výroby.

S našimi přístupy zaměřenými na člověka zajišťujeme, aby se lidem v práci ulevilo, podporujeme zdravotnický sektor našimi technologiemi LifeTech a naše vzdělávací systémy umožňují lidem učit se a efektivně využívat nové technologie.

S našimi přístupy zaměřenými na zdroje využíváme automatizační technologie k podpoře strukturálních změn v určitých sektorech, jako je automobilový průmysl, a ukazujeme, jak automatizační technologie mohou lépe chránit naše nejdůležitější zdroje, jako je voda, země a vzduch. Pomocí tzv. deglobalizace dochází ke zkracování dopravních cest a řetězců tvorby hodnot a minimalizují se emise.


Proč je Festo tím správným partnerem?

S naším portfoliem zahrnujícím různé technologie pneumatické, elektrické a procesní automatizace dodáváme komplexní systémová řešení z jednoho zdroje. Díky snadnému ovládání by měla být práce se stroji stále intuitivnější. Zákazníci a partneři mají navíc přístup k velkému množství přínosných vzdělávacích nabídek Didactic, aby se lidé mohli aktivně zapojit do strukturální změny a pomáhat ji posunout kupředu.

Dnešní výzvy vyžadují partnerství, která jsou otevřená inovacím a mají široký základ. Je nezbytné, aby další průmyslová transformace směrem ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství probíhala společně v celém řetězci tvorby hodnot.

S odvahou, průkopnickým duchem, podnikavostí, rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v mnoha odvětvích postupujeme s nápady na automatizaci do zcela nových oblastí řešení: Kde nás CoBoti podporují v naší každodenní práci? Jak mohou být laboratorní procesy ve zdravotnictví ještě lepší a rychlejší? Jak může být chov ryb udržitelnější a efektivnější? Jak sklízíme ve vertikálním zemědělství? Jak můžeme z dnešních výrobků získávat suroviny zítřka? S našimi zákazníky a partnery chceme najít odpovědi na mnoho takových otázek. Pro náš Blue World.

Přístup Blue World od společnosti Festo

Máte zájem?

Objevte odpovědi na aktuální trendy v našich hlavních tématech a na to, jak prostřednictvím inovací otevíráme nové oblasti řešení. Inspirujte se a pojďme společně utvářet budoucnost.

ledna 2023

Přehled