Desky plošných spojů Harwin

Přizpůsobivě a se standardy

Montáž konektorů pomocí manipulátorů a lisů s elektrickými servy.

Stejně jako lze u desek plošných spojů integrovat stále větší výkony na malé ploše, vývojáři nástrčných spojů pracují na tom, aby umožnili lehčími a menšími konektory přenášet více energie a zajistili více kontaktů ve stejném objemu. Pro zajištění kvality a přizpůsobivosti spoléhá britská rodinná společnost Harwin plc na automatizaci Festo - se sadou pro lisování pomocí serv YJKP a kompaktním manipulačním systémem YXMx.

Konektory Harwin nejvyšší kvality se často používají v drsných podmínkách. Prokazují svou spolehlivost a dlouhou životnost. Konektory od společnosti Harwin si objednávají nejen zákazníci se spotřební elektronikou, kteří velmi dbají na nízké náklady, ale také společnosti, které vyžadují velmi výkonné spoje, jako jsou konektory pro letecký a kosmický průmysl, motoristický sport a automobilový průmysl. Běžně se používají v extrémních provozních teplotách mezi -65 °C a +150 °C a při silných vibracích. Nástrčné spoje musí trvale splňovat velmi vysoké standardy.

Video

Vysoké standardy

Odpovědí společnosti Harwin na požadavky trhu bylo zavedení řady konektorů Gecko. Pokročilé konektory mají rozteč pinů pouhých 1,25 mm a jsou o polovinu menší a o 75 % lehčí než konektory Micro-D. Díky robustnímu šroubovému spoji vydrží bez poškození nespočetně připojení.

Společnost postupně vyvinula výrobu konektorů Gecko od ruční práce až po velmi automatizované řešení. Vyrábí každoročně stovky tisíc konektorů s mnoha různými konfiguracemi, od 4 až po 50 kontaktů a s mnoha možnostmi upevnění na desku plošných spojů.

Modulární koncepce

S cílem zefektivnit výrobu konektorů Gecko zahájila společnost Harwin vývoj nové velmi automatizované a přizpůsobivé výrobní linky. Na jediné montážní lince je možné vyrobit různé konfigurace konektorů z hlediska tvaru a velikosti. „S tímto cílem jsme společně s Festo vyvinuli modulární koncepci,“ vysvětluje pan Paul McGuinness, vedoucí výroby ve společnosti Harwin.

Hlavní roli na nových montážních linkách společnosti Harwinu hrají sady pro lisování pomocí serv YJKP a kompaktní manipulační systémy YXMx Festo. Manipulační systémy pohybují na několika stanicích zařízení s nosiči výrobků s montovanými plastovými tělesy v rovině XY. Při lisování a ohýbání kontaktů vstupuje do hry sada pro lisování pomocí serv, se snadno konfigurovatelnými pohyby ve směru Z - v režimu polohování i v režimu síly.

Stejné díly v akci

Elektrické a pneumatické pohony jsou řízeny na všech stanicích automaty CECC-X v kombinaci s ventilovými terminály CPX/MPA. „Systémy Festo nám umožňují dosáhnout vysoké úrovně standardizace a modularizace, protože jsou používány stále stejné díly. Údržba a uvádění do provozu jsou snadné,“ vysvětluje pan McGuinness. Jedna z montážních linek pro výrobu konektorů se skládá ze tří centrálních stanic - od nastřelení kontaktů přes zalisování až po ohýbání. V první stanici jsou nosiče výrobků vybaveny tvarovanými částmi konektorů a poté přesunuty kompaktním manipulačním systémem YXMx pro nastřelení kontaktů. Ve druhé stanici servopohon kontakty lisuje do tělesa konektoru.
Během lisování kontaktů drží přesná chapadla HGPT Festo nosiče výrobků a tělesa konektorů pevně u sebe.

Dynamicky a přesně

Kinematika kompaktního H-portálu jako součásti manipulačního systému YXMx dynamicky a přesně přesouvá komponenty pod lisovací nástroj. Pohyb s malou pohybující se hmotností je rychlý a plynulý.
K modulární sadě pro lisování YJKP patří servomotor s uzavřenou regulační smyčkou, mechanický pohon, řízení pohybu, měření síly a odpovídající aplikační software. Výsledek: lisovací nástroj lisuje kontakty přesně a jemně do správné polohy. Vyhodnocovací funkce v dodávaném aplikačním softwaru, jako je obálková křivka nebo sledování síly působící na doraz, zjišťují, zda je lícování v tolerancích.

Harwin; kompaktní manipulační systém YXMx

Dynamicky a přesně: kompaktní manipulační systém YXMx pohybuje výrobky pod servopohonem v rovině XY.

Modulárně a spolehlivě

Manipulační systém a sada pro lisování pomocí serv se také používají v poslední stanici k ohýbání kontaktů, aby se přesně ohnuly do požadovaného úhlu. Software CoDeSys v řízení CECC-X umožňuje komplexní řízení profilu pohybu servopohonu s ovládáním polohy a síly během celého pracovního cyklu.

S dodávaným aplikačním softwarem je programování servopohonu velmi snadné: používáte intuitivní grafické rozhraní pro uživatele. To znamená, že profil pohybu při lisování lze snadno přizpůsobit různým variantám konektorů - bez zvláštních znalostí programování. Tři terminály CPX s ventily, které jsou řízeny automatem CECC-X Master po síti CAN, ovládají řadu elektrických a pneumatických chapadel a pohonů.

„Automatizovaná modulární koncepce znamená nižší výrobní náklady a vyšší spolehlivost, přesnost, opakovatelnost a přizpůsobivost,“ říká pan McGuinness, expert na automatizaci.

Určuje standardy

Nové montážní linky pro elektrické konektory stanovily ve společnosti Harwin nejen vysoké standardy v technice: byla vytvořena modulární a odstupňovaná koncepce automatizace. Tři hlavní stanice „zasunutí pinů do pouzdra konektoru“, „nalisování pinů“ a „ohnutí pinů“ využívají standardní moduly s širokým využitím stejných dílů:

  • Všechny tři stanice stojí na shodné základní desce.
  • Tělesy konektorů pohybují kompaktní manipulační systémy YXMx.
  • Všechny elektrické a pneumatické pohony jsou řízeny automatem CECC-X v kombinaci s ventilovými terminály CPX/MPA.
  • Lisovací a ohýbací stanice obsahují sadu pro lisování pomocí serv YJKP.

Harwin plc Europe

Fitzherbert Road, Farlington
Portsmouth, PO6 1RT
Velká Británie

www.harwin.com

Oblast činnosti: výroba elektrických konektorů a mechanických komponentů pro desky plošných spojů

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2017
Přehled