Robotický systém RCM

Robotická sonda zvyšuje přesnost biopsie prostaty

Americká rakovinová společnost odhaduje, že přibližně jednomu z devíti mužů je během života diagnostikována rakovina prostaty. S vysokou přesností lze odebírat vzorky tkáně prostaty s pomocí robotických systémů, které fungují uvnitř MRI skenerů. Jejich součástí jsou pneumatické pohony a ovladače.

Rozvaděč připravený k instalaci: Ventilový terminál MPA řídí pneumatické válce robotického systému.

Rakovina prostaty je u mužů jedním z nejčastějších zhoubných onemocnění. Americká rakovinová společnost uvádí, že pouze v loňském roce bylo v USA zaznamenáno přibližně 192 000 nových případů. U každé rakoviny platí, že čím dříve se na rakovinu přijde, tím větší šanci má pacient na uzdravení. Pokud se zachytí v počáteční fázi, její léčba je nejen účinnější, ale má méně vedlejších účinků a celkově i náklady na tuto léčbu jsou nižší.

V současné době chirurgové většinou využívají k biopsii prostaty ultrazvuk. Problém je, že tato zobrazovací metoda má relativně nízké rozlišení. Proto musejí urologové, aby co nejlépe lokalizovali nádor, odebírat náhodné systematické biopsie skládající se z 12 až 16 vzorků odebraných z různých částí prostaty.

Přesná lokalizace pomocí dálkově ovládaného manipulátoru (RCM)

Robotický systém s dálkově ovládaným manipulátorem (RCM) od nizozemské společnosti Soteria Medical BV lokalizaci a odběr vzorků významně usnadňuje. Biopsie se provádí uvnitř skeneru magnetické rezonance (MR) – MR zobrazení je mnohem přesnější než ultrazvuk. Důležitou součástí RCM je i software, který porovnává aktuální snímky postižené oblasti s dřívějšími diagnostickými skeny.

Během operace se jehla posouvá na přesně určené místo s pomocí pěti motorků. Jakmile je ve správné pozici, chirurg ji na základě snímků z MRI bezpečně a přesně vloží do prostaty a odebere vzorky tkáně, které se odesílají na další vyšetření.

Žádný kov a minimální prostor – výzva pro konstruktéry

Robotický systém nemůže obsahovat žádný kov, aby nenarušil fungování magnetické rezonance. Současně musí být také malý, aby se vešel do MR skeneru s pacientem. Celý RCM je proto vyroben z vysoce kvalitních plastů, které nijak neruší přítomné magnetické pole.

RCM využívá pneumaticky řízený systém vyrobený z plastu, ovládaný ventilovým terminálem MPA. K terminálu je připojena pomocí pneumatických hadiček také robotická sonda. Díky tomu lze ušetřit místo ve skeneru a ovladač umístit v řídicí místnosti MRI.

dubna 2022

Přehled