Automatizované zařízení Syntegon pro inzulínová pera

Rychlá cesta k bezpečnému inzulínovému peru

Diabetes je na celém světě na vzestupu: každý rok onemocní asi 10 milionů lidí. Potřeba inzulinových per pro samoléčbu je proto vysoká. Dánská dceřiná společnost Syntegon vyvinula pomocí automatizační platformy Festo automatizovaný systém pro montáž těchto přístrojů.

„Mám sen,“ říká Michael Andersen, obchodní ředitel společnosti Syntegon Technology Sandved v Dánsku. „Mám sen o průběžných změnách formátu v našich strojích. To by byl vrchol naší filozofie přizpůsobivosti a agility, kterou v naší společnosti žijeme,“ dodává tento odborník na automatizaci.

Přizpůsobivost a agilita

„Použitím automatizační platformy Festo, která zahrnuje také sady pro lisování pomocí serv, jsme již velmi blízko tomuto snu,“ řekl pan Andersen. Sada pro lisování pomocí serv Festo – zcela připravený modulární systém obsahující software, řídicí systém a standardní elektrické pohony – umožňuje jednoduchou integraci do zařízení a díky nainstalovanému softwaru nabízí vysokou míru přizpůsobivosti. Modulární sada pro lisování se servopohonem pro elektrické lisování a spojování do 17 kN je ihned připravena k použití a ve srovnání s podobnými řešeními na trhu je cenově výhodná a lze ji intuitivně parametrizovat.

„Do linek pro automatizovanou montáž inzulínových per jsme už nainstalovali více než sto sad pro lisování pomocí serv,“ říká pan Ulrik Keldke, vedoucí konstrukčního oddělení společnosti Syntegon v Sandvedu. Přesně nastavitelné lisovací a spojovací síly zajišťují stálou kvalitu a nízkou míru zmetkovitosti. „Na sadě pro lisování pomocí serv Festo se nám líbí především to, že ji lze rychle a snadno uvést do provozu a že obsluha stroje nepotřebuje žádné školení,“ vysvětluje hlavní inženýr, pan Keldke.


Kvalita a bezpečnost

„Automatizace montážní linky je nezbytným předpokladem pro splnění požadavků na konečný výrobek: Inzulínová pera musí být bezpečná a s jednoduchým zacházením pro samoléčbu,“ říká pan Andersen. A konečně, pera se nesmí během používání rozbít a ohrozit tak pacienta. Sada pro lisování pomocí serv udržuje mechanické napětí a přítlak konstantní. „Sklo stříkaček nesmí nikdy prasknout kvůli nepravidelnému tlaku,“ říká pan Keldke. Automatizované systémy zajišťují, že inzulínová pera jsou vždy v pořádku a mohou pacientovi dodat přesné množství inzulínu.

V závislosti na typu stroje vyrábí montážní stroje Syntegon až 300 per za minutu. Úroveň automatizace je odstupňovaná podle potřeby a lze ji i později změnit. Základem strojů je buď otočný stůl pro malý až střední výkon nebo přímočarý dopravník pro vysoký výkon. Pro zvýšení výkonu a stupně automatizace lze systém rozšířit o automatické podavače a stanice.

Sada pro lisování pomocí serv Festo

Sada pro lisování pomocí serv YJKP od Festo pracuje ve třech výrobních krocích spojování a lisování: od vložení kartuše, jehly a pružiny po vložení skleněných a plastových krytů.

Odolnost a spolehlivost

Syntegon Technology, dříve Bosch Packaging Technology, se považuje za poskytovatele integrovaných řešení: montážní linku na inzulínová pera lze rozšířit na kompletní linku s dalšími koordinovanými systémy. Farmaceutičtí výrobci mohou od jediného dodavatele získat předem nakonfigurované procesní funkce plnění, uzavírání, sestavování, testování, etiketace a balení.

Stroj pracuje s elektrickými a pneumatickými komponenty a moduly z automatizační platformy Festo a je nabídka je univerzální: výrobky Festo jsou dostupné po celém světě a nabízejí otevřená rozhraní pro řízení vyšší úrovně. Modul CPX-E-CEC od společnosti Festo vytváří spojení s úrovní řízení procesu. Lze jej snadno připojit na Profinet nebo pro jiné zákazníky v Evropě na EtherCat. Sada se také dodává s modulem Ethernet/IP speciálně pro severoamerické zákazníky.

Standardizace na straně komponentů má další výhody, které se pro Syntegon ukázaly jako konkurenční výhoda: rychlejší doba uvedení na trh. „Tento trend je stále patrnější ve farmaceutickém průmyslu,“ vysvětluje pan Michael Andersen ze společnosti Syntegon. „V současnosti jsme schopni dodávat systémy po šesti až devíti měsících. Naším cílem je však toto období zkrátit na tři až šest měsíců. S naším přístupem přizpůsobivosti a agility se tomuto cíli každým dnem přibližujeme.“

Automatizované zařízení Syntegon pro inzulínová pera

Celkový pohled na nový stroj: automatické montážní linky Syntegon vyrábí, podle modelu, až 300 inzulínových per za minutu. Úroveň automatizace je odstupňovaná podle potřeby a lze ji i později změnit.

O společnosti Syntegon:

Syntegon Technology je přední světový poskytovatel procesních a balicích technologií. Jako bývalá obalová divize Bosch Group nabízí společnost se sídlem ve Waiblingenu (Německo) již více než 50 let kompletní řešení pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Více než 6 100 zaměstnanců na 30 místech v 15 zemích vytvořilo v roce 2019 celkový obrat ve výši 1,3 miliardy eur. Portfolio inteligentních a udržitelných technologií zahrnuje jak jednotlivé stroje, tak kompletní systémy a služby. Oblasti použití ve farmaceutickém průmyslu jsou výroba, zpracování, plnění, kontrola a balení tekutých a pevných léků (např. injekční stříkačky a kapsle). V potravinářském průmyslu zahrnuje portfolio procesní technologie pro cukrovinky i obalová řešení pro suché potraviny (např. tyčinky, pečivo a káva), mražené potraviny a mléčné výrobky.

ledna 2022

Přehled