Rychlejší vývoj efektivní a spolehlivé manipulace se vzorky

Rychlejší vývoj spolehlivé manipulace se vzorky

Spolupráce na konstrukci při automatizaci laboratoří

Festo USA se spojilo s firmou PerkinElmer na vývoji kompaktního řešení pro manipulaci se vzorky pro předního světového výrobce zdravotnických prostředků. Díky včasnému zapojení zákazníka do procesu vývoje lze subsystém snadno integrovat do jeho platformy – se standardními komponenty Festo, pracovní stanicí PerkinElmer® JANUS G3 a upraveným otočným modulem s chapadlem. Minimalizovala se náročnost a zvedla se produktivita a spolehlivost všech postupů.

Části postupu zpracování vzorků

Řešení společnosti Festo je součástí modulárního pracoviště pro manipulaci s kapalinami JANUS® G3, které lze snadno přizpůsobit různým požadavkům zákazníků. V aplikaci jsou zohledněny následující pracovní fáze: odebrání různě velkých jednotlivých lahviček se vzorky ze stojanu → identifikace vzorků → vortexování (promíchání vodním vírem) → otevření víčka → umístění otevřeného vzorku pod pipetu → uzavření víčka po odběru → odložení lahviček se vzorky zpět do stojanu.

Zvláštnosti lahviček se vzorky

Manipuluje se se dvěma různými druhy lahviček se vzorky s velmi odlišnými rozměry: ThinPrep®: průměr 42 mm x výška 75 mm a SurePath®: průměr 33 mm x výška 52 mm.

Víčka lahviček se vzorky jsou plochá, a proto nejsou vhodná pro automatizaci. Nároky na otevírání a zavírání jsou vysoké, potřebný moment činí až 2 Nm. Speciální geometrie dna lahvičky může i při sebemenší změně způsobit nemožnost jejího uložení zpět do stojanu.

Další požadavky

Zadáním byl elektrický průmyslový robot, který pracuje na ploše se dvěma paletami, každá se 48 lahvičkami se vzorky. Cíle také bylo, aby zařízení svým vzhledem dokonale zapadalo do celku, aniž by bylo nutné měnit stávající platformu. Dalším požadavkem byla možnost dodatečného vybavení systémů, které jsou již na trhu.

Řešení Festo

Festo vyvinulo celkem pět sestav, které se skládají ze standardních komponentů Festo, pracovní stanice PerkinElmer® JANUS® G3 a otočného modulu s chapadlem na zakázku.

Pracovní stanice JANUS® G3 s otočným modulem s chapadlem na zakázku a sestavy od společnosti Festo.

Pracovní stanice JANUS® G3 s otočným modulem s chapadlem na zakázku a sestavy od společnosti Festo.

Díky těsné vzájemné spolupráci se podařilo průmyslového robota zjednodušit na minimum. Průmyslový robot (prostorový portál) využívá stávající vedení na pracovní stanici JANUS® G3, proto lze zvolit kompaktní pohony. Součástí prostorového portálu je upravený otočný modul s chapadlem, který slouží k vyjímání jednotlivých lahviček se vzorky z palety. Poté, co byla lahvička se vzorkem jednoznačně identifikována čtečkou čárového kódu, velmi rychle se otáčí kolem své svislé osy (tzv vortexování), aby se vzorek v lahvičce smísil se suspenzí. Poté se lahvička se vzorkem otevře a drží pod pipetou. Po odběru vzorku se lahvička opět uzavře a umístí zpět na paletu.


Víčka lahviček na vzorky jsou během celého postupu nepřetržitě držena otočným modulem s chapadlem. Poloha je neměnná a proto lze každou lahvičku se vzorky s velkou přesností vložit po otevření a zavření zpět na paletu.

Vybraní koncoví zákazníci testují několik beta verzí celé pracovní stanice. Svaz TÜV zároveň celý systém certifikuje, aby byl v budoucnu dostupný pro široký trh.

Pokrok díky spolupráci

Spolupráce se společností Festo se zákazníkovi v mnoha ohledech vyplatila. Řešení manipulace se vzorky od společnosti Festo zvyšuje rychlost, přizpůsobivost a spolehlivost celého zařízení, minimalizuje složitost a maximalizuje efektivitu využití komponentů. Výrobci se podařilo snížit náklady na vývoj a urychlit uvedení na trh. konstrukční spolupráce se společností Festo bude v budoucnu dále posilovat, protože výrobci přináší prostor pro koncentraci na strategické inovace a ještě přizpůsobivější reakce na neustále se měnící požadavky trhu.

Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické postupy.

srpna 2019

Přehled