polehlivě uzavřeno – s Festo Motion Terminal VTEM a funkcí „Soft Stop“ je pohyb krytu při výměně nástrojů rychlý a plynulý.

Špičkové obrábění

Svět třískového obrábění je v pohybu. Co musí moderní soustružnicko-frézovací centra zvládnout dnes a co budou muset dokázat v budoucnu? Zvláště pokud jde o komplexní díly, je vyžadována vysoká přizpůsobivost, dynamika a přesnost. Odpovědí výrobce obráběcích strojů STAMA na požadavek spolehlivého a kompletního obrábění frézováním a soustružením je nová řada MT 733. Rozhodující faktor pro manipulaci: integrace automatické manipulace s obrobky jako standard a klíčové komponenty od společnosti Festo.

Velký prostor pro velká řešení – pohon ELGW zakládá polotovary do obráběcího centra a vyjí- má z něj hotové díly.

Každý, kdo se chce dostat do čela ve výrobě obráběcích strojů, musí pracovat na konstrukcích, které trvale zvyšují produktivitu. Společnost STAMA za klíčovou technologii v oboru obrábění považuje kompletní zpracování, neboť splňuje požadavky jak na sériovou výrobu, tak na výrobu různých variant. Rozpor mezi přizpůsobivostí a produktivitou se dosud zdál neřešitelný a představoval výzvu, na kterou společnost intenzivně zaměřila svůj vývoj. Testovala různé koncepce strojů, až nakonec přišla s novou generací frézovacích a soustružnických center v podobě řady MT 733. Čtyři typy těchto strojů slouží k těžkému frézování, soustružení a vrtání současně - s velkou dynamikou a přesností, souběžně v pěti osách a vystačí s pouhým jediným nastavením. K rychlé manipulaci přispívají čtyři řešení společnosti Festo na zakázku: nově vyvinutý pohon nakladače ELGW, inovativní zásobník, Festo Motion Terminal VTEM s funkcí „Soft Stop“ a modul pro energetickou účinnost MSE6-E2M.

Čtyřka od společnosti Festo připravená k přímé instalaci

Výjimečně odolný pohon nakladače Festo ELGW zajišťuje spolehlivé založení polotovaru a po jeho obrobení ze šesti stran vyjmutí hotového obrobku. Pohon nakladače s vlastnostmi clean design (čistá a hladká konstrukce) se používá u všech typů řady MT 733. Nový základní zásobník od společnosti Festo nabízí větší přizpůsobivost a autonomii – spolu se zásobníky nástrojů 2 × 36/64, které jsou přímo na stroji, lze získat až 256 dalších míst pro nástroje. Stejně jako pohon nakladače byl i základní zásobník speciálně vyvinut pro konkrétní požadavky stroje MT 733. Drahocenný čas při výměně obráběcích nástrojů šetří nový pohyblivý kryt pro výměnu nástrojů s Festo Motion Terminal VTEM využívající funkce „Soft Stop“. Měkký dojezd na koncový doraz znamená menší opotřebení, vyšší rychlost pohybu a výslednou kratší dobu od upnutí k upnutí. Přívod stlačeného vzduchu sleduje a ovládá modul pro energetickou účinnost MSE6-E2M s připojením na cloud. Všechny čtyři celky jsou dodávány jako hotové moduly připravené k přímé instalaci a procházejí zkouškou ještě před expedicí.

Přizpůsobivé a současně produktivní

„Nedokážeme s určitostí předpovědět, co budou naši zákazníci v budoucnu na našich soustružnicko-frézovacích centrech vyrábět, protože trvale se měnící trh vyžaduje stále víc individuálních výrobků i metod, které se k jejich výrobě používají,“ vysvětluje Dr.-Ing. Frank Müller, vedoucí konstrukce a vývoje ve společnosti STAMA Maschinenfabrik GmbH. „Jednou z hlavních výzev v současnosti i v budoucnosti je zajistit, aby byla výroba velmi přizpůsobivá, a přitom se zvyšovala její produktivita – jde o významný pokles nákladů na každý vyrobený kus. Proto jsme si při vývoji stanovili čtyři hlavní cíle: stabilitu vycházející z větší statické a dynamické tuhosti, razantnější dynamiku díky menší pohybující se hmotnosti, vyšší přesnost v důsledku tepelné stability a nárůst spolehlivosti vedoucí k lepší disponibilitě stroje,“ říká Müller.

Kompletní obrábění na jedno nastavení

Stejně jako předchozí modely, i nová generace soustružnicko-frézovacích center STAMA pracuje bez klasické otočné hlavy – to je a zůstává jedinečnou konkurenční výhodou soustružnicko-frézovací technologie STAMA. Otáčí se tyčový materiál (o délce až 1 000 mm a průměru do 102 mm) nebo upínací sklíčidlo, zatímco samotný nástroj je nehybný. Výhodou při obrábění složitých součástí a obtížně obrobitelných materiálů je zvýšená stabilita, kterou přináší omezení kinematiky ložiska. Ke zlepšení přesnosti obrábění přispívá také nová portálová konstrukce řady MT 733 se zvýšenou tepelnou, statickou a dynamickou stabilitou. „Díky automatickému, výjimečně přesnému předávání obrobku nejen zvyšujeme přesnost obrábění, ale také jeho spolehlivost,“ vysvětluje Müller. Čtyři typy MT 733 jsou součástí nové a na budoucnost připravené koncepce kompletního obrábění, kterou společnost STAMA nabízí jak pro přizpůsobivou výrobu různých variant, tak i pro velmi produktivní sériovou výrobu. Díly, které se dříve musely obrábět na dvou nebo více strojích, se nyní frézují a soustruží na jediné nastavení na jediném stroji STAMA MT 733 s integrovanými moduly od společnosti Festo.

dubna 2022

Přehled