DNA_extraction_machine,jpg: Automatizovaný stroj na extrakci DNA

Spolupráce v automatizaci laboratoří

Najděte efektivnější řešení rychleji a efektivněji

Nizozemská společnost Synchron Lab Automation vyvinula v těsné spolupráci se společností Festo automatizovaný systém extrakce DNA s velmi vysokým výkonem. Zákazníci v semenářském průmyslu jej mohou použít k extrakci DNA až ze 40 000 vzorků denně.

Pan Derk Wilten, majitel a jednatel společnosti Synchron Lab Automation, vysvětluje, jak spolupráce s Festo začala: „V minulosti jsme se soustředili pouze na koncepci a poté jsme ji nechali implementovat partnerem. Důvodem je, že jsme původně softwarová společnost. Když k nám nastoupil pan Niels Kruize, řekl nám, že je pevně přesvědčen o tom, že bychom měli sami vytvářet řešení na klíč. Pan Niels Kruize je zodpovědný za obchodní rozvoj společnosti Synchron Lab Automation. Dříve působil v Anglii, kde se společností Festo těsně spolupracoval. Pro své pozitivní zkušenosti navrhl uvést na trh náš první samostatně vyvinutý výrobek s technickým know-how a komponenty od Festo.“

Partner, který projektu věří

Pan Niels Kruize doplňuje: „Festo je přední společnost s globální sítí dodávek, globálním servisem a podporou. Pomáhali nám s konstrukcí a podělili se s námi o své znalosti. Bylo velmi cenné, že působí na různých trzích.“ Společnost Synchron dodává zákazníkům po celém světě, a proto je velmi ráda, že má partnera, který dokáže dodat díly v Německu stejně rychle jako v Singapuru. Pan Derk Wilton byl rychle přesvědčen: „Festo pracuje stejnými metodami jako my. Je velmi uklidňující spolupracovat s partnerem, který projektu věří.“

Intenzivní, nepřetržitá péče

Festo poskytuje vývojářům společnosti Synchron intenzivní pomoc od samého začátku. Key Account Manager Bert Baas ze společnosti Festo vysvětluje: „Naši odborníci na automatizaci neustále během vývoje extrakčního stroje pomáhali. Navrhli například použít novou jednotku CPX-E, abychom skutečně dosáhli přidané hodnoty. Tento modul použili v projektu ještě předtím, než byl volně dostupný na trhu.“

Automatizace laboratoří inspirovaná Průmyslem 4.0

Pan Derk Wilten: „V našem odvětví nemáme nepřetržitou výrobu, což je způsobeno komponenty a způsobem, jakým se vyvíjejí řešení. Festo však spoléhá na Průmysl 4.0, optimální dostupnost, servis a preventivní údržbu.“ Extrakční stroj nyní běží nepřetržitě po dobu osmi hodin, ale lze jej provozovat i nepřetržitě po dobu 24 hodin. Jeho kapacita je již osmkrát vyšší než u ostatních možností aktuálně dostupných na trhu.

Pan Niels Kruize dodává: „Vlastně jsme vytvořili velmi malou továrnu. Nedávno jeden z našich zákazníků řekl něco skutečně cenného. Prohlásil: „Je to tak krásné a zároveň tak jednoduché, prostě nechápu, proč to nebylo vynalezeno dříve.“ Pan Bert Baas ze společnosti Festo dodává: „Je to dokonalý příklad kombinace průmyslové a laboratorní automatizace.“ Hardware stroje je rozdělen do funkcí, z nichž každá je navržena tak, aby byla co nejjednodušší a nejefektivnější. Malá továrna je vybavena sériovými pohony namísto paralelních. Destičky se nepřetržitě pohybují a umísťují do pipetovacích, proplachovacích a promývacích stanic.

Jak pracuje stroj na extrakci DNA

Proces, který běží na stroji, se používá v zemědělství ke šlechtění rostlin. DNA je extrahována z rozdrceného rostlinného materiálu. Komponenty Festo plní důležité funkce ve všech fázích extrakce. Proces začíná nosičem, který pojme až 400 mikrotitračních destiček – 200 pro vstup a 200 pro výstup.

Identifikace a přeprava:čtečka čárového kódu SBSI na začátku cyklu skenuje všechny mikrotitrační destičky. Elektrické pohony EGC v kombinaci s kyvným pohonem DRRD a chapadlem DHPS mikrotitrační destičky zvednou a položí je na nosiče, které na dopravním systému procházejí různými stanicemi.

Oplach:přidají se kovové mikrokuličky, aby se oddělila DNA od jiného materiálu. DNA se naváže na mikrokuličky, zatímco zbývající materiál v mikrotitračních destičkách vyplave. Kapalina se přidává a odstraňuje z mikrotitračních destiček v několika promývacích stanicích. Během tohoto procesu se pipetovací hlava spouští pomocí elektrického pohonu EGSC. Po opláchnutí zůstává čistá DNA v mikrotitrační destičce a transportním systémem se přepravuje ke konečné etapě zpracování, extrakci DNA.

Extrakce:s pipetovací hlavou pro extrakci DNA manipulují elektrické pohony EGC v kombinaci s elektrickými saněmi EGSL. Každá destička obsahuje 96 vzorků, jejich zpracování trvá dvacet minut od začátku do konce, přičemž nová destička začíná každé 2,5 minuty.

Stroj je konstruován sériově a modulárně a nemá téměř žádná reakční zpoždění. K řízení se používají PLC CPX-E a ventilové terminály VTUG s IO-Link®. CPX-E byl vyvinut jako systém se vzdálenými vstupy/výstupy nebo PLC s komunikací master EtherCAT a funkcemi pro pohyby elektrických pohonů - Motion Controller. V kombinaci s elektrickými pohony a řízením Festo se jedná o skutečnou inovaci .

Posouvání hranic – společné úsilí

Niels Kruize je velmi rád, že jeho důvěra ve spolupráci se potvrdila. „Dává nám to obrovskou výhodu. Spolupráce je oběma stranami vnímána jako skutečné partnerství. Tento projekt je pro obě společnosti zcela novým počinem – a komunikační technologie je pro nás také nová. Učíme se jeden od druhého a s očekáváním hledíme do budoucnosti na další krok.“ Bert Baas: „Se společností Synchron diskutujeme o nových technologiích a jsme nadšeni z možností, které nabízejí.“

února 2019

Přehled