Auto se zapnutými světlomety

Volnost pro světlomety

Plně automatické temperování světlometů automobilů

Pokud je v materiálu odstraněno pnutí, výrobek drží tvar. Temperování je osvědčenou metodou pro vnitřní harmonizaci materiálů. Moderní tepelné systémy, jako jsou ty od společnosti CeraCon GmbH, přesouvají komponenty tepelnými tunely na několika úrovních, aby ušetřily místo. V novém zařízení optimalizují bezpečnostní a pohonné systémy Festo odstranění pnutí světlometů automobilů temperováním.

Světlo dosahuje požadovaného efektu pouze tehdy, když je nasměrováno. To je patrné zejména u světlometů pro automobily. Dva malé 12V světelné zdroje s moderní optikou osvětlují přesně definovanou část ulice. Při výrobě světlometů automobilů je proto věnována zvláštní pozornost jejich dokonalému tvaru. Při dlouhodobém zahřívání výrobků se odstraňují materiálová pnutí způsobená spojením několika plastových dílů. Společnost CeraCon GmbH je specialista na zařízení pro tzv. temperování. Byla založena v roce 2000 a vyrábí mimo jiné tepelné systémy pro odstranění pnutí nejrůznějších materiálů a komponentů. V jejím nejnovějším stroji pro temperování automobilových světlometů hrají komponenty Festo ve formě kompletních hotových řešení připravených k přímé instalaci, v pravém slova smyslu klíčovou roli. Zařízení vyniká pět metrů vysokým výtahem. Je vybaven novým bezpečnostním systémem CMGA a zajišťuje nejen rychlou dopravu výrobků, ale také chrání lidi a stroje.Topný tunel ve čtyřech patrech
V novém tepelném systému od společnosti CeraCon si světlomety automobilů „užívaly“ po dobu jedné hodiny „uvolňující“ teplou koupel se vzduchem při konstantní teplotě 130 °C. Aby bylo zařízení co nejmenší, vytvořil CeraCon na zakázku několikapatrový vodorovný systém obsahující osvědčené komponenty. Nosiče výrobků projíždějí přibližně 12m topným tunelem na čtyřech drahách umístěných nad sebou. Jednotlivé úrovně propojují výtahy, které jsou umístěny na vstupu a výstupu. Ve srovnání s čistě vodorovnými pecemi zabírá víceúrovňové uspořádání pouze čtvrtinu podlahové plochy. Při taktu 30 sekund projíždí tepelným systémem 120 dílů za hodinu.

Zcela v rámu

Alfou a omegou temperování automobilových světlometů v novém zařízení je rovnoměrné rozložení tepla. Kromě sofistikované ventilace a topení je důležitý také hladký chod nosičů dílů. K tomu používá společnost CeraCon pohony s ozubeným řemenem EGC. Mají obzvláště vysokou dynamiku a rychlost. Díky speciálně vyvinutým profilům s optimalizovaným průřezem jsou pohony s velkou nosností odolné krutu. Působivý příklad EGC s výškou kolem čtyř metrů přepravuje ve výtahu nosiče dílů z jedné úrovně na druhou. Společnosti CeraCon a Festo přišly s něčím speciálním, aby zařízení vyrobily jako kompletní systém s řízením CMXR a ovladači motoru CMMP-AS resp. CMMS-AS. Společnost CeraCon nejprve sama vyrobila rám pro pozdější instalaci do systému, který měl také sloužit pro bezpečnou přepravu velmi dlouhého pohonu. Rám byl dodán společnosti Festo a ta jej následně vybavila pohony s ozubeným řemenem EGC a současně zajistila kompletní propojení kabely a hadicemi. Pak ve společnosti CeraCon musel být hotový systém pouze nainstalován a přizpůsoben zbytku zařízení.

Bezpečnost zvedacího systému

Pohony s ozubeným řemenem nového tepelného systému jsou ovládány řízením pro více pohonů CMXR. Kompletní řešení kinematického systému kombinuje mechaniku i elektrický pohon a řídicí technologii a vytváří tak kompletní Motion-Control-Paket s integrovanými rozhraními pro všechny zúčastněné komponenty systému. Speciální funkce, jako je plynulé polohování, výrazně zkracují dobu pohybu. Rychlost je sice zásadní, ale nesmí být opomíjena ani bezpečnost. Nový bezpečnostní systém Festo CMGA zaručuje bezpečné zastavení provozu výtahu. Díky tomu mohou zaměstnanci během údržby bezpečně vstoupit do výtahové šachty. Ve spolupráci s odborníky z Festo navrhla společnost CeraCon nový redundantní brzdový systém. Od společného hodnocení rizik až po technické provedení plně automatických a ručních brzdových zkoušek spolupracovali zaměstnanci obou společností velmi těsně.

Rozhodující je technické know-how

Intenzivní spolupráce je také důvodem, proč se generální ředitel společnosti CeraCon, pan Erich Krämer, už mnoho let rozhoduje pro společnost Festo: „Dodání včas, spolehlivost a kompetence – to jsou faktory, které pro mě mají při výrobě zařízení nejvyšší prioritu. Se společností Festo spolupracuji v různých průmyslových odvětvích zhruba pětadvacet let a oceňuji zejména skvělé technické know-how zaměstnanců.“ Od konstrukce až po uvedení do provozu byla souhra pracovníků obou společnosti skutečně vynikající. Společně vyvinuli technologicky propracované řešení, které jasně udává měřítka v oblasti tepelných systémů. S novým zařízením obdrží dodavatelé automobilů výkonný celek pro temperování automobilových světlometů, který šetří místo a nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti pro zaměstnance.


CeraCon GmbH

Talstrasse 2
97990 Weikersheim
Německo

www.ceracon.com

Oblast činnosti: návrh a výroba zařízení na zakázku - pro tepelné zpracování a vyrovnávání součástí, pro zpracování a nanášení pěnových těsnění

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2014
    Obrázky: CeraCon
Přehled