Udržitelnost a ochrana klimatu

Snížení emisí CO2 – pro naše zákazníky a ve společnosti Festo

Ochrana klimatu začíná uvnitř našich čtyř stěn. To je důvod, proč ve společnosti Festo sledujeme strategii udržitelnosti, která je v souladu s rozvojovými cíli (SDG) Organizace spojených národů. Od roku 2023 budou všechny naše budovy v Německu a naše globální výrobní a logistické závody CO2-neutrální s ohledem na cíl 1 a 2. Od roku 2026 bude celá skupina Festo CO2-neutrální. S rozhodnutím být CO2-neutrální přebíráme odpovědnost jako rodinný podnik – zde si můžete přečíst, co to pro nás přesně znamená a jak Vás podporujeme při dosahování Vašich vlastních cílů.

Kromě emisí podle cíle 1 a 2 hrají důležitou roli také emise podle cíle 3. Zde se berou v úvahu emise z nákupu a logistiky, designu výrobků a používání produktů našimi zákazníky. Všichni naši zaměstnanci z nejrozmanitějších oblastí společnosti jsou motivováni k tomu, aby Vás podpořili svým osobním příspěvkem na cestě ke klimatické neutralitě. Zde se s některými z nich seznámíte.

Chtěli byste vědět, ve kterých oblastech podnikáme konkrétní kroky k udržitelnosti? V naší zprávě o udržitelnosti Vám na příkladech z roku 2021 ukážeme, co pro nás znamená postavit se za naši globální odpovědnost.

Jednat společně a udržitelně

Charlotte Köppler, Global Key Account Manager pro Food and Packaging, má tento názor: „Chovat se udržitelně neznamená dělat méně, ale dělat více.“ Se svým globálním týmem podporuje naše zákazníky v urychlení změny směrem k udržitelné budoucnosti.

Objevte cestu k vyšší účinnosti

Najděte energeticky nejúčinnější řešení

Felix Borgiel, produktový manažer softwaru a nástrojů, vyvíjí inženýrské nástroje, které pomohou najít správné řešení pro Vaši aplikaci a činit správná rozhodnutí z hlediska udržitelnosti.

Zjistěte více o našich inženýrských nástrojích

Využívejte energii efektivně s inteligentními výrobky

Marcus Stemler, produktový manažer Controlled Pneumatics, vyvíjí řešení, která dokážou co nejjednodušším způsobem optimalizovat využití energie v pneumatické automatizaci.

Výrobky pro udržitelný provoz

Šetřete energií více

Sven Lensdorf, Sales Operations Services, Vás spolu s naším globálním servisním týmem podporuje při identifikaci a realizaci potenciálních úspor energie v provozní fázi.

Šetřete energii s našimi Energy Saving Services

Učit se být udržitelným

Bernd Rieth, projektový manažer Global Education a pracovník pro lokální udržitelnost, využívá Festo Didactic k předávání znalostí současným i budoucím specialistům v oblasti udržitelného jednání.

Přejít na naši nabídku vzdělávání a školení

Vhodné pro nejlepší možné poradenství

Rebecca Sacher, vedoucí prodeje v projektu pro udržitelnost a snižování emisí CO2, připravuje náš prodejní tým tak, aby Vám mohl poskytnout ty nejlepší možné rady na téma udržitelné výroby.

Objevte cestu k vyšší účinnosti

Z praxe:
Strategie udržitelnosti podporovaná službou Energy Saving Services

O „udržitelnosti“ se až příliš často jen mluví. Ne tak u společnosti Wellspect: Přední světový výrobce řešení pro lékařskou péči o kontinenci pevně zakotvil udržitelnost ve své firemní strategii a žije její implementací. Není divu, že společnost spoléhá na Festo Energy Saving Services ve svém závodě v Mölndal u Göteborgu ve Švédsku, se kterým společnost Wellspect ušetří ročně 37 000 eur na nákladech za energii.

Přehled