NSM, válec

Velký balet válců

Synchronní odtlačování plechů pro výrobu automobilů

I když je dnes automatizační technologie na velmi vysoké úrovni, vždy existuje potenciál pro další zlepšení. Jak ukazuje příklad stohovacího systému pro desky, i malá inovace v pneumatických válcích a ventilech může znamenat velký krok k větší spolehlivosti a účinnosti.

Dnešní automobil je ukázkovým příkladem dokonale automatizovaných procesů. Od nejmenšího šroubu po největší plech, od první sekundy výroby až po závěrečný test výkonu motoru - tisíce pracovních kroků se plynule překrývají. S pokrokem v automatizaci se zvyšuje kvalita výrobků. Čím bezpečnější a spolehlivější jsou procesy, tím více se snižují provozní náklady na údržbu a prostoje zařízení.

Růst spolehlivosti je proto důležitým konkurenčním argumentem pro firmu jako NSM Magnettechnik GmbH, výrobce dopravníkových systémů na zakázku, spolupracující s předními společnostmi v automobilovém průmyslu. V novém zařízení pro stohování plechů staví odborníci na hotové kombinaci válec-ventil připravené k přímé instalaci, tvořené ventilem VUVG a válcem dle norem DSBC se samočinně nastavitelným tlumením v koncové poloze PPS. Zejména v aplikaci s pohybujícími se pěti sty sestavami současně jsou hotové a smontované sestavy důležité pro přesné tlumení a synchronní pohyb.Malé vzdálenosti, velký dopad
Často jsou to právě malé věci, které mají velký dopad - například výměna pneumatických válců ve stohovacím systému pro desky (polotovary vystřižené z plechu). Mají-li se z nich později stát dokonalé části karosérií, jako jsou střechy automobilů, dveře, kapoty a zadní dveře, je důležité nejen to, aby bylo optimální rozmístění na ploše.

Také odkládání a stohování desek musí být perfektní. I když třeba jen jeden z 500 pneumatických válců přitlačí plech přepravovaný magnetickou páskou na stoh ve špatnou dobu nebo nesprávnou cestou, může dojít k vadám tvaru, které ovlivňují kvalitu výrobků. Magneticky přenášené plechové díly byly v předchozích zařízeních odtlačovány pomocí válců DNCB s ručně nastavitelným tlumením PPV. Přechodem na nové válce DSBC se samočinně nastavitelným tlumením PPS se spolehlivost procesu významně zvýšila.

Perfektně pracující celek: 500 válců DSBC se samočinně nastavitelným tlumením PPS a ventily VUVG synchronně odtlačuje plechové polotovary.

Perfektně pracující celek: 500 válců DSBC se samočinně nastavitelným tlumením PPS a ventily VUVG synchronně odtlačuje plechové polotovary.

Synchronní a vždy stejně tlumící

Synchronní nastavení 500 pneumatických válců ve stohovacím zařízení NSM bylo dosud poměrně složité. U starších válců DNCB bylo nutné jednotlivě nastavovat tlumení PPV. Seřizovací šrouby byly pro jistotu a jednodušší optickou kontrolu zalepeny barvou. Absolutně synchronní nastavení tlumení 500 válců bylo nejen velmi časově a pracovně náročné, ale také oproti novým válcům DSBC méně přesné.

Nové samočinně nastavitelné tlumení PPS pracuje bez nastavování, stále stejně a naprosto synchronně. To nejen chrání desky, ale také to snižuje náklady na údržbu až o 70 procent a trvale zkracuje prostoje nového zařízení. Obojí je pro společnost NSM Magnettechnik velkým přínosem v konkurenci v automobilovém průmyslu.

Mezery pro odtlačování: mezi magnetickými dopravními pásy se vysouvají pneumatické odtlačovací hlavy.

Mezery pro odtlačování: mezi magnetickými dopravními pásy se vysouvají pneumatické odtlačovací hlavy.

Větší jistota díky průmyslovým standardům

Dalším důležitým přínosem ke zvýšení spolehlivosti procesu a zlepšení efektivity je přechod z ventilů CPE na ventily VUVG. Velmi malé šrouby pro upevnění zásuvek s kabelem opakovaně vedly u CPE k vadám v důsledku nadměrného utahování, konektory ventilů VUVG velikosti M8 jsou nyní podstatně spolehlivější. Elektroinstalace se zjednodušila a usnadnila díky průmyslovému standardu M8 a jednotným délkám kabelů.

Při počtu 900 konektorů ve stohovacím systému přináší toto zdánlivě malé vylepšení velkou výhodu. Ventily VUVG navíc spínají už při tlaku menším než 1 bar, ventily CPE spínaly až při tlaku 1,5 baru. V novém stohovacím systému od společnosti NSM Magnettechnik je dosaženo výrazně vyšší úrovně paralelního spínání.

S délkou sepnutí 100 až 150 milisekund umožňují ventily VUVG vysokou taktovací frekvenci až 90 odtlačení za minutu. Výkon je tedy o 40 procent vyšší než u konvenčních zařízení.


Kompletní řešení zvyšuje kvalitu služeb

S hotovým řešením připraveným k přímé instalaci od společnosti Festo - obsahujícím válce DSBC, samostatné ventily VUVG, šroubení a hadice - šetří společnost NSM Magnettechnik také náklady na montáž. Společnost může zvlášť rychle reagovat na požadavky zákazníků, protože sestava na zakázku je kompletní. Nové výkonné komponenty Festo nejen zvyšují procesní spolehlivost zařízení, ale také trvale přispívají ke zlepšování kvality služeb.

NSM Magnettechnik GmbH

Lützowstrasse 21
59399 Olfen
Německo

www.nsm-magnettechnik.de

Oblast činnosti: návrh, výroba a prodej zařízení na zakázku v oblastech automatizace lisů, automatizace balení a dopravních systémů

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2014
  2. Fotografie: Michael Rasche
Přehled