Automatizované procesní ventily

Vyrábět dvacetkrát více

Cílem chorvatské společnosti na autokosmetiku Alfa Car bylo zvýšit výrobu dvacetkrát. Proto byl v novém výrobním závodu automatizován celý výrobní cyklus. Festo dodalo kompletní řešení pro více než 200 procesních ventilů - včetně projektového řízení.

Voda, alkohol, glycerin, tenzidy, kyselina olejová či octová, hydroxid sodný či draselný a mnoho dalšího - při výrobě autokosmetiky se skladuje, přepravuje, míchá a plní velké množství různých látek. To vyžaduje komplexní řešení automatizace procesní techniky. Chorvatský výrobce autokosmetiky AlfaCar učinil velký krok do budoucnosti. Nové výrobní zařízení bylo v rámci celého výrobního cyklu plně automatizováno - od surovin až po linku na plnění hotových výrobků. Jedním z hlavních bodů byla kompletní automatizace procesních ventilů.

Výrobní závod Alfa Car

Ve výrobním závodě se skladuje, přepravuje, míchá a plní velké množství různých látek.

Kompletní řešení na zakázku

Vše proběhlo ve spolupráci se systémovým integrátorem Arp Lučko a společností Festo. Festo převzalo řízení projektu automatizace procesních ventilů. Pro rychlou integraci do nového zařízení a vysokou míru spolehlivosti budoucí výroby byla dodána specifická kompletní řešení na zakázku, která obsahují celý rozsah od jednotek s procesními ventily až po ventilové terminály. Při výběru požadovaných komponentů bylo nutno vzít v úvahu prostředí s nebezpečím výbuchu.

Spolehlivost se vyplatí

Jedním z rozhodujících faktorů pro optimální automatizaci procesní techniky byla komunikace mnoha nejrůznějších automatizovaných kulových kohoutů s nadřazeným řídicím systémem nového zařízení. Tento požadavek spolehlivě splnilo šest ventilových terminálů typu VTUG s připojením na síť PROFINET. Plně automaticky lze ovládat více než 200 kulových ventilů od různých výrobců. Automatizace kulových kohoutů od jediného dodavatele usnadnila společnostem Alfa Car i Arp Lučko při návrhu a instalaci nového zařízení práci. Patřila k tomu také komplexní koordinace různých dodavatelů procesních ventilů, které společnost Festo převzala do řízení projektu.

Automatizované procesní ventily

Automatizované procesní ventily zajišťují spolehlivou distribuci látek v různých procesních krocích.

ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
Chorvatsko

Přehled