Detekce úniků ultrazvukovým detektorem: odhalte potenciál pro úspory stlačeného vzduchu a snižte provozní náklady.

Vzduch jsou peníze

Nižší provozní náklady se službami pro úspory energie Festo

Výkonný energetický management zvyšuje účinnost pneumatických systémů a součástí. Chrání před nenápadnou ztrátou stlačeného vzduchu a trvale zvyšuje výkon díky integraci nových technických inovací. Přesné analýzy tvoří základ pro snížení nákladů na energii.

Stlačený vzduch je jedním z nejdůležitějších nosičů energie v průmyslu. Jen v Německu je v provozu přibližně 62 000 zařízení se stlačeným vzduchem. Je však běžné, že se systémy instalují bez sledování a kontroly - skutečná nevýhoda, protože 79 % nákladů na stlačený vzduch lze přičíst na vrub rozvodům vzduchu a zpracování elektrické energie. I když jsou kompresory, distribuční systémy a pneumatické pohony navrženy správně, netěsnosti často způsobují ztráty až 600 l/min. Možná si řeknete, že je to přece jen vzduch. Ale snížení ztrát stlačeného vzduchu o 100 l/min ušetří až 1 000 Euro ročně.

Velký potenciál úspor však často zůstává nevyužit, protože znalosti o potenciálních úsporách nejsou příliš rozšířené. V mnoha případech také není k dispozici technické vybavení pro identifikaci příčiny ztráty. Implementace opatření na úsporu energie často blokují v každodenním životě omezené časové zdroje a nejasné odpovědnosti. A přesně tam pomohou služby pro úspory energie Festo. Pomáhají jednoduchým způsobem kontrolovat a optimalizovat spotřebu stlačeného vzduchu. Na začátku je vždy důkladná inventura a analýza celého systému se stlačeným vzduchem, která odhalí všechna slabá místa, od kompresoru až po aplikace.


Snižte náklady na energii
Díky optimální správě netěsností nemají vysoké náklady šanci. Každá netěsnost, která je okamžitě odstraněna, okamžitě snižuje náklady na stlačený vzduch. Podle studie Fraunhoferova institutu ISI („Systémy se stlačeným vzduchem v Evropské unii“, 2000), samotné odstraňování úniků nabízí přibližně 42 % celkového potenciálu úspor. V rámci efektivní správy úniků zkontroluje odborník ultrazvukovým detektorem těsnost systému se stlačeným vzduchem a každé takové místo zaznamená se všemi technickými údaji, například s požadovanými náhradními díly. Tato dokumentace slouží jako hlavní plán pro potenciální úspory. Jasně ukazuje všechna nezbytná opatření pro údržbu a porovnává dlouhodobé úspory s krátkodobými náklady na opravy.

Optimalizujte spotřebu stlačeného vzduchu

Stále více společností používá přesné informace o spotřebě stlačeného vzduchu jako ústřední kritérium při výběru nových zařízení. Díky podrobné vstupní analýze spotřeby stlačeného vzduchu ušetří až 50 % ve srovnání s konvenčními metodami. Analýza spotřeby stlačeného vzduchu určuje přesnou spotřebu zařízení před uvedením do provozu - za chodu a při zastavení stroje. Můžete zajistit, aby byla správně určena velikost a výkon přívodu stlačeného vzduchu a zabráníte potížím či dokonce kolapsu sítě se stlačeným vzduchem v důsledku přetížení. Obzvláště důležité: analýza spotřeby stlačeného vzduchu hned od začátku zamezuje zbytečným nákladům na nadměrně velkou a tedy příliš nákladnou síť se stlačeným vzduchem.

Prodlužte životnost

Optimální kvalita stlačeného vzduchu zajišťuje dlouhou životnost pneumatických zařízení a trvale snižuje provozní náklady. Zbytečně dobrá nebo naopak špatná kvalita stlačeného vzduchu z pohledu obsahu oleje, vody nebo mechanických nečistot má negativní vliv na životnost pneumatických součástí. Rostou náklady na energie a provoz. Analýza kvality stlačeného vzduchu v rámci služeb Festo Energy Saving Services slouží k změření zbytkového obsahu oleje a rosného bodu, identifikuje nedostatky a poskytne návrhy na zlepšení, jako je například výměna filtrů ve správných intervalech. Optimalizovaná údržba dosahuje průměrného potenciálu úspor 35 %.

Šetřete stlačeným vzduchem

V ideálním případě začínají úsporná opatření už u zdroje stlačeného vzduchu, u kompresorů. Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu poskytuje - po dobu 24 hodin - podrobné profily spotřeby elektřiny a stlačeného vzduchu i úroveň tlaku. Optimalizace spínání kompresorů zvyšuje jejich stupeň vytížení. Přizpůsobivé scénáře dočasně vypnou nevyužité kompresory a obzvláště efektivně rozdělí zdroje energie. Optimálně se využije dostupného výkonu kompresorů. Měření množství dodávaného stlačeného vzduchu během klidového stavu stroje určuje vypočítanou ztrátu netěsností a tím i možné úspory v celém systému se stlačeným vzduchem.

Společnostem se proto vyplatí zviditelnit plíživou energetickou ztrátu systémů se stlačeným vzduchem pomocí přesných za chodu. Pokud jsou výsledky rychle implementovány do optimalizačních opatření, šetří to každodenně cennou energii. Zkušení odborníci z Festo Energy Saving Services to ve své profesionální praxi opakovaně zažívají a přesně vědí, kde hledat slabiny. Společnosti každý den šetří peníze díky jejich odborným analýzám a zlepšovacím opatřením.

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2010
Přehled