Balicí stroj Transnova-Ruf

Odebrat, zabalit a paletizovat

Skórujte s proporcionální technikou

„S naší koncepcí typu ‚konstrukce na zakázku‘ se výrazně lišíme od většiny výrobců balicích strojů,“ vysvětluje Michael Ruf, zástupce generálního ředitele společnosti Transnova Ruf. Kromě nejnovější robotické a řídicí techniky se společnost spoléhá na pneumatickou automatizaci od společnosti Festo - zejména s proporcionální technologií na ventilových terminálech.

Zatímco mnoho výrobců balicích strojů se soustředí na standardní stroje s posuvnými, stohovacími a třídicími řetězy, společnost Transnova Ruf se spoléhá na individuální robotické balení, paletizaci a manipulaci. Zařízení jsou kompaktní, prostorově a energeticky úsporné, s velkým výkonem na malém prostoru a krátkými časy pro změny nastavení. Inovační společnost dodává více než 100 balicích linek s odebíráním, balením a paletizací ročně. Vše na klíč, celý řetězec konečného balení přesně podle požadavků zákazníků. A s dvouciferným růstem tržeb ročně.

Mikromodulární zařízení

„Opustili jsme klasickou výrobu strojů a žijeme ve světě mikro-modularity. S touto jedinečnou koncepcí konstrukce balicích strojů se otevírá nepředstavitelný prostor - stejně jako u stavebnice Lego!“, zdůrazňuje pan Michael Ruf. „Mikromoduly jsou funkční prvky, ze kterých konfigurujeme celek speciálně pro příslušné požadavky zákazníků. Pro každý modul existuje šablona CAD s odpovídajícím hardwarem a softwarem. Moduly jsou sestavovány podle individuálních požadavků. Výsledkem jsou baličky šité na míru - podle hesla Design to Order, konstrukce podle objednávky, dodává odborník z oboru. „Získali jsme konkurenční výhodu,“ říká tvrdí přesvědčivě pan Ruf. Společnost každý rok integruje kolem 200 robotů, jejichž použití nabízí několik rozhodujících výhod: větší přizpůsobivost, zejména v jednoúčelových strojích, lepší manipulaci a kratší časy pro změny nastavení. Důraz je kladen na individuální přání zákazníků. „A každý si přeje něco jiného,“ vysvětluje pan Ruf. Stroje od společnosti Transnova Ruf balí věci z potravinářského, kosmetického, nepotravinářského a chemického průmyslu, stejně jako lékařské a farmaceutické výrobky, od knoflíkových baterií po salám, přes infuzní vaky až po chladničky nebo rozvaděče.

Pneumatická proporcionální technika

Trh vyžaduje hospodárná výrobní zařízení, která snadno zvládnou časté změny výrobků a formátů. Pneumatická automatizace k tomu přispívá. Uchopovací modul balicí a paletizační buňky je vybaven vakuovou technikou, pneumatickými pohony, chapadly a ventilovými terminály. Technickou lahůdkou je proporcionální redukční ventil, který je integrován do ventilového terminálu CPX/MPA přímo v místě instalace. „Nachází se přímo tam, kde potřebujeme regulovat tlak,“ vysvětluje produktový manažer společnosti Festo, pan Ulrich Sixt.
Proporcionální redukční ventily VPPM regulují kontaktní tlak paralelního chapadla. Je důležité uchopit obal spolehlivě, ale nesmí se deformovat ani poškodit. Tlak úchopu ovlivňují různé faktory, jako je úroveň naplnění, hustota balení nebo hmotnost. Důležitou roli hraje regulace a opakovatelná přesnost. S proporcionální technikou jsou kdykoliv možné změny, protože v jednom zařízení musí být někdy zpracováno více než 100 různých formátů. Tyto formáty jsou poté spravovány jako parametry receptů v softwaru SIMPLO, softwarovém produktu společnosti Transnova Ruf. S tímto softwarem mohou operátoři strojů vytvářet nové obrázky vrstev palet bez znalosti programování a importovat je do řídicí jednotky robota za běhu výroby.


Diagnostika a vzdálená údržba

Proporcionální redukční ventily VPPM jsou integrovány do ventilových terminálů CPX/MPA. Jejich elektrická část má analogové a digitální vstupy a výstupy, pomocí kterých lze ovládat a sledovat jednotlivé části procesu. Přístup k CPX je možný i po internetu - můžete se dotazovat na diagnostická údaje. Rychle se vysvětlí, zda lze v případě servisu snadno zasáhnout diagnostikou na dálku, nebo – ve velmi vzácných výjimečných případech – nutné vyměnit ventil nebo celý ventilový terminál. „Jako středně velká společnost máme příležitost poskytovat globální síti našich zákazníků ty nejlepší možné služby,“ prohlašuje s potěšením pan Michael Ruf.

Transnova Ruf Verpackungs- und Palettiertechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 12
91522 Ansbach
Německo

www.transnova-ruf.de

Oblast činnosti: vývoj a montáž modulárních robotických řešení pro závěrečné balení a paletizaci

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2016

září 2016

Přehled