Tec2Screen®

Z displeje do hlavy

Studentský projekt Connected Learning

Dorazilo nové učení. Virtuální a skutečný svět výuky rostou společně. Otevírají se zajímavé možnosti, které kombinují nové znalosti, snadné zapamatování a spoustu zábavy. Vzrušující projekt na rakouské škole - prováděný mladými lidmi pro děti - ukazuje, jak může v praxi vypadat výuka příští generace.

Od sociálních médií po Průmysl 4.0 - nové technologie, ať se podíváte kamkoli. Digitalizace postupuje a zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Chytrý telefon, tablet nebo notebook jsou téměř vždy s námi. Je těžké si představit, že jste na cestě „bez“. To znamená, že k informacím lze přistupovat téměř kdykoliv a kdekoliv, v jakémkoliv rozsahu a formátu. A to jsou výhody, díky nimž jsou nová média zajímavá i pro svět učení.

Z displeje do hlavy

Před lety společnost PowerPoint & Co přestala používat rozmazané folie pro zpětné projektory a zanedlouho vstoupila do hry interaktivita. Protože ti, kdo přiloží ruku, jsou více zapojeni a – jak je dobře známo – také si mnohem lépe pamatují, co je prezentováno - kvantový skok v didaktice. Ať už školení nebo další vzdělávání - trendem je eLearning. Trumfem nových médií je přizpůsobivost, protože umožňují výuku, kde a kdy si přejete. Je to také ideální pro individuální přípravu studentů na prezenční výuku. Různé úrovně předchozích znalostí nevadí: každý účastník může využívat přesně ty e-přednášky, které potřebuje, aby se seznámil s tématem. Tato forma učení, která kombinuje školení online s klasickými semináři a praktickými cvičeními, se nazývá Blended Learning (kombinované učení).

Connected Learning

Festo nedávno představilo novinku ve světě digitální výuky: Tec2Screen®, mobilního výukového společníka, který ještě blíže spojuje virtuální a skutečný svět výuky. S iPadem, speciálním výukovým prostředím (software) a individuálně konfigurovatelnými hardwarovými připojeními (tzv. Connects) tvoří Tec2Screen® ideální most mezi eLearningem a praktickým cvičením. Pomocí odpovídajících Connects lze snadno připojit například výukové továrny Festo Didactic (jako je výuková a výzkumná stanice pro Průmysl 4.0, CP Factory). Kromě toho mohou učitelé/instruktoři vytvářet své vlastní interaktivní programy kurzů a spravovat oprávnění (manažer učebny). Nástroj Tec2Screen® tak otevírá velký prostor pro kreativitu – dvě studentky a jeden student z Vyšší technické školy v Neufeldenu (Horní Rakousko) to dokázali v rámci své maturitní diplomové práce v oboru automatizační techniky, což byl také zároveň projekt „Technik am Zug“ (technika ve vlaku).

Studentský projekt Tec2Screen®

Pro otevření beden a přístup k experimentům musejí děti nejprve správně připojit zařízení Tec2Screen® a vyřešit znalostní kvíz.

Od mladých pro děti

„Technik am Zug“ je název iniciativy zahájené v roce 2013 s cílem přiblížit techniku a přírodní vědy dětem a mladým lidem. Vyřazený expresní vlak byl vybaven atraktivními experimenty. Konsorcium, jehož členem je také společnost Festo, poskytlo potřebné zdroje. Vagón uspořádali žáci a žákyně hornorakouských technických škol. Během letošního roku budou konečné výsledky mnoha snah k dispozici mladým návštěvníkům závodu voestalpine Stahlwelt v Linci.

Je potřeba kreativita

Na začátku projektu byl velký otazník pro Veru Pröllovou, Julii Laussovou a Stefana Beringera, protože v rámci svého maturitního projektu před dvěma lety se ujali úlohy vysvětlovat pneumatiku dětem ve věku od 8 do 14 let a představit ji hrou. Kromě velmi omezeného prostoru dostupného ve vagónu nebyly téměř žádné specifikace. A to byla velmi zvláštní výzva, protože nápady a koncepci museli nejprve vypracovat samotní maturanti. Jednou z úvah bylo, že děti se nejprve budou muset „propracovat“ ke každé ze šesti stanic a že ne všechno by mělo být okamžitě zřejmé, jinak by děti jen spěchaly a hrály si s technikou.

Šest stanic - pět beden

Průchod by měl být pro mladé účastníky vzrušující a záhadný, a tak vznikl nápad skrýt prvních pět stanic v pneumaticky uzamčených dřevěných bednách. Teprve když děti správně připojí Tec2Screen®, dostanou vysvětlení a vyřeší malý kvíz, otevře se kryt další stanice a zpřístupní se malé pneumatické zařízení. Zde můžete hravou formou uplatnit v praxi to, co jste se právě naučili.

Zažít pneumatiku

Na prvních pěti stanicích jsou v provozu zobrazeny základní pneumatické komponenty, jako je zásobník na stlačený vzduch, ventily nebo válce. V konečné stanici 6 je to zvláště obtížné, protože tam musíte bludištěm vést kuličku pomocí pneumatiky. Nástroj Tec2Screen® provází děti stanicemi a názorně zprostředkuje obsah výuky. Ve hře je také míč pro poslední stanici, který se musí nejprve vyfouknut stlačeným vzduchem ze stanice 5 do stanice 6 a poté transportovat zpět. K tomu však dochází pouze tehdy, pokud byly všechny úkoly správně vyřešeny.

Profesionální struktura kurzu

Projektový tým je nadšen z možností Tec2Screen®. Nástroj Tvůrce obsahu (Content-Builder) umožňuje obratem ruky navrhnout profesionální kurz - včetně integrace videí, dokumentů a dalších odkazů. Interaktivita pro účastníky kurzu je velmi důležitá. Hotové obrazovky se studentovi představují v přehledném a jasném rozložení. Složitost procesů na pozadí je účastníkům skryta. Tec2Screen® pomáhá prezentovat obsah výuky moderním způsobem a propojit ji s výukovým hardwarem zaměřeným na praxi. Kurzem se proklikáte - tak snadné, že to zvládnou i děti.

www.technik-am-zug.at

www.htl-neufelden.at

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo Didactic trends in qualification 1.2016
Přehled