Nová generace strojů AuE

Držet stopu

Automatické nastavení náprav vozidla

Sbíhavost a odklon náprav značně určují jízdní vlastnosti vozidla. Při výrobě automobilů se muselo obojí pracně ručně nastavovat. Současná generace strojů od AuE Kassel GmbH nastaví sbíhavost a odklon zcela automaticky za méně než 60 sekund. Komponenty Festo zaručují přesnost a rychlost.

V počátcích automobilové výroby se osy upnuté na ocelových pracovních stolech nastavovaly zhruba pomocí měřicích sond a úchylkoměrů. Konečné měření podvozku probíhalo až na konci linky. Tento poslední krok trval až deset minut a určoval výstupní rychlost továrny na vozidla. V dnešní době je nastavení automatické a splňuje tak časový faktor, který požadují výrobci vozidel s víceprvkovými zadními nápravami. Pro známého německého výrobce automobilů zavedla společnost AuE Kassel GmbH nové zařízení pro nastavení zadní nápravy s použitím komponentů Festo za pouhých devět měsíců. Po nastavení lze nápravu namontovat přímo do vozidla. Stroj ve formě portálu je vybaven pohony a ventilovými terminály Festo, a nastavuje sbíhavost a odklon za méně než 60 sekund.


Silně upnuté
Technologie přímočarého dopravníku integrovaná přímo do výrobního procesu u výrobce automobilů přepravuje nápravu podélně nebo příčně na nosiči výrobku ve stroji. Na zvedacím rámu, který klesá přímo nad nápravu, jsou všechny potřebné komponenty Festo a nástroje pro nastavení sbíhavosti a odklonu kol. Po zafixování nápravy se protilehlé konzoly sklopí pod ložiska hnacího rámu nápravy, která představují body pozdějšího připojení ke karoserii. Válce s velkou silou ADNH s průměrem pístu 100 mm upínají nápravu na čtyřech místech přesně tak, jako by byla přišroubována k vozidlu. Výhoda válců s velkou silou ADNH spočívá v tom, že jsou v řadě uspořádány dva, tři nebo čtyři válce se stejným průměrem a zdvihem pístu. Dopředná síla se ve srovnání s běžnými válci zvyšuje dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát. Úroveň náboje kola snímá čidlo Festo SMAT na vodicí jednotce. Například lze určit, v jaké výšce mají saně najíždět na nápravu.

Aue, válce s velkou silou ADNH

Válce s velkou silou ADNH upnou nápravu do zařízení tak, jako by byla přišroubována k vozidlu.

AuE, válce s velkou silou v řadě

Silný argument: výhoda válců s velkou silou je v tom, že lze seřadit až čtyři válce se stejným průměrem a zdvihem pístu.

Rychle nastaveno

V dalším kroku se na náboje pevně upnou chapadla poháněná válci s velkou silou ADNH. Poté zařízení pro instalaci pružin poháněné elektromotorem najede na nápravu a automaticky vyhledá body, kam budou pružiny později umístěny. V dalším kroku je náprava pulzně zatěžována, aby se vše správně usadilo na pryžových ložiskách a kloubech. Potom je náprava uvedena do takzvané polohy K0. Je to ideální poloha nápravy, která odpovídá normálnímu zatížení, při kterém je vozidlo naloženo definovanou hmotností. V této poloze se měří sbíhavost a odklon kol, přičemž pneumatický válec s měřicím prvkem najede přímo na brzdový kotouč. Pneumatickými válci jsou také k seřizovacím šroubům samostatně umisťovány šroubovací nástroje k seřízení sbíhavosti a odklonu kol. Pomocí měřicího prvku stroj automaticky detekuje relativní budoucí polohu kol. Nástroje pro nastavení nastavují hodnoty sbíhavosti a odklonu, a vše dotahují konečným šroubovacím momentem. Poté se nástroje vzdálí a náprava se umístí zpět na nosič výrobku. Zařízení samostatně najíždí ve stanovených cyklech na referenční polohu.

Aby se výroba nemusela během údržby přerušovat, lze jej přesunout z oblasti dopravní technologie pomocí ozubených hřebenů a vodicích lišt do vlastního prostoru pro údržbu.

Inteligentní napájení

Zvláštností nového stroje jsou ventilové terminály namontované přímo na zvedacím rámu a zvedacích saních, s jejichž pomocí lze snížit na minimum náklady na propojení hadicemi a kabely. Na zvedacím rámu, který drží nápravu, jsou dva ventilové terminály VTSA s moduly se vstupy CPX, oddělené vlevo a vpravo. Ve svisle upevněných zvedacích saních, které nesou chapadlo pro náboje, jsou dva menší ventilové terminály VTSA se čtyřmi ventily, které ovládají všechny pohony připojení přes energetický řetěz saní. Díky tomuto řešení postačuje pouze jedna přívodní hadice, jeden napájecí zdroj a jedna komunikace po síti.

AuE Kassel GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 52
34123 Kassel, Německo
Německo

www.aue-kassel.de

Oblast činnosti: specialista na automatizaci pro všechny výrobní úlohy týkající se náprav, podvozků a podobných technologií

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2015
    Obrázky: EUROMEDIAHOUSE
Přehled