Využití zdrojů a materiálů

Využití zdrojů a materiálů

„Earth Overshoot Day“ nastává každoročně stále dřív. To znamená, že my lidé vyčerpáme každý rok o něco dříve všechny přírodní zdroje, které naše planeta dokáže v daném roce vytvořit a udržitelně nabídnout. Pro průmysl to znamená, že musíme za své výrobky převzít celostní odpovědnost. Hned od začátku vývoje výrobku se musíme zaměřit na materiálovou účinnost a zachování zdrojů. Protože již od počátku usilujeme o udržitelný životní cyklus – od výroby přes použití až po likvidaci výrobků.

Balení

Balení je nezbytné k ochraně vysoce kvalitních výrobků během skladování a přepravy. Najít rovnováhu mezi adekvátní ochranou, omezením nákladů na balení a ekologickou kompatibilitou koncepce balení není snadný úkol. Společnost Festo by chtěla dosáhnout nejvyššího možného podílu obalů vyrobených z obnovitelných materiálů, jako je dřevo, papír, lepenka a vlnitá lepenka.

Kdykoliv je to možné, snažíme se najít udržitelná řešení. Například přijaté obaly používáme znovu. Tento podíl již dokážeme měřit v našich závodech v Číně – míra opětovného použití tam je více než 80 procent. Aktuální hodnoty si můžete přečíst v dokumentu ve zprávě o udržitelnosti 2021.

Použití hliníku

Nákupní struktura společnosti Festo se vyznačuje nákupem polotovarů, komponentů a hotových výrobků. Hliník a plasty jsou naše nejdůležitější materiály. Vzhledem k této skutečnosti a zvláštní důležitosti hliníku v našem řetězci tvorby hodnot usilujeme o co nejvyšší podíl sekundárního hliníku. Hliník je současně vhodný pro nejrůznější konstrukce a dlouhodobé použití.

Dopad primárního hliníku na životní prostředí je výrazně vyšší než u přetaveného sekundárního hliníku. Od roku 2019 evidujeme podíl sekundárního hliníku v námi nakupovaném objemu, abychom rozeznali pozitivní nebo negativní vývoj. Chceme, aby dosud pozitivní vývoj pokračoval, takže jsme v roce 2020 začali kontrolovat slitiny používané ve společnosti Festo, abychom zjistili, zda je lze vyrábět ze sekundárního hliníku.

Hliník se snadno recykluje. Vracíme zbytky hliníku z výroby do cyklu prostřednictvím zpracovatelů kovového odpadu.

Dodavatelský řetězec hliníku: od bauxitu po výrobek

Dodavatelský řetězec hliníku: bauxit, který se získává ze země, lze zpracovat na hydroxid hlinitý a oxid hlinitý. Během dvou dalších operací vzniká hliník jako surovina a hliníkové polotovary, například vytlačováním.

Zohlednění příslušných směrnic a zákonů

Procesy související se schvalováním výrobků jsou popsány v interních směrnicích. Aby mohly být výrobky považovány za bezpečné, musíme dodržovat platné zákony. Po celém světě existují různé předpisy a zákony pro bezpečnost, podle kterých lze výrobky uvádět do oběhu. V jednotlivých regionech jsou nutné jiné certifikáty.

Delší životnost výrobků

Prostřednictvím různých návodů a popisů se dozvíte, jak bezpečně a správně používat nově zakoupený výrobek. Upozornění na možné nesprávné použití a informace o údržbě, čištění, péči a likvidaci Vám pomohou vyhnout se velkým nákladům, které poškozují klima. Tím se současně prodlužuje životnost výrobků. Různé návody jasně vysvětlují, jak si například můžete sami měnit sady náhradních dílů.