BionicFinWave

Podvodní robot s jedinečným pohonem ploutví

Živočichové polycladida, sépie a ryba gymnarch nilský mají jedno společné: pro svůj pohyb vytvářejí se svými podélnými ploutvemi souvislou vlnu, která se pohybuje podél celého jejich těla. S tímto tzv. vlnovým pohybem ploutví proplouvá také zařízení BionicFinWave potrubním systémem z akrylového skla. Autonomní podvodní robot může komunikovat s okolním světem pomocí rádia a přenášet do tabletu data – například zaznamenané hodnoty teploty a tlaku z čidel.

Podélné ploutve přírodních vzorů probíhají od hlavy k ocasu a jsou umístěny buď na zádech, na břiše nebo po obou stranách těla. Vlnovým pohybem ploutví tlačí ryby vodu dozadu a vytvářejí tak dopředný tah. Některá zvířata dokážou naopak plavat dozadu nebo v závislosti na vlnovém vzoru zajišťovat vztlak, přítlak nebo dokonce boční tah.

Pružné silikonové ploutve pro plavecké manévry podobné přírodě

BionicFinWave používá k dopřednému pohybu své dvě boční ploutve. Jsou zcela odlity ze silikonu a nemají žádné vzpěry ani jiné podpůrné prvky. Jsou výjimečně ohebné a přesně napodobují plynulé vlnité pohyby biologických vzorů.

Obě ploutve jsou vlevo a vpravo připevněny k devíti malým ramenům páky. Ta jsou poháněna dvěma servomotory, které jsou umístěny v těle podvodního robota. Dvě sousedící klikové hřídele přenášejí sílu na páky, aby bylo možné oběma ploutvemi individuálně pohybovat. Takto lze generovat různé vlnové vzory, které jsou zvláště vhodné pro pomalý a přesný dopředný pohyb a které víří vodu méně než například u běžného šroubového pohonu.

Například při plavbě v zatáčce se vnější ploutev pohybuje rychleji než vnitřní – podobně jako pásy bagru. Třetí servomotor na hlavě BionicFinWave ovládá ohýbání těla, pomocí kterého může plavat nahoru a dolů. Klikové hřídele musejí být ohebné a poddajné, takže mezi segmenty s pákou je vždy kardanový kloub. Klikové hřídele byly vyrobeny tiskem z plastu ve 3D najednou společně s klouby a ojnicemi.

Inteligentní souhra různých komponentů

Zbytek prvků těla BionicFinWave je také vytištěn metodou 3D tisku. S dutinami uvnitř fungují jako vztlaková tělesa. Současně je ve velmi malém prostoru instalována celá řídicí a regulační technika, vodotěsně a bezpečně, vše je přesně přizpůsobeno navzájem. V přední části těla jsou kromě desky s procesorem a rádiovým modulem také čidlo tlaku a ultrazvuková čidla. Trvale měří vzdálenosti od stěn a hloubku ponoru, brání kolizi s potrubím.

Nové impulzy a přístupy pro průmysl procesní techniky

S bionickým nosičem technologií dává naše Bionic Learning Network impulz pro budoucí práci s autonomními roboty a novými technologiemi pohonů používaných v tekutých médiích. Lze si představit, že budeme dále rozvíjet koncepce jako je BionicFinWave pro úkoly, jako jsou inspekce, série měření nebo sběr dat – například pro technologie vody a odpadních vod nebo jiné oblasti procesního průmyslu. Poznatky získané v rámci projektu lze navíc využít pro chování měkké robotiky ve výrobě.