SupraMotion

Supravodiče v průmyslové automatizaci

Supravodiče mají velký potenciál pro použití v průmyslu budoucnosti. Umožňují bezdotykově ukládat a přesouvat předměty - s malou spotřebou energie a bez jakékoli regulační techniky pro vedení. Jejich práce bez prachu a oděru je ideální pro přepravu předmětů levitujících ve velmi čistém prostředí. Lze také manipulovat přes stěny.

Co jsou supravodiče?

Supravodiče jsou materiály s jedinečnými magnetickými vlastnostmi: pokud jsou ochlazeny pod určitou teplotu, mohou v sobě "zmrazit" pole permanentního magnetu. Vytvoří se silné, ale neviditelné spojení. Magnet a supravodič se udržují v definované vzájemné vzdálenosti – dokonce i přes stěny, v kapalinách nebo ve vakuu. Dokud supravodič zůstane pod touto takzvanou přechodovou teplotou, jeho magnetická paměť si pamatuje otisk magnetu a tím i jeho polohu, i když už nejsou u sebe.

Supravodivá levitace umožňuje špičkovou technologii

Forma levitace se supravodiči, bez dotyku a tření, nabízí elegantní a praktická řešení náročných úkolů ve špičkových oborech – při výrobě polovodičů, baterií, v biotechnologii, farmacii, potravinářství a lékařství až po automatizaci laboratoří. Snížení znečištění všeho druhu na absolutní minimum pomůže připravit půdu pro špičkové technologie a výrobky potřebné pro čistou, zdravou a udržitelnou budoucnost.

Různé aplikace a koncepce pohybu

Pro pohyb levitujících objektů už existují různé technologie. Se supravodiči si však lze představit zcela nové postupy. Supravodivé automatizační moduly lze implementovat s řadou aktivních pohonů. Pohyb může být i složitý, neobvyklý a s různými formami bezkontaktního polohování a manipulace. Díky odpojení supravodivé jednotky od elektrického chladiče je s nejnovější koncepcí SupraMotion nazvanou SupraCube možná autonomní práce trvající až dvě hodiny.

V animaci Vám ukážeme, jak by mohly vypadat různé aplikace se supravodičovou technologií:

  • doprava a zpracování plátků v podmínkách čistého prostoru
  • odvíčkování a plnění speciálních nádob na citlivé tekutiny, které se následně zmrazují
  • automatizovaná pipetace a bezkontaktní vážení v nejnáročnějších laboratorních podmínkách

Elektrické chlazení s dlouhou životností

V SupraMotion využíváme vysokoteplotních supravodičů z keramického materiálu, které jsou chlazeny na -210 °C. V současné době chladičům postačí příkon do 40 wattů na každý kryostat (chladicí nádobu). Díky tomu jsou provozní náklady poměrně nízké. Levitační účinek sám o sobě nevyžaduje ani energii, ani žádnou regulační techniku.

Díky velké tepelné kapacitě a účinné izolaci je i v případě výpadku proudu zaručen provoz ještě mnoho minut. Životnost chladičů je v současné době více než deset let.

Hledání pilotních zákazníků a konkrétních aplikací

Využití supravodičů v oblasti průmyslové automatizace je stále ve fázi vývoje. Ale již dnes jsou s touto technologií myslitelné zcela nové a efektivní procesy.

Proto s partnery a zákazníky konkrétně zkoumáme jejich aplikační nápady, které pak mohou být implementovány do pilotních projektů. Udělejte také další krok a připojte se k nám při použití technologie supravodičů v průmyslových aplikacích!