Prohlášení o ochraně osobních údajů

Chceme, abyste se při úspěšné spolupráci se společností Festo cítili bezpečně a pohodlně. Chceme také vyjít vstříc vašim potřebám a být spolehlivým partnerem, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou osobní údaje. Jedná se o jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů).

Jako světový lídr v oblasti automatizační techniky a technického vzdělávání zpracováváme osobní údaje na denní bázi. Zavazujeme se přitom dodržovat národní a mezinárodní zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, zejména evropské všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Odpovědné osoby

Odpovědný orgán

Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
14700 Praha
Česká republika
+420261099611

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Festo SE & Co. KG
Harald Glaser
info_cz@festo.com

2. Skupiny osob, účely a kategorie údajů

2.1 Při používání našich online služeb

Vaše výhody / naše účely

Festo vám nabízí atraktivní online funkce, které vás různými způsoby podporují ve vaší každodenní práci nebo které můžete využít jako uchazeči o zaměstnání ve společnosti Festo. Za tímto účelem používáme osobní údaje ke zjištění vaší identity a k umožnění ověření uživatele, např. k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby a funkce, které jste si vybrali z online služeb Festo.

Osobní údaje zpracováváme také z bezpečnostních důvodů, zejména k odhalování a odvracení útoků na naše webové stránky nebo k zamezení pokusů o podvod.

Kategorie údajů

Když navštívíte naše webové stránky, webové aplikace nebo online nástroje, ukládáme následující osobní údaje, například:

 • typ zařízení, prohlížeče a operačního systému, které používáte
 • vaše IP adresa
 • datum a čas vašich návštěv
 • používání webových stránek a jejich funkcí
 • hledané výrazy, chybové zprávy, informace o načtených souborech a přenesených objemech dat
 • webové stránky, ze kterých jste se dostali na naše webové stránky a webové stránky, které z našich webových stránek navštívíte

Další osobní údaje, jako např.

 • křestní jméno a příjmení
 • obchodní kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo
 • informace poskytnuté v souvislosti s žádostí

Tyto údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně, například v rámci registrace, poptávky, kontaktního formuláře, průzkumu nebo k plnění smlouvy.

Soubory Cookie

Ke shromažďování těchto údajů v našich online službách Festo používáme na základě vašeho souhlasu soubory cookie. V banneru cookie a v nastavení souborů cookie můžete určit, které soubory cookie se aktivují, když používáte naše online služby. Pro vyhledávání na webových stránkách Festo stačí provést nastavení souborů cookie pouze jednou! Váš souhlas bude uložen a aplikován na všechny webové stránky pro různá koncová zařízení.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online služby společnosti Festo, nikoli na webové stránky a aplikace třetích stran. Online služby společnosti Festo mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran, které by vás mohly zajímat. Společnost Festo nenese odpovědnost za shromažďování, zpracování a používání vašich údajů těmito třetími stranami ani za obsah těchto webových stránek třetích stran.

2.1 Při používání mobilních aplikací nebo místních aplikací

Vaše výhody / naše účely

Festo vám nabízí širokou škálu aplikací, které můžete používat na svých koncových zařízeních, jako jsou notebooky, tablety nebo chytré telefony, které vám pomohou efektivně a bezpečně dokončit vaše úkoly. Pomocí osobních údajů lze nastavit a ovládat zajímavé funkce.

Pokud jsou do nástrojů integrovány speciální funkce a výhody, najdete o tom informace v dodatečném prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci.

Festo má přístup k obsahu a osobním údajům v aplikacích pouze pro účely servisu a údržby.

Kategorie údajů

 • kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa firmy, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • nastavení specifická pro uživatele, například oblíbené
 • role a nastavení specifická pro roli

2.3 Ve spolupráci s obchodními partnery

Vaše výhody / naše účely

Dobré obchodní vztahy jsou založeny na optimální komunikaci mezi správnými lidmi a efektivní výměně potřebných informací. Vaše osobní údaje jsou základem pro naši komunikaci o produktech, službách a projektech, např. pro zodpovězení vašich dotazů nebo poskytování technických informací o výrobcích Festo. Kromě toho používáme vaše osobní údaje k udržení našeho (smluvního) obchodního vztahu, např. k vyřizování objednávek výrobků a služeb, k provádění dodávek, oprav a služeb a pro účely účetnictví, fakturace a platby.

Kategorie údajů

V rámci spolupráce s vámi jako s obchodním partnerem zpracovává Festo vaše osobní údaje jako kontaktní osoba pro zákazníky, zájemce, prodejní partnery, dodavatele nebo jiné partnery. To je v podstatě:

 • kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, obchodní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • informace o telefonních hovorech, návštěvách, kontaktech a obsahu těchto komunikací
 • informace požadované jako součást projektu nebo pro plnění smluvního vztahu
 • údaje shromážděné z veřejně dostupných zdrojů, informačních databází nebo úvěrových agentur
 • pokud to vyžaduje zákon v rámci kontrol souladu, datum narození, informace o příslušných soudních řízeních a jiných právních sporech týkajících se obchodních partnerů
 • platební údaje, např. informace pro zpracování platebních transakcí nebo pro prevenci podvodů, včetně informací o kreditních kartách a ověřovacích čísel karet

Festo je s vámi v kontaktu jako s B2B kontaktem a nezpracovává žádné osobní údaje, z nichž byste mohli být identifikováni jako subjekt údajů. Neexistuje žádné profilování, které by na vás mělo právní nebo podobný účinek.

2.4 Pro spolupráci mezi Festo a obchodními partnery

Vaše výhody / naše účely

Moderní elektronická komunikace poskytuje nástroje, které umožňují optimální spolupráci a rychlou a snadnou výměnu informací a dat. Při používání těchto nástrojů může dojít ke zpracování osobních údajů za účelem zajištění totožnosti a dokumentace těchto kontaktů.

Kategorie údajů

Zpracováváme následující osobní údaje

 • kontaktní údaje (jméno, email, společnost atd.)
 • všechny informace ze sdílené výměny: přístupová oprávnění, komentáře a poznámky, úpravy dokumentů, informace o použití, jako je datum a čas

2.5 Pro přímý marketing

Vaše výhody / naše účely

Festo vás informuje o důležitých trendech na trhu, zajímavých nových výrobcích a řešeních specifických pro vaše odvětví a zájmy. Budete také dostávat informace o marketingových kampaních, analýze trhu nebo podobných aktivitách a událostech.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich kontaktních údajů pro tyto účely zasláním e-mailu na adresu info_cz@festo.com nebo v rámci jakékoliv komunikace v této souvislosti.

Kategorie údajů

Abychom vám mohli poskytnout informace přizpůsobené vašim potřebám a preferencím, můžeme shromažďovat následující osobní údaje pro účely přímého marketingu:

 • kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení a obchodní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • vaše volby pro zpravodaje a oblasti zájmu
 • informace o účasti na veletrzích, účasti na webinářích a podobně
 • jakékoli další informace, které dobrovolně poskytnete, za předpokladu, že jste k tomu dali souhlas

2.6 Pro plánování a realizaci akcí

Vaše výhody / naše účely

Společnost Festo vám ráda osobně poskytne informace o našich službách, výrobcích a zajímavých trendech. Na různých akcích vám nabízíme možnost výměny informací s odborníky Festo nebo dalšími zájemci. Abychom vám mohli nabídnout správné řešení, je důležité, abychom se dokázali přizpůsobit vám a vašim přáním a potřebám.

Kategorie údajů

Abychom mohli zorganizovat zajímavou a úspěšnou akci, potřebujeme různé osobní údaje. V závislosti na typu a místě konání akce můžeme zpracovávat informace jako např.

 • kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa firmy, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • informace o organizaci události, jako jsou pozvánky, osobní požadavky nebo cestovní informace
 • dokumentace vaší docházky a případné poskytnuté bezpečnostní instruktáže
 • SPZ pro vjezd a parkovací oprávnění
 • foto a video nahrávky pro publikaci a dokumentaci

2.7 Pro proces žádosti o zaměstnání

Vaše výhody / naše účely

Jako atraktivní zaměstnavatel chce Festo přilákat motivované a kvalifikované zaměstnance a nabízí vám bezpečný a pohodlný způsob, jak se k nám přihlásit pomocí Jobs@Festo . Zde můžete najít atraktivní volná pracovní místa a spravovat své žádosti.

Kategorie údajů

V rámci procesu podávání žádostí zpracovává Festo všechny osobní údaje, které nám během procesu žádosti poskytnete. To obvykle zahrnuje:

 • váš profil kandidáta včetně
  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého bydliště
  • datum narození
  • kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní čísla
  • dosažené vzdělání
 • dokumenty žádosti, jako je životopis, certifikáty, doklad o vzdělání, fotografie, požadovaná pozice a další informace

Váš profil uchazeče bude viditelný také pro ostatní personalisty Festo.

2.8 Pro průzkumy spokojenosti

Vaše výhody / naše účely

Dobrá informovanost a dobré porozumění potřebám a požadavkům jsou nezbytným základem pro další rozvoj služeb společnosti Festo. V rámci platných zákonů může společnost Festo rovněž používat vaše obchodní kontaktní údaje k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich kontaktních údajů pro tyto účely zasláním e-mailu na adresu info@festo.com nebo pomocí možnosti vznést námitku v tomto oznámení.

Kategorie údajů

V závislosti na typu a účelu průzkumu vás budeme samostatně informovat o anonymitě vaší zpětné vazby. Pokud nejsou průzkumy prováděny anonymně, mohou být zpracovávány různé osobní údaje, jako např.

 • kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • obchodní informace, jako je odpovědnost oddělení nebo managementu, mohou být zpracovány pro konkrétní průzkumy nebo pro sofistikovanější analýzu.

Průzkum může být založen na vaší zpětné vazbě ke konkrétní obchodní transakci.

3. Právní podklady pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném k poskytování nabízené služby pro uvedený účel.

Není-li v době sběru výslovně uvedeno jinak, je právním základem zpracování osobních údajů

 • plnění a plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření s vámi (podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
 • plnění právních povinností, kterým společnost Festo podléhá (podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) a/nebo
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti Festo (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Pokud jste v jednotlivém případě výslovně souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, je tento souhlas právním základem pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán s účinkem do budoucna

4. Předávání osobních údajů

4.1 Přenos údajů během zpracování společností Festo

Společnost Festo může osobní údaje zpřístupnit:

 • interní odborná oddělení
 • jiné společnosti Festo nebo jiné třetí strany, např. obchodní partneři nebo dodavatelé, pokud je to nutné v souvislosti s nabídkou nebo navázáním, realizací nebo vyřizováním obchodního vztahu
 • poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci svých služeb, např. poskytovatelům služeb pro IT bezpečnost, údržbářské činnosti nebo event management
 • třetím stranám, je-li to nutné k dodržení platných zákonů nebo k obraně proti právním nárokům, např. v souvislosti s prověřováním dodržování předpisů, arbitráží nebo soudním sporem, úřadům, vládním agenturám, zdravotním pojišťovnám nebo právním poradcům

Pokud se příjemci nacházejí mimo územní působnost GDPR, společnost Festo přijme opatření k zajištění vhodných záruk na ochranu vašich osobních údajů jinde.

 • vaše osobní údaje proto předáme společnostem Festo pouze na základě Závazných podnikových pravidel („BCR“), ke kterým se členové skupiny Festo zavázali
 • osobní údaje budou předány příjemcům mimo Skupinu pouze v případě, že existují rozhodnutí EU o přiměřenosti pro umístění příjemce, příjemci uzavřeli standardní smluvní doložky EU se společností Festo nebo zavedli závazná podniková pravidla

Osobní údaje, které zveřejníte prostřednictvím online služeb Festo (např. v chatovacích místnostech nebo na fórech), mohou vidět další registrovaní uživatelé příslušné online služby Festo po celém světě.

4.2 Sociální média a Plug-ins

Společnost Festo je zastoupena na sociálních sítích , aby umožnila registrovaným uživatelům těchto platforem interaktivně komunikovat a vyměňovat si informace. Používání příslušných sociálních sítí rovněž podléhá podmínkám používání a prohlášením o ochraně osobních údajů těchto společností, které poskytují informace o jejich podmínkách a nakládání s osobními údaji.

Festo integrovalo odkazy na oficiální kanály společnosti na webových stránkách prostřednictvím takzvaných sociálních pluginů. Když přistoupíte k některému z těchto sociálních pluginů, vytvoří se přímé spojení s příslušným poskytovatelem a vaše údaje zpracují. Pokud jste v daném okamžiku přihlášeni ke svému uživatelskému účtu, může poskytovatel přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

5. Uchovávání osobních údajů

Není-li v době shromažďování uvedena žádná výslovná doba uchovávání, budou vaše osobní údaje po určité době vymazány, pokud již nejsou potřebné pro splnění účelu, za předpokladu, že vymazání nezabrání zákonné povinnosti týkající se uchovávání údajů (např. obchodní a daňové povinnosti uchovávání údajů).

6. Bezpečnost dat

Festo přijímá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany vašich osobních údajů.

7. Možnost odvolat souhlas

Pokud je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

8. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů následující práva:

 • potvrzení, zda společnost Festo zpracovává osobní údaje, které se vás týkají
 • informace o osobních údajích zpracovávaných společností Festo
 • v případě potřeby oprava jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které se vás týkají
 • vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných společností Festo
 • omezení zpracování osobních údajů společností Festo
 • přenos dat
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů společností Festo.

Další informace a vysvětlení k výše uvedeným právům lze nalézt na webových stránkách Evropské komise „Občanská práva“ .

9. Kontakt pro ochranu osobních údajů ve společnosti Festo

Organizace pro ochranu osobních údajů společnosti Festo vás podpoří ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů ve společnosti Festo. Společnost Festo můžete kontaktovat se stížnostmi a uplatnit svá práva, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši organizaci pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na info_cz@festo.com.

Organizace pro ochranu osobních údajů Festo vyřídí vaše dotazy a stížnosti co nejrychleji. Kromě kontaktování organizace pro ochranu osobních údajů Festo se můžete kdykoli obrátit také na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro přehled národních a mezinárodních úřadů pro ochranu osobních údajů klikněte zde.