Služby úspor energií - detekce netěsností

Služby pro úspory energií

Vysoké ceny energií, rostoucí tlak na snižování nákladů a posilující povědomí o nutnosti ochrany klimatu činí z energetické účinnosti jistě i ve Vašem případě jeden z klíčových úkolů Vaší společnosti. Služby pro úspory energií od společnosti Festo podle DIN EN ISO 11011 vám nabízejí individuálně nastavený sortiment služeb, s jehož pomocí zjistíte potenciál úspor ve spotřebě stlačeného vzduchu a tento potenciál v nejvyšší možné míře využijete – v úplnosti a na trvalo.

Vaše potřeby rozhodují: energetická účinnost jako modulární služba

Služby úspory energie Festo mají modulární strukturu, aby přesně vyhověly Vašim konkrétním požadavkům. Máte tak na výběr, zda chcete zažádat o předběžný audit, pouze o jednotlivé moduly služeb nebo rovnou o celý obsáhlý audit. Vy definujete cíle a my podle nich přizpůsobíme rozsah služeb.

Předběžný audit jako navigátor

Chtěli byste zvýšit energetickou účinnost celé Vaší pneumatické soustavy, ale nevíte si rady s tím, kde začít? Předběžný audit okamžitě odhalí slabá místa a spolehlivě se dozvíte, jaká opatření se u Vaší pneumatické soustavy vyplatí jako první.

V předběžném auditu vyhodnotíme výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, posoudíme vytížení kompresorů, analyzujeme kvalitu stlačeného vzduchu a změříme pokles tlaku v rozvodné síti. Rychlou kontrolou zjistíme stav a lokalizaci úniků na jednom ze strojů a zkontrolujeme jej z hlediska pneumatické účinnosti. Obdržíte podrobnou zprávu s přesnou dokumentací a s doporučením dalších kroků setříděných podle priority. Dokumentace uvádí mimo jiné i emise CO2,které mnoho podniků potřebuje uvádět ve zprávě o udržitelnosti např. podle GRI nebo GHG.

Audit: přehled servisních modulů

Služby pro úsporu energie: servisní moduly

1. Analýza spotřeby energie na výrobu stlačeného vzduchu

Služby úspory energie Festo: monitorování stavu

K tomu, aby bylo možné sledovat cíl energeticky účinné výroby stlačeného vzduchu, je nezbytné stanovit jednoznačný a spolehlivý profil spotřeby vzduchu podle provozní doby. Teprve poté lze optimalizovat velikost systému a dobu chodu kompresorů.

Pomocí této služby měříme spotřebu elektřiny a průtok stlačeného vzduchu, jakož i hladinu a kolísání hodnot tlaku. Měření probíhá za provozu. Zjistíme a zdokumentujeme nároky na množství elektrického proudu a stlačeného vzduchu a rovněž výkyvy spotřeby mezi základním a špičkovým zatížením v průběhu několika dní, obvykle jednoho týdne. Po analýze obdržíte obsáhlou zprávu, která přehledně vysvětlí náklady na energii a její spotřebu, poukáže na výkonové rezervy a uvede Vaše potenciály úspor.

2. Analýza kvality stlačeného vzduchu

Služby úspory energie Festo: analýza kvality stlačeného vzduchu

Kvalita stlačeného vzduchu se bezprostředně promítá do provozních nákladů: olej, voda a pevné částice ve stlačeném vzduchu vyžadují zbytečně energii navíc a zkracují životnost pneumatických součástí, což zhoršuje spolehlivost provozu a v krajním případě vede až k náhlému zastavení stroje či zařízení. Optimální velikost jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu se naopak okamžitě projeví v podobě úspory energie.

Optimalizovat můžeme podle profesionální analýzy kvality stlačeného vzduchu, při které posoudíme centrální a lokální úpravu stlačeného vzduchu, změříme teplotu vzduchu, úroveň tlaku a zbytkový obsah oleje a stanovíme tlakový rosný bod. V závěrečné zprávě dostanete jasná doporučení možností optimalizace kvality stlačeného vzduchu.

3. Měření tlakových ztrát

Služby úspory energie Festo: měření tlakových ztrát

Distribuce stlačeného vzduchu v systému je často opomíjena a představuje podceňovaný nákladový faktor se značným potenciálem úspor: pokud se Vám podaří snížit tlak o 1 bar, můžete ušetřit až 8 % energie při výrobě stlačeného vzduchu. Stabilní úroveň tlaku je navíc předpokladem spolehlivě probíhajících procesů.

Při měření poklesu tlaku zaznamenávají snímače se záznamníky dat současně průběh tlaku na několika různých místech v pneumatické soustavě. K tomu určíme pásmo tlaku a detekujeme poklesy. Získáte přesné údaje a jednoznačná doporučení ohledně volitelných možností, jak ve Vašem zařízení snížit tlak.

4. Analýza spotřeby stlačeného vzduchu

Služby úspory energie Festo: analýza spotřeby stlačeného vzduchu

Přesná spotřeba stlačeného vzduchu na jeden cyklus stroje je rozhodující parametr k posouzení energetické účinnosti strojů a zařízení a je rovněž podkladem pro konkrétní projektování a uspořádání rozvodu stlačeného vzduchu. Můžete se vyhnout poklesům tlaku v důsledku nedostatečné kapacity soustavy i zbytečným nákladům kvůli přílišné velikosti, protože pouze měření reálné spotřeby Vám přesně řeknou, kolik stlačeného vzduchu Vaše stroje potřebují a jaký podíl ze spotřeby tvoří netěsnosti.

V rámci této služby měříme spotřebu stlačeného vzduchu a úroveň tlaku při zastavených strojích a za provozu, zjišťujeme průměrnou spotřebu a průměrnou úroveň tlaku. Zjistíte, kde se stlačený vzduch využívá nevhodně a jaké jsou možnosti ke zlepšení.

5. Vyhledání a odstranění netěsností

Služby úspory energie Festo: vyhledání netěsností

Netěsná pneumatická soustava plýtvá množstvím energie a peněz a může ohrozit spolehlivost výroby. Proto je vyhledání, zdokumentování a odstranění netěsností v pneumatických soustavách důležitým opatřením ke zvýšení jejich účinnosti.

V rámci této služby odborně zkontrolujeme celou Vaši pneumatickou soustavu od výroby stlačeného vzduchu až k pneumatickým spotřebičům, velmi citlivými ultrazvukovými detektory vyhledáme z aprovozu netěsnosti a setřídíme je podle velikosti a souvisejících nákladů. Vedle toho vyhotovíme podrobnou dokumentaci včetně možností optimalizace a seznam doporučených oprav i náhradních dílů včetně časové náročnosti a pořadí jejich naléhavosti. Podklady Vám zpřístupníme on-line v našem portálu Festo Energy Saving Assessment Portal, jehož prostřednictvím můžete jednoduše a strukturovaně sledovat i průběh včetně následného odstraňování zjištěných netěsností. V neposlední řadě tak nyní budete moci rovněž vyčíslit své energetické ztráty a související emise CO2.

6. Analýza energetické účinnosti strojů

Služby úspory energie Festo: analýza energetické účinnosti strojů

Stabilizujte své procesy a snižte náklady tím, že pneumatickou soustavu zkonfigurujete strategicky pro budoucí vývoj.

V rámci analýzy strojů měří zkušení specialisté na pneumatickou techniku průtok, spotřebu a tlak u relevantních pneumatických aplikací, zjišťují případy neefektivního využívání stlačeného vzduchu a hledají možnosti pro zlepšení. Z provedené analýzy naši odborníci odvodí konkrétní doporučení a odhadnou náklady, úspory a předpokládanou dobu amortizace možných opatření. Výsledky a doporučení získáte v podobě obsáhlé dokumentace. Na přání můžeme pro Vás zajistit instalaci/přestavbu vyvinutých řešení.

Brožura Energy Saving Services

Přehled jednotlivých servisních modulů a reference zákazníků viz

Brožura Energy Saving Services (PDF).

Brožura o energetické účinnosti

Ve společnosti Festo znamená energetická účinnost inteligentní návrh a výběr, energeticky účinné výrobky a řešení, udržitelné služby a fundované průmyslové vzdělávání. Více se o tom viz

Brožura o energetické účinnosti (PDF).

Audit energetické účinnosti stlačeného vzduchu podle ISO/DIS 11011

Osvědčení od TÜV Süd (PDF)

Úspěšně implementovaná energetická účinnost