Festo Automation Experience

Rozhodujte se podle faktů. Festo Automation Experience se snadno ovládá. Pomocí umělé inteligence (AI) a strojového učení můžete dosáhnout velké přidané hodnoty zpracováním dat čerpaných z Vašich zařízení. Zvyšte produktivitu, snižte náklady na energii, vyhněte se ztrátám kvality, optimalizujte svou výrobu a vytvářejte nové obchodní modely – jednoduše analyzováním dat pomocí Festo AX. Prediktivní údržba, prediktivní energie a prediktivní kvalita – společně zavedeme Vaše individuální řešení. Neváhejte nás kontaktovat!

Co Vám Festo AX nabízí

Jako odborníci na elektrickou a pneumatickou automatizaci Vám nabízíme mnohem více než jen obyčejné řešení IoT, protože spojujeme naše široké znalosti tohoto oboru s našimi zkušenostmi v oblasti datové vědy a vývoje softwaru. Začněte sledováním stavu a preventivní údržbou komponentů, strojů a zařízení. Údaje získané z výroby lze použít pro návrhy údržby vycházející z doby chodu a tak umožnit efektivnější údržbu. Pouhými několika kliknutími můžete snadno rozšířit možnosti Festo AX a přidat umělou inteligenci.

Přečtěte si více o nejdůležitějších funkcích:

 • Umělá inteligence v reálném čase
  Festo AX analyzuje živá data v reálném čase. Co to pro Vás znamená? Dojde-li k anomálii, získáte informace, které potřebujete. Žádné čekání. Žádná latence. Získáte čas potřebný k tomu, abyste vše uvedli do pořádku, ještě než se vůbec něco pokazí.
 • Přizpůsobivá integrace do všech systémů
  Festo AX optimálně pracuje s našimi komponenty, které se používají v mnoha strojích a zařízeních. Díky využití běžných protokolů, jako jsou OPC-UA, MQTT a mnoha dalších, lze aplikaci snadno integrovat do komponentů a strojů třetích stran.
 • Ve výrobním závodu, on-edge nebo v cloudu?
  Festo AX nezáleží na tom, kde se provozuje, zda přímo v zařízení (on-edge), na Vašich serverech (ve výrobním závodu, on edge) nebo v cloudu. Pomůžeme Vám v prostředí, kterému dáte přednost!
 • S účastí lidí: zapojte své odborné znalosti
  Festo AX čerpá svou inteligenci z našich algoritmů a Vašich cenných znalostí. Díky tomu se Festo AX dozví více o stavu Vašich zařízení a zajistí tak nepřetržité učení a zlepšování algoritmů. Byla zjištěná anomálie součástí zdravého stavu nebo šlo o netěsnost v přívodu stlačeného vzduchu? Díky Vašemu názoru a zhodnocení, tj. klasifikaci anomálií a doporučenému postupu, bude osoba, která příště obdrží oznámení o anomálii, přesně vědět, které zařízení je ovlivněno, co se stalo a jak dále postupovat. Prostě řečeno: S Festo AX je vše „s účastí lidí“.
 • Vaše data jsou výhradně Vaše data!
  Data, která shromažďujeme, patří výhradně našim zákazníkům a jsou používána tak, jak bylo dohodnuto.

Festo AX pro koncové zákazníky

Festo AX pro koncové zákazníky

Prediktivní údržba

Vyhnout se prostojům ve výrobě je pro mnoho výrobců velkou výzvou. Festo AX Vám pomůže tuto výzvu zvládnout.

Jak? Data vytvořená Vašimi zařízeními jsou odesílána přímo do Festo AX a okamžitě zpracovávána algoritmy s využitím umělé inteligence a strojového učení (analytika v reálném čase). Budete upozorněni, jakmile se údaje odchýlí od „zdravého stavu“ zařízení (detekce anomálií). Oznámení Vás informuje o konkrétních čidlech a dokonce dá doporučení k akci. Festo AX samozřejmě také potřebuje Vaše znalosti a zkušenosti: klasifikujte anomálii, aby software věděl, jak reagovat na její příští výskyt – zlepšíte algoritmy a také se vyhnete nežádoucím upozorněním (vše s účastí lidí).

Výsledek: anomálie se detekují velmi brzy, vyhnete se nečekaným prostojům, lze připravit náhradní díly a pracovat na údržbě bez negativních dopadů na Vaši výrobu.

Prediktivní energie

Festo AX Vám pomůže se všemi úkoly souvisejícími s efektivním využíváním energie. Snížit náklady na energii, třeba poplatky za elektrickou síť, tím, že se vyhneme nákladným zátěžovým špičkám, je složitý a náročný úkol.

Jak? Festo AX adaptivně rozpoznává profil zátěže od spotřebičů a připojovaných generátorů ve výrobě a vypočítává průměrné hodnoty výkonu. Software generuje varovnou zprávu, která ve velmi rané fázi indikuje překročení definovaného a nákladově relevantního limitu zatížení. Například z hlediska spotřeby energie.

Výsledek: aktivní opatření k vypnutí příslušných spotřebičů, k zapnutí vlastních generátorů – například kogeneračních generátorů – nebo k restrukturalizaci výroby lze zavést ještě před překročením limitu zatížení. Dokážete se vyhnout zátěžovým špičkám, snížit síťové poplatky a tedy i výrobní náklady.

Prediktivní kvalita

Výrobní procesy jsou nastaveny na nejlepší výsledky, ale zmetky vznikají opakovaně. Festo AX Vám pomůže vyhnout se ztrátám kvality a snížit množství zmetků.

Jak? Festo AX se učí komplexním vztahům mezi parametry procesu a exogenními ovlivňujícími faktory – jako jsou např. okolní teploty – a aktivně varuje specialisty na dané procesy před hrozícími ztrátami kvality, protože dokáže analyzovat procesní data v reálném čase.

Výsledek: systém vypočítá, které procesní parametry jsou zodpovědné za ztrátu kvality a jak se mají upravit, aby se opět dosáhlo definované výrobní kvality. Tak se zajistí konzistentní kvalita a zcela se zabrání zmetkům.

Více o tom v naší bílé knize

„Monitorování stavu versus umělá inteligence“ – jak se budeme v budoucnu rozhodovat na základě faktů.

Bílá kniha se zabývá následujícími tématy:

 • Základy – terminologie
 • Decentralizovaná inteligence, chytré výrobky
 • Business Intelligence, sledování stavu, umělá inteligence

Festo AX pro OEM

Festo AX pro OEM

Implementace umělé inteligence do Vaší výroby není jediným způsobem, jak získávat výhody z dat, která Vaše zařízení poskytují. Propojte Festo AX se svými zařízeními a rozšiřte svůj sortiment o nové výrobky s AI. Umožněte svým zákazníkům využít potenciál shromažďovaných dat nebo jim nabídněte výrobky a funkce využívající AI jako „ucelený bezstarostný balíček“.

Vaše výhody

 • Zkrácení prostojů ve výrobě
  proto: žádné neplánované prostoje, žádná zpoždění výroby, žádné smluvní pokuty pro Vaše zákazníky

 • Snížené náklady na energii
  díky optimálnímu využití energie

 • Zvýšený denní výkon
  sledováním a zjišťováním úzkých míst a optimalizací taktovacích časů

 • Nižší zmetkovost
  žádná ztráta kvality, méně zmetků, efektivnější výroba díky konzistentní kvalitě výrobků

 • Snížení výrobních nákladů
  díky optimálnímu nastavení nastavitelných regulačních parametrů

 • Všechny informace, které potřebujete, získáte stiskem tlačítka
  na míru Vašim potřebám s vizualizací Festo AX

Začněte přímo jedním z našich balíčků

Festo AX Connectivity Check: prověřte své stroje, zda jsou schopné AI


Takhle postupujeme:

 • inventarizace všech relevantních komponentů
 • analýza stávajícího hardwaru se zaměřením na:
  • protokoly
  • technické/systémové předpoklady pro použití Festo AX
 • vývoj hrubé koncepce pro hladké připojení k softwaru AI
 • doporučení Festo AX pro jakýkoliv další požadovaný hardware (brány, Edge Devices, čidla atd.)

Festo AX Connectivity Check: analýza Vašich dat a učení prvního modelu AI

Takhle postupujeme:

 • inventarizace historických dat
 • případné zachování dat
 • aplikace dat na modely strojového učení s AI
 • učení prvního modelu pro:
  • prediktivní údržbu (Predictive Maintenance) nebo
  • optimalizaci kvality (Predictive Quality) nebo
  • vyšší energetickou účinnost (Predictive Energy)
 • vývoj hrubé koncepce pro rozšíření/upřesnění datového modelu

Pilotní projekt Festo AX: aplikace modelů AI a integrace do Vaší IT architektury

Společně pro Vás vytvoříme řešení Festo AX podle Vaší individuální aplikace:

 • plánování a implementace koncepce konektivity; případně s využitím balíčku Festo AX Connectivity Check
 • vývoj modelu AI; případně se základem v balíčku Festo AX Data Check
 • dokumentace výsledků
 • školení Vašich zaměstnanců v zacházení se softwarem a rozhraním Festo AX pro uživatele
 • Budou zohledněny již provedené platby za balíčky Festo AX Data nebo Connectivity Check

Volitelné: sada Festo AX pro hodnocení Vám nabízí předem nakonfigurované prostředí

 • pro snadný začátek v projektech AI (s měsíčním poplatkem za pronájem)
 • výkonný, vzdáleně spravovaný průmyslový počítač s edge runtime
 • vzdálené vstupy/výstupy Festo CPX-AP-I pro integraci IO-Link a analogových čidel
 • router LTE se SIM kartou (za příplatek) pro vzdálenou podporu (volitelné)
 • napájecí zdroj a ventilátor