Plně automatizovaná linka na montáž ventilů

Automatizace v elektrotechnickém průmyslu

Z vlastní zkušenosti víte, jak je digitální revoluce rychlá. A nikde není rychlejší než v elektrotechnickém průmyslu. Stále kratší inovační cykly vyžadují přizpůsobivá zařízení, která lze rychle uvést do provozu – nejlépe s nízkými náklady. Nabízíme Vám zde přehled toho, co nabízíme.

Spokojení zákazníci díky automatizaci Festo

Se standardy rychleji v provozu

Britský rodinný podnik Harwin Plc se specializuje na špičkové konektory. Nároky stoupají téměř tak rychle, jak pokračuje miniaturizace. Vzdálenost mezi piny se už zmenšila na pouhých 1,25 mm, musí ale vydržet velký počet připojení, částečně v extrémních podmínkách. Firma Harwin je vyrábí ve zcela různých variantách.
VAriabilitě konektorů musí odpovídat přizpůsobivost nové výrobní linky Gecko – a to při nejvyšší spolehlivosti, přesnosti a stabilitě - současně s nízkými výrobními náklady. Řešením je modulární, stavebnicová koncepce automatizace Festo. Výhody této logiky: linky jsou rychleji v provozu, snáze se oživují a jednoduchá je i jejich údržba.

Přečtěte si celý příběh o úspěchu.

Velmi přesné dávkování licích pryskyřic

Speciální licí pryskyřice zaručují, že elektronické součásti zůstávají chráněny před nečistotami a vlhkostí. Účinné nanášení tohoto materiálu vyžaduje nejvyšší technický um, protože se odehrává ve velmi malém prostoru a s pohybem po složitých křivkách. A ty jsou stále nové. Neboť elektronický průmysl je typický malými a nejmenšími sériemi, kterým se musí stroje rychle, jednoduše a hospodárně přizpůsobovat.

Světovou jedničkou v mikrodávkovacích systémech je společnost bdtronic GmbH v bádensko-württemberském Weikersheimu. Protože tento podnik klade důraz na značnou přizpůsobivost a optimální využití prostoru při absolutní přesnosti a spolehlivosti, zvolil pro svoje mikrodávkovací zařízení kompletní řešení společnosti Festo: základním prvkem je malý manipulační systém YXMx

Přečtěte si celý příběh o úspěchu.

Nová koncepce strojů pro selektivní pájení

Čidla jsou smyslové orgány (částečně) autonomních vozidel - a je jich stále více. Citlivá měřicí čidla musí být odolná, proto jsou umístěna v ochranném tělese. Jednotlivé procesy pájení se nutně odehrávají přímo v tomto tělese. IPTE Factory Automation NV z Belgie je odborníkem na automatizaci, který vyvíjí systémy pro takové úkoly - v tomto případě společně s Festo.
Nová konceptce strojů pro selektivní pájení čidel přímo v tělese umožňuje přesně požadovanou vysokou kvalitu procesu, opakovatelnost a enormní rychlost výroby s dobami cyklu kratšími než tři sekundy.

Přečtěte si celý příběh úspěchu.

Čas na inovativní automatizaci

Švýcarské hodinky musí být vyrobeny ve Švýcarsku, minimálně z 60 %. Vzhledem k tomu, že tuzemská výroba je spojena se značným tlakem na náklady, hraje efektivní automatizace v tomto odvětví zásadní roli - například při procesech „pick and place“ na rozmanitých, extrémně tenkých a lehkých jemně lisovaných dílech. Tuto úlohu spolehlivě, přesně a s pomocí společnosti Festo zajišťuje multifunkční paletizátor výrobce jednoúčelových strojů Amax.
Protože nezáleží jen na vysoké rychlosti, ale také na přesnosti umístění, Amax také přímo využil technické know-how společnosti Festo.

Přečtěte si celý příběh úspěchu.

Výhody standardizace a modernizace

Výpočet je jednoduchý: co ušetříte na vývoji, technické přípravě a programování softwaru, to se pozitivně odrazí ve Vaší bilanci. Kromě toho využíváte při nákupu možnosti množstevních výhod. A svá řešení tak můžete nabízet rychleji a přizpůsobivěji. Kde spočívá největší potenciál úspor, Vám na příkladu výpočtu ukáže Torsten Schulz, vedoucí globální správy zákazníků průmyslového segmentu elektroniky a montáže:

Jasný potenciál úspor

To, jak jste úspěšní, závisí do značné míry na technickém úsilí a použitých výrobcích: pokud se zaměříte na standardizované výrobky a řešení, můžete svůj zisk bezprostředně zvýšit o 20 až 30 %. To potvrzuje také oborová studie VDMA.

Stáhněte si studii „Vyhlídky německého strojírenství“ (PDF)