Čistě automatizovaná vodárenská technologie od společnosti Festo

Čistě automatizovaná vodárenská technologie

Odpovědnost za vodu s sebou nese povinnosti. Voda - zejména pitná - se stala vzácnou a často drahou komoditou. O to důležitější je efektivní automatizace procesů úpravy vody a čištění odpadních vod. Snižuje náklady a současně vytváří podmínky pro trvale vysokou kvalitu vody. Spolehněte se na naše dlouholeté zkušeností a možnost obdržet vše od jediného dodavatele.

Automatizace ventilů od jediného dodavatele

Koncepce pro úpravu pitné vody a čištění odpadních vod pracují nejlépe, jsou-li implementovány podle potřeb a univerzálně. Ukazují to naše zkušenosti jak v průmyslu tak v komunálním sektoru. Proto u nás najdete komponenty a systémová řešení pro pneumatickou automatizaci vodohospodářských systémů, které přesně spolupracují. Včetně odborné pomoci ve všech fázích projektu.

Čím dříve nás zapojíte do konstrukce svého zařízení, tím větší může být potenciál úspor. Naší referencí jsou stovky projektů po celém světě. Naši zákazníci jsou dnes spokojeni s vyšší provozní spolehlivostí, efektivitou a produktivitou.

Rozsáhlé kompetence ve vodárenské technologii

Dodáváme výrobky a systémy určené pro použití od lokálního provozu až po úroveň řízení. Všechny komponenty jsou navzájem přesně přizpůsobeny a promyšleny. DOstanete od nás vhodné ventilové terminály, moduly se vzdálenými vstupy/výstupy (na přání s integrovaným řízením Codesys), pozicionéry a senzorboxy, elektromagnetické ventily pro kyvné pohony, (regulované) přímočaré pohony, automatické uzavírací klapky a kulové ventily, jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, hadice a spojovací techniku i kompletní rozvaděče.

Pomoc ve všech fázích projektu

Řízení projektů znamená: postaráme se o všechny fáze projektu - od projektování přes pomoc při zadávání veřejných zakázek, nákup a instalaci až po uvedení do provozu a servis. Můžete se spolehnout na dostupnost a odborný prodej kdekoliv na světě - a na skutečnost, že díky automatizaci bude Vaše úprava vody jednodušší a efektivnější. S osvědčenou a inovativní technologií, s opakovatelnými výsledky a bezpečně. Výsledkem je spolehlivě dobrá kvalita vody. Ve vztahu k celkovým nákladům na vlastnictví (TCO), uvidíte pokles nákladů.

Automatizační řešení pro všechny oblasti vodohospodářské technologie

Průmyslová vodohospodářská technologie

Průmyslová vodohospodářská technologie

Průmyslově vyráběné moduly přinášejí dnes nejmodernější technologie pro úpravu vody a čištění odpadních vod. Jako výrobci nebo provozovateli Vám nabízíme řešení řízení a automatizace, pomocí kterých můžete rychle a přizpůsobivě reagovat na změny a zjednodušit úkoly údržby.
Budeme Vás doprovázet od vývoje až po uvedení Vašeho systému do provozu jako Váš partner pro individuální, rychlá a přizpůsobivá řešení - pro velká i malá zařízení.


Zde se již naše automatizační řešení používají:

 • filtrace s pevným ložem (v zásobnících/nádržích)
 • membránová filtrace (mikrofiltrace, ultrafiltrace a nanofiltrace)
 • reverzní osmóza
 • výměna iontů
 • membránové bioreaktory

Komunální úprava vody

Komunální úprava vody

Provozovatelé, projektanti a stavitelé komunálních systémů úpravy vody stále více řeší úspory energie, snižování nákladů a současně výrobu vody s nejvyšší kvalitou. S automatizačními řešeními od Festo realizujete potenciální úspory v nových konstrukcích i modernizacích a uplatníte inovativní technologie - od konstrukce zařízení až po probíhající provoz.


Zde se již naše automatizační řešení používají:

 • přívod
 • čerpadlové stanice (kaly/surová voda)
 • procesy míchání a dávkování
 • koagulátor a vločkovač
 • filtrace s pevným ložem
 • ultrafiltrace
 • reverzní osmóza
 • distribuce

Komunální čištění odpadních vod

Komunální čištění odpadních vod

V případě komunálních čistíren odpadních vod je na provozovatele, projektanty a stavitele kladen požadavek, aby jednak snížili spotřebu energie i náklady a jednak zajistili nejvyšší kvalitu vody. Při nové konstrukci či modernizaci se spolehněte na automatizační řešení od Festo a využijte tak svůj potenciál úspor díky inovativní technologii. Jsme Vaším partnerem od projektování zařízení až po probíhající provoz.


Zde se již naše automatizační řešení používají:

 • dešťová přepadová nádrž
 • lapač nečistot
 • lapač písku a tuku
 • primární čistič
 • čerpadlová stanice odpadních vod/kalů
 • provzdušňovací nádrž
 • dosazovací nádrž
 • vyhnívací věž
 • odvodnění
 • filtry s aktivním uhlím
 • mikrosíta

Hledáte něco jiného?

Zde najdete Další výrobky pro vodárenskou technologii.


Aplikace a software pro PC, mobilní zařízení nebo výrobky Festo

Váš jednoduchý vstup do digitalizace vodárenských zařízení. V App World najdete aplikace pro Motion Terminal VTEM a další digitální výrobky, jako jsou konstrukční nástroje nebo software pro údržbu.

Zde se dostanete do App World