Nabídka seminářů

Naše nabídka seminářů

Technologie, organizace a lidé - naše nabídky pro nejrůznější cílové skupiny v podniku

Rozvíjíme dovednosti zaměstnanců v průmyslových podnicích v souladu s praxí a na míru. Tematicky se zaměřujeme na klíčové kompetence z automatizační techniky a metodicky na schopnost zaměstnance využívat své nově nabyté znalosti přímo na pracovišti. Protože kvalifikovaní a angažovaní zaměstnanci rozhodujícím způsobem přispívají k produktivitě a konkurenceschopnosti Vaší společnosti.

Témata seminářů

Naše nabídka zahrnuje školení a semináře v ohledech, které hrají v průmyslu klíčovou roli v každodenním životě: technologii, organizaci, lidi.

Mimo jiné nabízíme semináře pro pneumatiku, hydrauliku, elektrotechniku/elektroniku, programování PLC, digitalizaci/Průmysl 4.0, štíhlou výrobu a vedení.

Objevte v následujícím naši kompletní nabídku seminářů!

Semináře specifické pro jednotlivé role - od výroby po management

Naše školení jsou dokonale přizpůsobena potřebám různých pracovních rolí. Školení přispívají ke kvalifikaci pro speciální pracovní profily. Kromě jiného zahrnují:

Pracovníci údržby, operátoři, inženýři, designéři, školitelé, učitelé a instruktoři, zaměstnanci výroby a jejich manažeři, plánovači výroby a vedoucí pracovníci.