Proč je školení důležité

Přidaná hodnota prostřednictvím rozvoje kompetencí

Celoživotní učení - proč je školení důležité

Moderní technologie a stroje jsou Vaším klíčem k úspěchu - pokud je zvládnou i Vaši zaměstnanci! Samotná moderní technologie Vaši výrobu v chodu neudrží. Lidé jsou rozhodujícím faktorem, a to i ve vysoce automatizovaném prostředí. Rychlé zavádění nových technologií vede k potřebě neustálého školení a rozvoje kompetencí. Díky našim odborným znalostem v průmyslu i ve vzdělávání dobře chápeme Vaše úkoly. Proto jsme cenným partnerem pro kvalifikační projekty v průmyslu.

Maximální produktivita pro Váš podnik znamená, že musíte vždy využívat nejnovější technologie. Dalším důležitým faktorem je nepřetržitá optimalizace Vašich procesů. A pro správné úkoly musí být samozřejmě k dispozici správní zaměstnanci.

V době digitalizace a rychle se měnícího pracovního prostředí musí Vaši zaměstnanci držet krok s neustálými technologickými změnami. To znamená celoživotní učení a neustálý rozvoj dovedností.

Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci při zvyšování Vaší produktivity a konkurenceschopnosti díky kvalifikovanému a motivovanému personálu.

Pět dobrých důvodů pro školení Vašich zaměstnanců

Najděte/udržte si ty správné lidi

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou téměř všude na světě vzácnou komoditou. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků může nejen ovlivnit produktivitu a konkurenceschopnost, ale může také zpomalit celý provoz.

Školením svých zaměstnanců se těmto problémům můžete vyhnout.

Celoživotní učení

Neustálý technologický pokrok znamená, že pracovní místa vyžadují od zaměstnanců stále více. Od většiny zaměstnanců se vyžaduje více, než se původně naučili. Proto musejí neustále své dovednosti rozvíjet a získávat odborné znalosti odpovídající jejich aktuální pracovní náplni.

Dobře vyškolení zaměstnanci jsou šťastnější a produktivnější!

Výkon = uznání + motivace

Příležitost k získání odborné kvalifikace je známkou uznání Vašich zaměstnanců. Kvalifikovaní zaměstnanci se cítí oceňováni, a proto jsou loajálnější k zaměstnavatelům. Dělají méně chyb a zlepšují svůj výkon.

Megatrendy a nové technologie

Megatrendy, jako je digitální transformace, ještě více přibližují lidi a technologie. Maji-li být lidé připraveni na tyto výzvy, musejí mít klíčovou roli jako řešitelé problémů, osoby s rozhodovací pravomocí a inovátoři.

Školení se vyplatí

Investice do strojního vybavení nejsou nikdy zpochybňovány - se školením je to často jinak! Oba druhy investic jsou však oprávněné. Existují nástroje a ukazatele KPI, které měří úspěch individuálního učení a mohou dokázat, že investice do školení se vyplatí.

Proč jsme Vám dokonalým partnerem

Školení od průmyslu - pro průmysl

Průmyslová DNA

Průmyslová DNA

Jsme nejen předním dodavatelem automatizační techniky, ale také světovým lídrem na trhu technického vzdělávání. Tato jedinečná symbióza průmyslu a vzdělávání zaručuje na míru šité a praktické školení zaměřené na klíčové kompetence v automatizační technice. Jsme hrdí na to, že jsme poskytovatelem seminářů s touto jedinečnou „průmyslovou DNA“.

Vaše cíle jsou našimi cíli: maximalizace Vaší produktivity a konkurenceschopnosti!

Hnací síla technického vzdělávání

Když jsme na konci 50. let představili pneumatiku jako mladou technologii, mnoho lidí v Německu ji neznalo. V té době už bylo patrné, že by to mohlo způsobit téměř revoluci v automatizované výrobě. Brzy poté jsme byli Sdružením německých inženýrů (VDI) požádáni o přednášku na téma „Úvod do pneumatiky“. Po této události následovaly tři hodiny otázek, které nám ukázaly, že nejlepší technologie by nebyla úspěšná, kdyby ji lidé nezvládli! Poptávka po kurzech rostla a v roce 1970 bylo vytvořeno naše první školicí oddělení. Tato oblast se neustále vyvíjí a bude se vyvíjet i v budoucnu. Jsme hrdí na to, že Vám můžeme nabídnout rozsáhlá školicí řešení ve všech aspektech výroby a automatizace. Samozřejmě stále pořádáme základní semináře o pneumatice, ale také Vás připravíme na výzvy digitální transformace.

V kontaktu s průmyslem

V našich školicích a kvalifikačních programech těžíte z našich zkušeností z naší vlastní průmyslové praxe. Tyto praktické zkušenosti nám umožňují lépe než jiným poskytovatelům seminářů porozumět Vašim úkolům. Naši instruktoři mají kromě toho také zkušenosti z oboru a pedagogické znalosti.

Vycházíme z kompetencí

Naše koncepce školení vychází z kompetencí a proto míří na potřeby průmyslu a pracovní role. Přesněji řečeno: výsledky školení jsou jasně viditelné pro všechny zúčastněné strany, soupis dovedností „před - po“ činí ziskovost investice do školení transparentnější. U nás k tomu patří praktické školení s průmyslovými komponenty - pomáháme přenášet do každodenního pracovního života nové dovednosti.

Po celém světě

Bez ohledu na to, kde potřebujete naši kvalifikační nabídku - stačí nás kontaktovat a my najdeme nejlepší řešení. Naše školicí kurzy jsou přizpůsobeny místním jazykovým a kulturním podmínkám a umožňují tak realizaci školicích projektů napříč firmami, na všech Vašich pracovištích.