Technické vzdělávání

Festo Didactic – Váš partner pro rozvoj technických kompetencí

Megatrendy, jako je digitalizace a elektrifikace, stejně jako výzvy z hlediska udržitelnosti ovlivňují mnoho oblastí života, včetně technického vzdělávání. Vzdělávání je ale také klíčem k utváření budoucích změn a podpoře inovací. Naším hlavním cílem Festo Didactic je prostřednictvím technického vzdělávání pomoci dnešním i budoucím odborníkům v jejich schopnostech čelit novým výzvám. Koneckonců jsou to lidé, kteří používají a rozvíjejí technologie.

Společně s Vámi činíme z technického vzdělávání motor inovací

Investice do kvalifikace odborníků jsou základem pro uplatnění se na trhu práce, produktivity, inovací a udržitelného růstu. Koneckonců jsou to lidé, kteří používají a rozvíjejí technologie. Již od roku 1965 proto poskytujeme jako součást německé rodinné firmy Festo nejmodernější možnosti výuky v oblasti technického vzdělávání a školení. Mezi naše zákazníky patří odborné školy, univerzity, výzkumná centra, vzdělávací instituce a průmyslové podniky po celém světě. Naše zaměření na průmysl a didaktické know-how pomáhá vyplnit mezery mezi školními osnovami a požadavky průmyslu. Studentům, osobám odpovědným za vzdělávání i odborníkům pomáháme rozvíjet příslušné dovednosti.

Výuková řešení Festo Didactic pro technické vzdělávání

Komplexní výuková řešení využívají pedagogického přístupu a nabízejí didakticky připravené výukové materiály, výukové systémy a software, které jsou přizpůsobeny kvalifikačním požadavkům průmyslových odvětví. Integrujeme nejnovější trendy v technickém vzdělávání a věnujeme se široké škále technologií. Pracujeme v mnoha oborech průmyslové automatizace,, automatizace procesní techniky, fluidní technologie, elektrotechniky, průmyslových řemesel a mnoha dalších. Těžištěm našich vzdělávacích řešení je digitální vzdělávací portál „Festo Learning Experience“. Pomáháme vytvářet celostní vzdělávací prostředí, která jsou dokonale přizpůsobena individuálním požadavkům každého klienta a zajistí maximální návratnost investic do vzdělávání.

Festo Didactic – iniciátor technického vzdělávání

Festo Didactic – iniciátor technického vzdělávání

„Celoživotní učení je součástí smyslu života a existence.“
Dr. Wilfried Stoll, spolumajitel společnosti Festo a iniciátor knihy „Festo Didactic – Iniciátor technického vzdělávání“

Zjistěte více o původu Festo Didactic a našem vývoji od prvních seminářů v 60. letech až po mezinárodního poskytovatele komplexních služeb pro technické vzdělávání v 21. sstoletí. Díky vytrvalosti rodiny Stoll a nasazení všech zaměstnanců se vize přinést technické vzdělávání do více než 100 zemí a uvést jej do života stala skutečností.

Přečtěte si o původu a historii Festo Didactic. (PDF, 10 MB)