Digitální výuka

Digitalizace mění svět výuky

Stejně jako průmysl je i odborné vzdělávání v neustálém procesu změn. Digitální transformace mění nejen to, jaké kompetence je třeba získat v rámci technického školení nebo dalšího vzdělávání, ale také to, jak se je naučit. Technologický pokrok proto vytváří mnoho inovativních forem učení, které ve spojení s moderními didaktickými koncepcemi nabízejí nové příležitosti pro vzdělávací sektor.

Co znamená „digitální učení“ nebo „eLearning“?

Moderní vzdělávání se již nemůže vyhnout konceptu digitální výuky. Tím je míněna výuka podporovaná digitálními médii a technologiemi, výuka pomocí digitálních nástrojů nebo v digitálních výukových světech. Ačkoli se tento pojem prosadil v oblasti vzdělávání, výuka stále zůstává kognitivním procesem, tj. procesem v mozku, který v žádném případě neprobíhá automaticky. Nápad stahovat znalosti přímo do paměti mozku může znít lákavě, ale zatím to je jen sen.

Digitální média pro učení však mohou nejen zvýšit zábavu z výuky, ale také pomoci rychleji a udržitelněji dosáhnout požadovaných cílů učení.

Nejen technologie - také didaktická strategie

Jedno je jisté: digitální technologie ve vzdělávání nesmí být samoúčelné. Spíše musejí být použity cíleně, aby bylo možné dosáhnout jasně definovaných vzdělávacích cílů. Didaktický koncept, který integruje kritéria podporující výuku, je proto nezbytný pro využití plného potenciálu podpory digitálního učení.

Digitální výuka pro vaše potřeby

Všechna naše výuková řešení mají jedno společné: cílem je praktická kompetence. Nechceme předávat čisté znalosti, ale spíše umožnit studentům cíleně využívat získané dovednosti v praxi. Proto s našimi výukovými systémy vždy kombinujeme moduly teorie s praktickým školením. Moderní řešení pro digitální výuku vás podpoří při smysluplném kombinování obou.