Uspořádání učeben

Využijte při návrhu, projektování a vybavení svých individualizovaných učebních laboratoří nebo učeben jedinečnou řadu výukových systémů a technologií. Spojujeme technické vzdělávání s průmyslem a zajišťujeme, aby Vaše nabídka výuky a dalšího vzdělávání byla zaměřena na skutečné průmyslové požadavky.

Vývoj výukových prostředí

Vývoj výukového prostředí začíná identifikací potřeb místního průmyslového odvětví podle stávajících učebních osnov Vaší vzdělávací instituce nebo konkrétních pracovních profilů, které je třeba v regionu zavést. Nabízíme Vám odpovídající učební prostředí kompletně připravená k použití.

Ať už chcete stávající vybavení nahradit novým nebo chcete ve své vzdělávací instituci založit nový obor, přesně definujeme Vaše kvalifikační požadavky a zajistíme optimální využití laboratoře pomocí přizpůsobivého vzdělávacího vybavení.

Výhody pro Vás

  • jistota v procesu plánování a profesionální poradenství v průběhu celého projektu
  • nejmodernější plánovací nástroje pro rychlý a efektivní postup projektu
  • důkladné rady ohledně financování
  • školení zaměřené na potřeby Vvašich studentů a na požadavky průmyslového odvětví
  • zlepšení možností uplatnění Vašich absolventů
  • zabezpečení investic díky vynikající kvalitě nástrojů a didaktických pomůcek
  • optimalizované využití laboratoří, protože vzdělávacích zařízení je přizpůsobeno potřebám daného průmyslového odvětví
  • profesionální uspořádání laboratoří podle mezinárodních standardů
  • nejmodernější výukové zařízení využívající nejmodernější průmyslové komponenty ve výukových systémech

Získejte přehled!

Stáhněte si informační brožuru

Koncepce a plánování učeben a výukových laboratoří

Profesionální uspořádání laboratoří

Technologické znalosti

Základy Průmyslu 4.0

Učební prostředí pro základy Průmyslu 4.0

Kvalifikace pro továrnu budoucnosti

Přizpůsobivost, agilita, schopnost měnit a účinnost - to jsou požadavky na výrobu budoucnosti. Pro úspěšnou změnu ve vzdělávání a odborné přípravě je v laboratoři Průmyslu 4.0 zahrnuto vše od jedné pracovní stanice po úplnou továrnu na učení. Podle klasických učebních osnov mechatroniky se účastníci postupně seznamují s obsahem relevantním pro Průmysl 4.0 až po Cyber-Physical Factory. Výukové pole a potřeby se neustále mění, proto je laboratoř modulární a přizpůsobivá a lze ji kdykoliv změnit a doplnit podle individuálních požadavků.

Navštivte naše výukové prostředí 3D Industry 4.0

Průmysl 4.0 pro pokročilé

Učební prostředí pro pokročilou úroveň Průmyslu 4.0

Učení a experimentování v Cyber-Physical Factory

CP Factory ilustruje praktickou implementaci propojené továrny. Jedná se o komplexní, modulární a rozšiřitelný tovární model pro Průmysl 4.0, s nímž lze mapovat mnoho oblastí řetězce tvorby hodnot. Díky autonomnímu a mobilnímu robotu Robotino® můžete sami všestrannost digitální výroby vyzkoušet.

Navštivte naše výukové prostředí 3D Industry 4.0 pro pokročilé uživatele

Pneumatika a hydraulika

Výukové prostředí pro pneumatiku a hydrauliku.

Základní znalosti základních technologií

Zkušenosti z více než tisíce seminářů o pneumatice a hydraulice nám umožňují úspěšně vyučovat základy. Uspořádání laboratoře a výběr učebních komponent a médií umožňují fáze samostudia s výukovými programy: Connected Learning s Tec2Screen®, návrh obvodu a simulace s FluidSIM®, praktická implementace, testování funkcí a optimalizace obvodů ve skupinové práci se sadami zařízení.

Navštivte naše výukové prostředí 3D pro pneumatiku a hydrauliku

Elektrotechnika, elektronika a technologie pohonů

Výukové prostředí pro elektrotechniku, elektroniku a technologii pohonů

Úplně první krok v oblasti školení a automatizační technologie

Výcvik v základních disciplínách mechatroniky je prvním krokem ve výuce automatizace. Všechny aspekty elektrotechniky a elektroniky, včetně kontaktních obvodů a elektrických pohonů, jsou důležité technologie, které se v této laboratoři vyučují. Laboratorní vybavení šité na míru technologickým balíčkům zahrnuje potřebné napájení, montážní rámy pro experimentální panely a veškeré potřebné příslušenství.

Navštivte naše výukové prostředí 3D pro elektrotechniku, elektroniku a technologii pohonů

Automatizační technika

Výukové prostředí pro automatizační techniku

Podpora technických zkušeností/znalostí a sociálních dovedností

Kvalifikovaní pracovníci a technici jsou stále více odpovědní za provoz a údržbu složitých automatizovaných výrobních systémů. Všechny technologie musí do sebe hladce zapadat. Výukové stanice v laboratoři pro automatizační techniku tvoří základ pro výuku přesahující jednotlivá průmyslová odvětví, s příslušnými úkoly převzatými z provozní praxe. Interakci mechaniky, pneumatiky, elektrotechniky, řídicí technologie a komunikačních rozhraní lze analyzovat, pochopit a zvládnout - nejlepší předpoklad pro úspěšnou práci ve složitých propojených systémech.

Navštivte naše výukové prostředí 3D pro automatizační techniku

Multimédia a simulace

Výukové prostředí pro multimédia a simulace

Přenos znalostí a programovacích dovedností realisticky a virtuálně

Použití realistických simulací umožňuje optimální přípravu pro různé technologie. Laboratoř obsahuje všechny softwarové nástroje pro programování PLC a robotů, CAD/CAM/CNC, eLearning a Connected Learning s Tec2Screen® Modul Classroom Manager spravuje cílové skupiny, obsah i vzdělávací média a umožňuje tak organizování vzdělávacích skupin a přizpůsobení individuálních vzdělávacích nabídek.

Navštivte naše výukové prostředí 3D pro multimédia a simulace

CAD, CAM a CNC

Výukové prostředí pro CAD, CAM a CNC

Poskytněte znalosti CNC profesionálně a způsobem zaměřeným na budoucnost

Výcvik CNC zaměřený na budoucnost znamená výuku žáků a studentů na nejvyšší průmyslové úrovni: od obráběcích strojů přes softwarová řešení až po výukové materiály. Laboratoř CAD/CAM/CNC umožňuje rychlý a hladký začátek profesionální výuky CNC. Programování 1:1 se softwarem identickým s řídicím systémem, praktické učení, vyšší disponibilita stroje prostřednictvím programování a simulace na PC i zvyšování know-how a snižování počtu chyb pomocí testů na PC.

Navštivte naše výukové prostředí 3D pro CAD, CAM a CNC

Obrábění kovů

Učební prostředí obrábění kovů

Spoléháme na kvalitu

Zejména ve vzdělávání a školení v oblasti obrábění kovů je zásadní použití vysoce kvalitních strojů a nástrojů. Spolupracujeme s partnery v podobě kompetentních výrobců, kteří zaručují trvale vysokou úroveň kvality. Laboratoř pro obrábění kovů je plně vybavena pracovními stoly, stroji a veškerým potřebným nářadím. Zaručujeme nejvyšší přesnost, robustní konstrukci, jednoduchou obsluhu, vysoké bezpečnostní standardy, vynikající trvanlivost a zásobu náhradních dílů na více než 10 let pro všechny stroje instalované v laboratoři.

Navštivte výukové prostředí pro zpracování kovů

Technologie svařování

Učební prostředí pro svařovací techniku

Kvalifikované školení v různých svařovacích procesech

Téměř všechny kovoobráběcí řemeslné a průmyslové podniky používají svařování k výrobě různých výrobků - ekonomicky a v souladu s kvalitou. Laboratoř svařovací techniky se zaměřuje na nejdůležitější procesy, jako je svařování MIG/MAG/TIG/MMA a plazmové řezání. Kvalifikované vzdělávání je umožněno použitím vysoce kvalitního svařovacího zařízení, plně vybavených svařovacích kabin a nejnovějších simulačních a demonstračních nástrojů.

Navštivte naše výukové prostředí pro svařovací techniku

Automatizace procesní techniky

Výukové prostředí pro automatizaci procesní techniky

Měření, řízení, regulace a základní procesy ve vodárenství a čištění odpadních vod

Vlády, regionální úřady a společnosti jsou odpovědné za zásobování obyvatelstva a průmyslu vodou v dostatečné kvalitě a množství. Odborné znalosti a kvalifikace jsou k dosažení tohoto cíle rozhodujícími faktory. Základy regulační techniky, které jsou k tomu potřebné, jsou jasně tématem v laboratoři s EDS Water Management. Výukové stanice rovněž probírají celý vodní cyklus, od úpravy vody a dodávky vody až po čištění odpadních vod.

Navštivte výukové prostředí pro automatizaci procesní techniky

Obnovitelné energie

Učební prostředí obnovitelné energie

Praktické znalosti pro práci se systémy obnovitelné energie

V posledních letech vzrostla důležitost výroby energie z obnovitelných přírodních zdrojů, jako je vítr, sluneční světlo, déšť, geotermální energie atd. Dramaticky vzrostla potřeba inovativních technologií s ohledem na inteligentní uspořádání sítě a potřeba kvalifikovaných pracovníků. Velkoformátové, proporcionální komponenty pro vzdělávací prostředí pomáhají s tématy instalace, provoz, údržba a servis alternativních energetických systémů.

Zednické práce

Učební prostředí pro zednictví a pozemní stavitelství

Moderní vzdělávání v pozemním stavitelství

Součástí obsahu školení v zednické dílně jsou trendy v oboru, jako jsou nové materiály a stavební metody.

Technika průmyslových pohonů

Výukové prostředí pro techniku průmyslových pohonů

První krok v automatizační technice

Elektrické pohony nebo motory lze v průmyslu najít všude v podobě stejnosměrných nebo střídavých motorů.
Elektromotory lze klasifikovat podle druhu proudu, vnitřní konstrukce, použití, typu pohybové úlohy atd.
V této laboratoři lze probrat všechny aspekty průmyslových pohonů.

Profesionální CNC obrábění

Výukové prostředí pro profesionální CNC obrábění

Moderní CNC systémy splňují požadavky dnešního vzdělávání a školení v odvětví kovů

CNC - univerzální stroj se vyznačuje inovativní technikou, jako jsou digitální pohony ve všech osách pohybu. Optimalizovaná struktura stroje zvyšuje stabilitu během obrábění a umožňuje vysokou přizpůsobivost výroby.

Začněte virtuální prohlídku ve výukovém prostředí pro profesionální CNC obrábění

Zpracování potravin

Výukové prostředí pro zpracování potravin

Inženýrské a přírodovědné základy pro školení v oblasti výroby potravin

Provozy na zpracování potravin umožňují práci s transformační a konzervační technikou. Účastníci mohou pozorovat struktury procesů výroby potravin i průmyslové postupy a během nich kontrolovat kvalitu a hygienu.

Mechanika tekutin

Výukové prostředí mechaniky tekutin

Předávání fundovaných základních znalostí pomocí nejnovějších laboratorní praxe

Laboratoř mechaniky tekutin umožňuje praktický výcvik na čerpacích systémech,
Zahrnuje komponenty automatizace procesní techniky i řídicí systémy a pokrývá všechny prvky typického vodohospodářského systému.
Ve výbavě všech výukových systémů jsou typické průmyslové komponenty, podpořené technickou dokumentací a učebnicemi.

Automobilový průmysl

Učební prostředí pro automobilový průmysl

Vzdělávání a školení pro profese v automobilkách

Budoucí opraváři či technici motorových vozidel si v tomto workshopu přijdou na své a osvojí si znalosti a praktické dovednosti ve všech oblastech techniky vozidel, a to jak v oblasti „klasické“ mechaniky vozidel, tak v oblasti elektroniky vozidel. Naučíte se, jak analyzovat elektrické, elektronické a mechanické systémy, identifikovat chyby a poruchy a používat počítačové měřicí a testovací systémy k odstranění jejich příčin.

Spusťte virtuální prohlídku ve výukovém prostředí 3D pro automobilový průmysl

Obrábění dřeva

Výukové prostředí pro obrábění dřeva

Vzdělávání a školení v dřevařských profesích

Systémy komplexně pokrývají široké spektrum současných výukových oblastí a technologií: dřevoobráběcí zařízení, pily a soustruhy na dřevo

Průmyslová elektroinstalace

Výukové prostředí pro průmyslovou elektroinstalaci

Vysoce kvalitní komponenty, které realisticky napodobují průmyslové prostředí

Průmyslové elektroinstalace doplňuje základní školení pro elektrikáře a technika údržby elektroinstalace. Účastníci mohou rozvíjet dovednosti v instalaci a zapojení průmyslového zařízení.