Motion Terminal VTEM

Digitalizovaná pneumatika: Motion Terminal VTEM je první terminál na světě, který používá ventily, jejichž funkce jsou určeny softwarem. inteligentní technologie skládající se z pneumatiky, senzoriky, elektroniky a softwaru umožňuje mnoho pohybových a sledovacích úkolů.
  • velké množství funkcí v jediném výrobku – díky aplikacím
  • spojuje výhody elektrické a pneumatické techniky
  • maximální možná standardizace
  • menší komplexnost a kratší doba do uvedení na trh
  • rostoucí ziskovost a ochrana know-how
  • nízké námaha při instalaci
  • zvýšená energetická účinnost
  • Nové výrobky
  • Výrobky
  • Pomoc / Ke stažení