Ovladače servopohonů CMMT-ST

Výjimečně malé ovladače servopohonů CMMT-ST polohují a pohybují s motory do 300 W - hospodárně, dynamicky a přesně, z bodu do bodu či v režimu interpolace. A do provozu je pomocí Festo Automation Suite a integrované funkce Auto Tuning uvedete výjimečně rychle a snadno.
  • velmi efektivní v úlohách s malým potřebným výkonem
  • ideální pro polohovací úkoly a pohyby z bodu do bodu nebo při interpolaci
  • o 50 % kompaktnější než nejmenší ovladače servomotorů CMMT-AS
  • 150 W při 24 V DC, 300 W při 48 V DC
  • při provozu na stávající stejnosměrném napájení 24 V v rozvaděči a při trvalém výkonu 150 W je možné upustit od instalace zvláštního napájecího zdroje
  • optimální s krokovými motory, například s osvědčenými EMMS-ST
  • Nové výrobky
  • Výrobky
  • Pomoc / Ke stažení