Procestidsindstilling
Procestidsindstilling
Produktkompatibilitet
Festo Motion Terminal

Procestidsindstilling

Please sign in to see prices

Tilbage til søgeresultater
Hurtig og enkel idrifttagning, stabilitet under driften: Du indtaster kun kørselstiden for ind- og udkøringen. Kørselstiden indlæres ved at tilpasse afblæsningsluftdrosselventilens funktion og bibeholdes derefter. Ved påvirkninger som f.eks. forøget friktion på grund af slid adapterer systemet selvstændigt værdierne.
Beskrivelse

Ved Motion-appen „Fastindstillet bevægelsestid“ angiver du kun den ønskede ud- og indkøringstid for dit drev. Festo Motion Terminal adapteres derefter selvindstillende med en indlæringskørsel til de indstillede randbetingelser. Den permanente overvågning sikrer ensblivende cyklustider og kompenserer for fejlenheder som f.eks. friktion, forsynings-/Staudruckänderung und sogar schleichende Massenänderung. Cyklustidsskift er mulige på en enkel måde – med fjernstyring, manipulationssikker og uden mekanisk indstillingsarbejde. Derudover kan du indlære og gemme parameterposter for forskellige formater.

Grundfunktionen for Motion-appen er den maksimalt præcise afblæsningsluftdrøvlede kørsel – en manuel indstilling af drosselventilen er ikke længere nødvendig. Du indstiller blot de nominelle kørselstider for ind- og udkøringen med Festo Motion Terminal VTEM. Ved hjælp af sensordataene beregner yderpositionkontakten den reelle kørselstid selvstændigt og tilpasser drøvlingen af afblæsningsluften, indtil den indstillede kørselstid nås. Forsyningsluftdrosselventilen er altid åbnet op til 100 %. Den faktiske kørselstid defineres af kørekommandoen, indtil yderpositionskontakten nås. En adaptionsalgoritme sikrer med permanent overvågning og tilpasning, at den indstillede kørselstid altid overholdes. Hvis adaptionsalgoritmen efter kørslen registrerer, at den indstillede ikke blev overholdt, tilpasses drøvlingen. En yderpositionsdæmpning findes ikke. Den skal sikres af kunden. Drevets yderpositionskontakter sender udelukkende deres signaler til de digitale indgangsmoduler på VTEM.

Tekniske detaljer

Du har brug for et digitalt indgangsmodul CTMM på Festo Motion Terminal samt to digitale yderpositionssensorer på drevet.

-       Indstillinger i Motion-appen og ved hjælp af PLC-styringen:

 • Udkøringstid
 • Indkøringstid

-       Tilbagemelding til styring:

 • Målt kørselstid
 • Yderpositionen nås

-       Indstillingskørsel:

Idrifttagningen foretages manuelt eller ved hjælp af indstillingskørslen. Indlæringskørslen udfører så mange løft, at den ønskede faktiske kørselstid ligger inden for tolerancebåndet. Du starter indlæringskørslen i WebConfig eller via transferkanalen. Hvis tolerancebåndet nås, stopper bevægelsen i den indkørte tilstand. Indlæringskørslen startes af brugeren med indlæringskørselsappen #60.

-       Kontinuerlig lagring af „indlærte værdier“:

Ved frakoblingen gemmes de „indlærte værdier“ kontinuerligt. På den måde skal du ikke indstille en ny indlæringsproces ved den næste tilkobling. Anvendelsesparametrene skal gemmes separat.

Hvis parametre har ændret sig i periferien siden frakoblingen, kan det være, at den første bevægelse blev foretages med forkerte værdier. Derved kan der forekomme en uforudsigelig reaktion.

Vigtigt: Dette skal du ved længere stilstandstider ubetinget overholde! Ved gentilkoblingen kontrolleres anvendelses‐ og systemparametrene for ændring. Hvis der ikke er ændringer, nulstiller VTEM igen de „indlærte værdier“ til default.

-       Forventilationsfunktion:

Hvis tryk cylinderkamrene ligger mere end 20 % under forsyningstrykket, når Motion-appen startes, ventileres de to kamre kontrolleret, før en krævet bevægelse startes. Derved forhindres det, at stemplet køres til en fuldstændigt forudluftet yderposition.

-       Gyldighedsområde:

 • Præcision: ± 2 %, dog ikke mere præcis end ± 20 ms
 • Maksimalt tilladt antal indlæringsløft: 10
 • Præcisionsoplysningerne eller antallet af indlæringskørsler gælder for:       
  • Cylinderdiameter ≥ 25 og ≤63,
  • ved hastigheder ≥ 0,15 m/s,
  • Slangelængder ≤5 x cylinderløft
  • Cylinderløft ≥ 50 mm og ≤500 mm
  • Masse [kg] ≤0,004 x forsyningstryk [bar rel] x (cylinderdiameter [mm²] )
   F.eks. forsyningstryk 6 bar, cylinderdiameter 25 mm ==> maksimalt tilladt masse = 15 kg
 • Uden for disse grænser er anvendelsen af appen også mulig, men der kan forekomme begrænsninger af præcisionen eller antallet af påkrævede indlæringskørsler.
 • Den minimalt mulig kørselstid afhænger af den drevne cylinder og slangeføringen.

-       Henvisninger:

 • Overhold cylinderes maks. stødenergi. Du skal med ekstra dæmpere f.eks. sikre, at den ikke overskrides.
 • Ved ændring af kørselstiden eller ændring af parametersættene, der kan fjernstyres, skal du kortvarigt deaktivere bevægelsesopgaven og derefter aktivere den igen.
 • Et reduceret forsyningstryk kan evt. forøge præcisionen.
 • Hvis pausetider afviger fra den sædvanlige cyklus, medfører det en afvigelse for kørselstiden.
 • Hvis der anvendes en cylinder, der ikke findes i databasen (unknown), kan det medføre et højere antal indlæringscyklusser.
Tekniske krav
Vigtigt: Ved anvendelsen af appen har du brug for cylinderens yderpositionskontakt og et digitalt indgangsmodul CTMM til Festo Motion Terminal.