Terms and Conditions of Sale

Festo A/S anvender NL 92

NL 92 er de såkaldte almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Download leveringsbetingelser

Tilbud
Tilbud er betinget af, at tilbudsgiver kan godkende tilbudsmodtagers økonomiske kvalifikationer, herunder særligt at tilbudsmodtager kan stille fornøden sikkerhed for opfyldelsen af tilbudsmodtagers betalingsforpligtelse i henhold til afgivne tilbud. Endvidere er tilbud betinget af, at tilbudsgiver ikke har noget forfaldent tilgodehavende hos tilbudsmodtager, herunder at tilbudsmodtager løbende har overholdt tilbudsgivers betalingsbetingelser. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at trække tilbud tilbage, såfremt nævnte betingelser ikke er opfyldt.

Returnering af komponenter
Returnering skal aftales med Festo A/S på 70 21 10 90, hvor der modtages et returnummer, som skal påføres ved returnering. Skyldes returneringen en fejl foranlediget af Festo, leverer vi snarest en ny vare mod faktura. Den returnerede vare krediteres efter modtagelse hos Festo.

Ønske om returnering af varer fra købers side kan alene ske efter aftale og ud fra følgende kriterier:

  • Varens værdi > 1.500 DKK
  • Returnerede varer skal være ubrugte og i ikke beskadiget originalemballage
  • Krediteringsgebyr på 50 % af varens værdi
  • Fakturadato ligger maks. 6 måneder tilbage
  • Specialfremstillede produkter tages ikke retur