Data Protection Statement

Andmekaitseavaldus

We want you to feel secure and at ease as you collaborate successfully with Festo. We also want to meet your needs and be a reliable partner when it comes to protecting your personal data.

Andmete privaatsus – turundus e-posti teel

Festo võib saata isikutele e-kirja, et pakkuda teavet toodete ja teenuste kohta. Me võime koguda ja salvestada statistilist teavet individuaalsel tasemel, et aidata meil täpsustada oma pakkumust ja pakkuda edaspidi asjakohasemaid tooteid ja teenuseid. Kui te ei soovi, et see teave salvestatakse, pöörduge palun meie poole aadressil: info.ee@festo.com

Festo andmete privaatsuse avaldus

Teie isikuandmete kaitsmine on Festo SE & Co. KG jaoks väga oluline. Soovime, et tunneksite ennast meieveebilehe külastamisel kindlalt ja turvaliselt. Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline eesmärk teie isikuandmete töötlemisel.

Isikuandmete omandamine ja töötlemine

Meie veebiserver salvestab internetipakkuja määratud IP-aadressi, URL-i, millelt olete saanud juurdepääsu meie veebilehele, teie poolt jooksvalt külastatud veebilehed ning külastamise kuupäeva ja kellaaja. Mõnel juhul kasutab Festo nn küpsiseid, et anda teie käsutusse rohkem individualiseeritud teenuseid. Isikuandmed salvestatakse ainult siis, kui need ise sisestate, näiteks registreerimis- või küsitlusvormi täitmisel, loteriis osalemisel või lepingu sõlmimisel.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine ning sihtotstarbeliseks kasutamiseks määramine

Teie isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse kooskõlas kohaldatavate andmete privaatsust reguleerivate määrustega rangelt lepingu täitmise eesmärgil ning meie seaduslike ärihuvide kaitsmiseks, mis on seotud klienditoe ja nõustamisega, ning tootearenduseks kooskõlas tegelike turunõuetega.

Teabe saamise õigus ja avalik protseduuride register

Nõudmisel ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega esitame teile kirjaliku teate, milles on näidatud, kas ja milliseid teie isikuandmeid me säilitame. Säilitatavate sissekannete tüübid on kokku võetud meie avalikus protseduuride registris kooskõlas BDSG (Saksamaa föderaalne andmete privaatsuse seadus) artikliga 4e.

Turvalisus

Festo rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta meie hallatavaid isikuandmeid tahtmatu või tahtliku manipulatsiooni, kaotamise, hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas uute tehnoloogiliste saavutustega.

Festo ei saa siiski tagada, et kogu elektrooniline kaubandus on täielikult turvaline.

Kui teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta, palun pöörduge otse meie andmeprivaatsuse administraatori poole. Tema oskab teid aidata ka teabepäringuid, ettepanekuid ja kaebusi puudutavates küsimustes.

Andmeprivaatsuse administraator

Juergen Lang

Festo SE & Co. KG

Ruiter Str. 82

73734 Esslingen

Saksamaa

+49 (0) 711 / 347 2796

dataprivacy@festo.com