Električna zaustavna jedinica

Električna zaustavna jedinica

Automatizacija tvornica i procesa više se ne može zamisliti bez električnih pogona. Prednosti su očite: ne samo da su posebno ekonomični u radu nego ih je i vrlo jednostavno kontrolirati i konfigurirati. Naravno, to se odnosi i na električne zaustavne jedinice poduzeća Festo koje se upotrebljavaju za zaustavljanje transportirane robe, čime automatiziraju protok materijala.

EFSD – rješenje iz Festa

Festo nudi električnu zaustavnu jedinicu EFSD koja je posebno dizajnirana za korištenje u sustavima za prijenos u kojima se predmeti transportiraju iz jedne procesne stanice u drugu. Može se pričvrstiti izravno na profil sustava za prijenos tako da se samo dva puta zavrne, a osim toga potreban joj je i električni spoj za ulazne i izlazne signale. Osim jednostavne montaže, jedno od glavnih obilježja električne zaustavne jedinice je prilagodljivo prigušivanje kojim se upravlja preko digitalnog I/O i koje preuzima zadatke od prigušivanja i zaustavljanja izdavanjem signala senzora do izravnog primanja naredbi preko programirljivog logičkog kontrolera PLC.

Zaustavni cilindar EFSD

Značajke zaustavne jedinice

Električna zaustavna jedinica EFSD ima integrirani kontroler motora i kombinirano sučelje za napajanje. To joj omogućuje izravno spajanje na digitalni I/O PLC-a i radi monoenergetski, odnosno za rad joj nije potreban komprimirani zrak. Napajanje, komunikacija i logička obrada odvijaju se izravno na uređaju. EFSD za prikaz statusa kao i za poruke o statusu i pogrešci upotrebljava LED diode, dok se signal senzora i aktuatora šalje preko utikača M12.
EFSD omogućuje meko zaustavljanje robe od 0,25 do 100 kg i naše je atraktivno rješenje u tri različite veličine za brzo i jednostavno opremanje sustava za prijenos bez komprimiranog zraka.

Način rada

Električna zaustavna jedinica EFSD ima tri položaja. U položaju 1, osnovnom položaju, graničnik cilindra električne zaustavne jedinice izvučen je i spreman za zaustavljanje robe koja dolazi. U ovom je položaju LED poruka u statusu „Zatvoreno”, a ulazni signal je 0.
U položaju 2, položaju držanja, robu koja se transportira prigušio je i usporio prigušivač ugrađen u električnu zaustavnu jedinicu, a zatim se određeno vrijeme zadržava u položaju. I u je ovom položaju LED poruka u statusu „Zatvoreno” i ulazni signal je 0.
Tek se u položaju 3, položaju otpuštanja, LED poruka o statusu mijenja u „Otvoreno”, a ulazni signal u 1. U ovom se položaju graničnik električne jedinice za zaustavljanje uvlači i otpušta robu koja se transportira.