Parametarski dizajn

Neograničene mogućnosti dizajna i izgradnje

Olimpijski bazen Water Cube u Pekingu i vlak smrti Tiger & Turtle u Duisburgu jasno pokazuju da su statika i oblik zgrada daleko iza sebe ostavili geometrijske granice ravnih kutova i paralelnih zidova i stropova. Različiti organski oblici i dizajni bizarnog izgleda – maštarije dizajnera i arhitekata pretvorene u stvarnost – mogući su zahvaljujući metodama parametarskog dizajna.

Uz pomoć CAD sustava, dizajneri i arhitekti projektiraju i grade proizvode i zgrade u virtualnom prostoru. Složeni oblici i strukture postaju vidljivi u simulaciji na zaslonu, a ne samo u umu dizajnera. Međutim, neobični oblici posebne su komponente koje je teško proizvesti s pomoću automatizacije i stoga je njihova proizvodnja jako skupa. Potrebna je metoda konstruiranja koja će s jedne strane omogućiti stvaranje širokog spektra dizajna, a s druge njihovu ekonomičnu proizvodnju.

Fleksibilan i intuitivan za rad

Od početka sedamdesetih godina radi se na razvijanju parametarskih CAD sustava za konstrukciju strojeva i vozila, koji se mogu koristiti uglavnom intuitivno. Model proizvoda više nije precizna geometrija. Njegov se oblik pohranjuje u računalu s pomoću kombinacije parametara i numeričkih varijabli koje opisuju njegovu veličinu. Objekt u obliku kocke, na primjer, definiran je parametrima duljine, širine i visine, a cilindar promjerom i visinom.

Parametarski dizajn stolice

Novi koncepti: jedinstvena konstrukcija otvara neograničene mogućnosti dizajniranja

Dizajn budućnosti

Digitalizacija procesa planiranja i izvođenja povećava profitabilnost. Skriptirani geometrijski modeli mnogo su jeftiniji od konvencionalno proizvedenih posebnih komponenti. Moguće je smanjiti raznolikost komponenti i pojednostavniti geometriju i detalje bez potrebe za pojednostavnjivanjem cjelokupnog oblika. Naprotiv, nakon što su modeli pohranjeni u računalo, dizajn se može mijenjati izravno na zaslonu jednostavnom promjenom brojčanih vrijednosti ili upotrebom druge kombinacije parametara. Koristi se 3D softver, kao i za izradu animacija.

3D Cocooner iz mreže Bionic Learning Network

Digitalna izrada: softver prenosi geometriju strukture izravno na rute sustava paralelne kinematike

Digitalna izrada: softver prenosi geometriju strukture izravno na rute sustava paralelne kinematike

Novi metode 3D ispisa idealan su alat za implementaciju parametarski dizajniranih oblika. Na sajmu u Hannoveru Festo je s pomoću 3D Cocoonera pokazao prototip aplikacije za Festo sustav rukovanja, sustav paralelne kinematike tipa EXPT-45 . Po uzoru na čahuru dudovog svilca predilica se koristi snopovima optičkih vlakana, prekrivenim i stabiliziranim s pomoću smole stvrdnute UV zračenjem, za proizvodnju laganih konstrukcija u prostoru.

Jedinicom za rukovanje, koja pokreće predilicu, izravno upravlja softver za dizajn. Korisničko sučelje koje je jednostavno i intuitivno omogućuje stvaranje bezbroj varijacija iz vrlo jednostavnih osnovnih uzoraka.

Ovdje možete vidjeti kako radi 3D Cocooner:

Pregled