Automatski električno

Automatizacija kao ključ za kvalitetnu, isplativu i sigurnu proizvodnju baterija u velikim količinama

Baterije su važan čimbenik kad je riječ o električnim vozilima. Potreba za baterijama je golema. Zato se diljem svijeta grade gigatvornice za proizvodnju baterijskih ćelija. Razvoj događaja je jasan: e-automobili su u usponu. Prema procjena stručnjaka, udio koji motori s unutarnjim izgaranjem zauzimaju na tržištu u sljedećih će pet godina opasti oko 45 posto. Isplativa proizvodnja tolike količine visoke kvalitete je izazov. Rješenje je automatizacija. Ona jamči učinkovitost i ekonomičnost.

Za baterijski paket od 90 kWh troškovi materijala i proizvodnje visoki su. Ne smije doči do pogrešaka ni zastoja. Isporučujemo tehnologiju za pouzdanu i ekonomičnu proizvodnju visokokvalitetnih baterija. To uključuje automatizaciju procesa za pripremu sirovina, potpuno automatiziranu proizvodnju baterijskih ćelija i automatizaciju transportnih i montažnih sustava za precizno sastavljanje dijelova baterije. ​

Otplinjavanje i brtvljenje: osnovni procesi u proizvodnji baterijskih ćelija

Do njih dolazi odmah nakon prvog kontakta baterijskih ćelija s električnim naponom. Baterijske ćelije probuše se kopljem, nastali plin se usisava i zatim ih se ponovno zatvara. To se obično radi toplinskim zavarivanjem ili ultrazvučnim zavarivanjem. Naša rješenja za rukovanje osiguravaju siguran i dinamičan proces sve do inspekcije i označavanja. ​

Proizvodnja baterija je složena. Kvaliteta, sigurnost i isplativost ključni su aspekti. Proizvodnja s godišnjim kapacitetom od 24 gigavatsata dnevno obrađuje oko 400 tona materijala, što je jednako teretu više od deset poluprikolica. Svakog dana oko 500.000 baterijskih ćelija izađe iz gigatvornice. Zbog toga se ovdje ulaže mnogo znanja i iskustva. To je učinkovito samo ako postrojenja rade produktivno i pouzdano, odnosno velikom brzinom, maksimalnom propusnošću i najvećom preciznošću ponavljanja. To zahtijeva tehničku osposobljenost i pouzdane aplikacije.

Proizvodnja baterijskih modula: sklapanje vrijednih elektrokemijskih komponenti

U proizvodnji baterijskih modula sastavljaju se vrijedne elektrokemijske komponente. Posebno u području tehnologije rukovanja nudimo savršeno prilagođena rješenja, npr. za robusno, sigurno i precizno hvatanje i transportiranje baterijskih ćelija. Posebnu pozornost posvećujemo sigurnosti tijekom cijelog procesa rada.

Proizvodnja akumulatora visokih performansi složena je s nekoliko aspekata. Baterije se sastavljaju od djelomično toksičnih komponenti, u nekim proizvodnim područjima moraju se uzeti u obzir aspekti zaštite od požara i eksplozije. Dijelovi proizvodnje odvijaju se u sterilnim i suhim prostorima. Formirane i aktivirane baterije nalaze se i pod električnim naponom. Ukratko: u svim proizvodnim koracima potrebna je osjetljivost procesa.

Složeni zahtjevi zahtijevaju sigurna rješenja

Proizvodnja baterijskih ćelija vrlo je osjetljiv proces. S jedne strane komponente za automatizaciju izložene su izazovnim uvjetima okoline kao što su npr. suhe prostorije, a s druge strane zbog emisije čestica izravno utječu na kvalitetu proizvedenih baterijskih ćelija. ​

Ovisno o aplikaciji, proizvodi koji se koriste u proizvodnji baterijskih ćelija ne smiju emitirati čestice bakra, cinka ili nikla. U protivnom postoji rizik da će kvaliteta baterija biti smanjena ili da će čak biti neupotrebljive. Nudimo opsežan asortiman proizvoda za proizvodnju baterijskih ćelija koji uzima u obzir te zahtjeve.

Usmjereni na održivost

Stručnjaci procjenjuju da će baterije za e-automobile imati vijek trajanja od oko osam do deset godina. Stoga će u bliskoj budućnosti prve baterije doći do kraja svojeg životnog ciklusa. Procjenjuje se da će do 2025. oko 600.000 tona iskorištenih baterija biti spremno za recikliranje. Međutim, prije samog recikliranja i nakon uklanjanja iz vozila rabljene se baterije upotrebljavaju u takozvanim farmama baterija ili stacionarnim sustavima za skladištenje.

Na kraju životnog vijeka baterije provodi se profesionalno recikliranje. Najprije se paketi mehanički rastavljaju na module, baterije i druge komponente. Danas se to uglavnom radi ručno, što je teška i naporna aktivnost. Već nudimo modularne koncepte automatizacije koji taj proces ubrzavaju i pojednostavnjuju! Budući da su uključeni utvrđivanje položaja, korekcija položaja i širok izbor tehnika rukovanja, tu je potreban naš kompletni portfelj u tvorničkoj automatizaciji.

Sljedeći korak je odvajanje materijala kao što su metal, plastika i drugi materijali. Međutim, pritom nismo usmjereni samo na rješenja za automatizaciju. Nudimo i odgovarajuće proizvode koji su posebno namijenjeni za hidrometalurški postupak recikliranja. Upotrebljava se niz procesnih ventila za plinovite, krute ili tekuće tvari.

Kvalifikacija za industriju sutrašnjice

Velike površine, dobra prometna povezanost, niski troškovi razvoja i sigurna opskrba energijom važni su preduvjeti za gigatvornice. Važni su aspekti dovoljno stručnog osoblja i održiva opskrba energijom. Zahvaljujući prelasku na elektromobilnost ne stvaraju se samo nove tvornice, nego i novi zadaci, područja djelovanja i opisi poslova. Za to zaposlenici moraju biti osposobljeni i školovani. S pomoću ciljanih programa obuke odjel Festo Didactic prenosi znanje i iskustvo koje je potrebno u visokoautomatiziranoj proizvodnji. Ponuda među ostalim uključuje praktičnu obuku u pogonima, uspostavljanje vlastitih tvornica za učenje i digitalne sadržaje za učenje kojima se može pristupiti na Festo Learning Experience (Festo LX) bilo kad i bilo gdje.

veljače 2023

Pregled