Tehnologije za bolji život

Sve veća i starija svjetska populacija zahtijeva više medicinske dijagnostike i liječenja. Zahvaljujući napretku u medicini otkrivaju se nove bolesti i za njih se pronalazi lijek. Za pouzdanu dijagnozu potrebna je precizna analiza uzoraka. U liječenju se koristi medicinska tehnologija koja olakšava i čuva život. Globalna potražnja za medicinskom tehnologijom i laboratorijskim analizama stoga brzo raste. Ovom rastućem tržištu na raspolaganje stavljamo svoje tehnološko znanje i iskustvo radi precizne, pouzdane automatizaciju osjetljivih procesa. ​

Mnoga područja laboratorijske dijagnostike trenutačno svoje uzorke obrađuju uglavnom ručno. Među ostalim i zato što je automatizacija procesa za mnoge korisnike novo područje. Svojim asortimanom proizvoda LifeTech nudi rješenja po mjeri kako bi laboratoriji diljem svijeta zahvaljujući automatizaciji mogli raditi sigurnije, produktivnije i ekonomičnije.

Osnovne primjene tehnologija poduzeća Festo standardizirana su, precizna obrada tekućih uzoraka i precizno doziranje plinova i tekućina. U laboratorijskoj tehnici upotrebljavaju se uglavnom električni pogoni s motorima i regulatorima, hvataljke, sustavi za rukovanje i senzori. Zahvaljujući svojim piezo ventilima u medicinskoj tehnologiji imamo jedinstvenu prodajnu ponudu za visokoprecizno doziranje tekućina i plinova.

Sigurne analize u laboratorijima

Sigurno, pouzdano i brzo analiziranje velikog broja uzoraka usmjerava trend prema automatizaciji laboratorijskih analiza. Ručna obrada uzoraka dugotrajna je i sklona pogreškama. Na primjer, zbog miješanja uzoraka, nedovoljne sterilnosti ili nepreciznog doziranja ispitnih tekućina. Automatizirani i stoga ponovljivi procesi minimiziraju netočne analize, stvaraju pouzdanost procesa i povećavaju profitabilnost.

Za primjene koje su pritom najvažnije, a to su rukovanje uzorcima i tekućinama, nudimo kompletan asortiman proizvoda: rješenja za označavanje i identifikaciju uzoraka, otvaranje i zatvaranje spremnika za uzorke, uklanjanje ili dodavanje točno doziranih količina tekućine, kao i transport i rješenja za pozicioniranje. Festo na temelju provjerenih komponenti za električnu i pneumatsku automatizaciju razvija rješenja specifična za kupca za definirane zadatke. Primjer za to sustavi su za analizu DNA. U selekciji korisnih biljaka omogućuju izdvajanje nekoliko tisuća genetskog materijala dnevno.

Iz prakse:
Adrenalin zbog brzine obrade uzoraka

Ako nas je pandemija bolesti COVIDA 19 nečemu naučila, to je golema potreba laboratorija za velikom brzinom obrade uzoraka. Tu potražnju više nije moguće zadovoljiti ni s visokokvalificiranim laboratorijskim osobljem. U laboratorijskim procesima više nije bilo moguće izbjegavati automatizaciju. Stoga je nizozemsko poduzeće MolGen razvilo PurePrep TTR koji po satu može pripremiti 320 uzoraka pacijenata za molekularnu obradu. Uključeno: tehnologija automatizacije poduzeća Festo specifična za laboratorije.

siječnja 2023

Pregled