Sustavna rješenja u automatizaciji laboratorija

Rukovanje uzorcima i prijevoz uzoraka u automatizaciji laboratorija

Korisno je razlikovati laboratorijsku automatizaciju (koja se odnosi na softverske i hardverske tehnologije i inženjerske prilagodbe koje upravljaju instrumentima bez ljudske intervencije) i laboratorijsku robotiku (koja se konkretno odnosi na fizičko rukovanje uzorcima i njihovim spremnicima).

Mikroploča je standardni format za pripremu, rukovanje i skladištenje različitih tipova uzoraka. Mikroploče sadržavaju više jažica u ploči standardne veličine i površine. Stoga su mnogi robotski sustavi posebno dizajnirani za rukovanje mikrotitarskim pločama i u njima sadržanim uzorcima.

U većini slučajeva rukovanje i kretanje uzoraka temelji se na šaržnim procesima. Kako bi se olakšao prijenos uzoraka s jednog modula na drugi, a da se i dalje dopušta nasumični pristup modulima, potrebna je metoda koja omogućuje premještanje pojedinačnih uzoraka tijekom procesa.

Nasumični pristup odnosi se na sposobnost procesa da izvede bilo koji traženi test bilo kojim redom. Razni proizvođači nude klinička laboratorijska rješenja za učinkovito i besprijekorno usmjeravanje i rukovanje uzorcima u predanalitičkim, analitičkim i postanalitičkim procesima.

Prikupljanje, prijevoz i obrada kliničkih uzoraka predanalitički su koraci koji su ključni za dobivanje pouzdanih dijagnostičkih rezultata. Dostupna su prilagođena rješenja za automatiziranu obradu uzoraka koja pomažu smanjiti pogreške i povećati učinkovitost. Uzorci se mogu odmah proslijediti u različite module za pojedine korake procesa, a možete ih pratiti tijekom cijeloga procesa.

Uz poznavanje osnovnog procesnog i funkcionalnog rješenja Festo može pružiti inteligentne podsustave (module) za manipulaciju i pripremu uzoraka (identifikacija s pomoću barkoda, skidanje i zatvaranje epruveta s uzorcima, integracija tehnologija pipetiranja) kako bi se ti uzorci mogli upotrebljavati u dijagnostičkim i analitičkim procesima.

Kako bi se optimizirao cijeli proces – uključujući prijevoz uzoraka i rukovanje mikropločama, spremnicima, stalcima i potrošnim materijalom – odgovarajuća kombinacija kartezijanske i robotske tehnologije rukovanja može pružiti željenu učinkovitost u konačnom funkcionalnom rješenju.

O autoru

Wolfgang Trautwein
Razvoj poslovanja u centru MedLab
Kontakt

siječnja 2018

Pregled