Tehničko obrazovanje, daljnje osposobljavanje, CER

Tehničko obrazovanje, daljnje osposobljavanje, CER

Megatrendovi poput digitalizacije, individualizacije i klimatskih promjena utječu na mnoga životna područja, uključujući tehničko obrazovanje i daljnje osposobljavanje. Ono je važno za održivi razvoj. Pruža vještine potrebne za rješavanje današnjih izazova specifičnim rješenjima i pomaže nam oblikovati budućnost u interesu sljedećih generacija. Festo Didactic svojom opsežnom obrazovnom ponudom te svjetskim projektima i partnerstvima daje važan doprinos tehničkom osposobljavanju budućih generacija, ali i današnjih radnika.

U cijelom svijetu obrazovanje je temelj za budućnost kojoj vrijedi težiti. Teorijske i praktične vještine u upotrebi novih tehnologija i procesa osiguravaju daljnju inovativnost i održivost poduzeća te omogućuju ljudima sudjelovanje u svim kulturnim, političkim, društvenim i gospodarskim aspektima društva.

Naša korporativna obrazovna odgovornost (CER)

Kao vodeći globalni partner poduzeća, obrazovnih institucija i kao obiteljsko poduzeće Festo je iznimno predan razvoju okružja za poučavanje i učenje te prijenosu znanja diljem svijeta. Stoga mi kao poduzeće preuzimamo društvenu odgovornost za sadašnje i buduće generacije kroz svoju korporativnu obrazovnu odgovornost (CER). Uvjereni smo da možemo donijeti dalekosežne pozitivne promjene u industriji i društvu, da obrazovanje pridonosi miru i prosperitetu u cijelom svijetu te da ljudima otvara održive mogućnosti.

Predanost tehnologiji i obrazovanju diljem svijeta

Održivost je prije svega ono što povezuje korporativni aspekt s društvenim perspektivama. U Festu jesmo i ostajemo čvrsto uvjereni u važnost znanja i obrazovanja, tehnologije i inovacija, što ide ruku pod ruku s potpunom predanošću tehničkom obrazovanju i prijenosu znanja. Doprinos koji dajemo budućoj održivosti društva nazivamo korporativnom obrazovnom odgovornošću (CER). Ono čime se ovdje bavimo i što kontinuirano razvijamo ujedno je i nezaobilazna osnova za dugoročni uspjeh našeg poduzeća.

Naš didaktički odjel

Iz motivacije da budemo vodeća pokretačka snaga u obrazovanju, u Festu se razvio samostalni odjel zahvaljujući kojem smo danas vodeći na svjetskom tržištu tehničkog obrazovanja. S Festo Didactic od 1960-ih na novim tržištima ulažemo najprije u obrazovanje.

Svoje iskustvo i znanje u području osposobljavanja preko zajedničkih projekata i partnerstva prenosimo u škole, strukovne škole, sveučilišta i poduzeća te potičemo entuzijazam za tehnološko obrazovanje s pomoću široke palete obrazovnih programa. Najnovije tehnologije tako brzo pronalaze svoj put u praksi poduzeća preko nastavnih planova i programa te obrazovanja. Time dajemo svoj doprinos društvu znanja sutrašnjice.

Kako bismo postavili međunarodne standarde za tehničko obrazovanje, razvili smo pečat kvalitete Festo Authorized and Certified Training (FACT). Dodjeljujemo ga odabranim obrazovnim institucijama za visoku kvalitetu njihovih laboratorija za obuku i nastavnika. Nakon uspješnog certificiranja kao FACT centar provodimo redovite revizije kako bismo provjerili usklađenost s našim visokim standardima.

Međunarodni projekti u području upravljanja vodama

Međutim, prilagođavanje vještina ljudi napretku u industriji trajna je zadaća u cijelom svijetu. Među ostalima surađujemo s Organizacijom Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO), UNESCO-om i Njemačkom agencijom za međunarodnu suradnju (GIZ).

Pritom je tema vode najvažnija. Jer voda je život. Ipak, 80 posto vode koja se rabi u cijelom svijetu završi u okolišu nepročišćena. To ne ugrožava samo biološku raznolikost, nego i pitku vodu za svjetsko stanovništvo. Upravljačke vještine, znanje i iskustvo u rutinama servisiranja i održavanja te učinkoviti procesi igrat će veliku ulogu u budućnosti. Ovdje je obuka u upravljanju vodnom tehnologijom najvažnija poluga za učinkovitiju zaštitu ovog dragocjenog resursa.

UNESCO – Global Education Coalition (GEC)

Pandemija bolesti COVID-19 snažno je utjecala i na obrazovni sektor. Diljem svijeta zatvorene su škole i sveučilišta. Kako bi se osigurao kontinuitet učenja, osnovana je koalicija Global Education Coalition. U sklopu te UNESCO-ove inicijative odlučili smo široj javnosti na raspolaganje staviti ukupno devet modula za e-učenje o upravljanju vodama na engleskome i francuskom jeziku.

UNESCO-UNEVOC

UNESCO-ov centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (UNEVOC) odgovoran je za uspostavu Global Skills Academy. Pri Global Skills Academy članovi koalicije Global Education Coalition nude besplatno, visokokvalitetno online osposobljavanje.

TO online osposobljavanje može pomoći mladim ljudima da steknu vještine kako bi poboljšali svoju zapošljivost. Zbog toga na globalnoj razini na raspolaganje stavljamo devet modula za e-učenje o temi upravljanja vodama. Osim toga, UNESCO-UNECOV-i centri diljem svijeta promiču obrazovanje i daljnje osposobljavanje tehničara u području vode i kanalizacije.

Africa Cloud "atingi"

Africa Cloud pod nazivom "atingi" međunarodna je suradnja između Saveznog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ), partnerstva Smart Africa Alliance i Njemačke agencije za međunarodnu suradnju (GIZ). Platforma za e-učenje mladima nudi besplatne sadržaje za učenje i mogućnosti umrežavanja. U tom kontekstu svoj doprinos Africa Cloudu dajemo s pomoću devet modula za e-učenje o upravljanju vodama. Cilj te ponude je inspirirati mlade za osposobljavanje u sektoru voda.

Udruga za razvoj obrazovanja u Africi – ADEA

Festo Didactic poziva ministarstva obrazovanja na suradnju s Udrugom za razvoj obrazovanja u Africi (ADEA). ADEA podržava digitalno učenje i digitalno osposobljavanje kako bi se doprlo do afričkog obrazovnog sustava. Cilj je pripremiti mlade ljude za budućnost u svijetu rada.

Budući da je Festo Didactic vodeća tvrtka u tehničkom obrazovanju i osposobljavanju, smatra nas se savjetnicima afričkih ministarstava obrazovanja. Kao član "Upravnog odbora" ADEA-e rado ćemo u idućim godinama djelovati kao savjetnici.

H2O Magreb

Novost u tehničkom obrazovanju

Zahvaljujući suradnji na projektu H2O Magreb poduzeli smo hrabre korake u novim područjima, što se možda ne bi dogodilo da smo djelovali sami. Načelo javno-privatnog partnerstva za razvoj je ublažavanje poduzetničkih rizika u privatnom sektoru i izgradnja na načelu partnerstva i komplementarnosti. Ovdje je cilj udružiti snage za inovacije u područjima tehnologije i obrazovanja te razviti ideje u području ciljeva održivog razvoja UN-a SDG 4 (kvalitetno obrazovanje), SDG 5 (rodna ravnopravnost) i SDG 6 (čista voda i sanitarni uvjeti).

Socioekonomska relevantnost za uključivanje

Takva inicijativa zatvara rodni jaz u smislu vještina te mladim ženama i muškarcima nudi priliku da kao stručnjaci preuzmu važne uloge u društvu. U Maroku ga treba smatrati modelom za uključivanje mladih žena u obrazovanje za sve, u Africi modelom za prevladavanje predrasuda o ulozi žena u društvu, a u svijetu modelom za otklanjanje stereotipa o "tobožnjem tehničkom obrazovanju samo za dječake".

Učenje preko natjecanja

WorldSkills i Festo

WorldSkills je vodeća platforma za međunarodne usporedne analize u području stručnog osposobljavanja. Festo sudjeluje na svjetskim prvenstvima za pripravnike u različitim ulogama: kao globalni industrijski partner (GIP) i kao natjecatelj s pripravnicima poduzeća Festo. Natječemo se u mnogim disciplinama, kao što su mehatronika, vodna tehnologija, industrijska mehanika i obnovljivi izvori energije.

Čisti entuzijazam

Festo odavno pridaje važnost promicanju kvalificiranih stručnjaka sutrašnjice radi promicanja tehnoloških inovacija u industriji. U pripremi za kasniji profesionalni život učenje preko natjecanja ima posebnu ulogu. U sklopu rada u timu ili kao pojedinac veliku važnost imaju učenje i rješavanje zadataka, ali je i motivacija jednako važna kao i naučene vještine. Za mlade sudionike međunarodnih natjecanja takva događanja čine nezaboravno iskustvo: izravna usporedba s drugima potiče vrhunsku izvedbu, a međunarodna atmosfera donosi čisti entuzijazam. Natjecanja inspiriraju mlade ljude na njihovom putu u profesionalni život.