Impresum

Festo d.o.o.

Nova cesta 181a

10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon : + 385 1 69 19 69

e-mail: info_hr@festo.com

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080126736

Temeljni kapital:525.166,94 kn uplaćen u cijelosti

Uprava: direktor Bogdan Opaškar

Porezni broj: 3485544

OIB 25706416813