Ponuda tečajeva

Naša ponuda tečajeva

Tehnologija, organizacija i ljudi – naša ponuda za široku paletu ciljnih skupina u poduzeću

Osiguravamo praktičan i prilagođen razvoj vještina zaposlenika u industrijskim poduzećima. Sadržajem su tečajevi usmjereni na temeljne kompetencije iz različitih tehnologija automatizacije, a metodologija je usmjerena na sposobnost zaposlenika da novostečene vještine prenesu na radnom mjesto i primijene ih. Zato što kvalificirani i predani zaposlenici daju odlučujući doprinos produktivnosti i konkurentnosti vašeg poduzeća.

Teme tečajeva

Naša ponuda uključuje treninge i tečajeve u područjima koja imaju ključnu ulogu u svakodnevnom industrijskom životu: tehnologija, organizacija i ljudi.

Između ostalog nudimo tečajeve u području pneumatike, hidraulike, elektrike/elektronike, programiranja PLC-a, digitalizacije/industrije 4.0, proizvodnje bez zaliha i vodstva.

U nastavku otkrijte našu kompletnu ponudu tečajeva!

Seminari za specifična radna mjesta – od proizvodnje do menadžmenta

Naši su tečajevi savršeno prilagođeni zahtjevima različitih radnih mjesta. Pridonose osposobljavanju posebnih profila poslova. To između ostalog uključuje:

Tehničare za održavanje, operatere, inženjere, dizajnere, trenere, nastavnike i predavače, zaposlenike u proizvodnji i njihove nadređene, planere proizvodnje i rukovoditelje.

Raspored

Pneumatika

PN111 Moderna industrijska pneumatika

Seminar je zamišljen kao opći uvodu pneumatiku, a zadatak seminara je upoznati polaznike s dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih komponenata. To uključuje tumačenje simbola i shema te izgradnju upravljačkih sustava. Pokriva korištenje komprimiranog zraka za pneumatsko upravljanje i signalni medij. Dan je kompletan pregled komponenata od kompresora, sušače, do elemente za pohranu i razvod zraka, dizajn, konstrukcija i rad pogona, ventila i pomoćne opreme. Praktični dio omogućava polaznicima da isprobaju teoriju u praksi. Polaznici moraju odabrati odgovarajuće komponente za njihov zadatak, podesiti tlak, protok i sekvence ovisno o zahtjevima.

Više informacija i prijava

PN122 Napredna industrijska pneumatika – Pneumatsko upravljanje

Seminar proširuje vaše tehničko i metodičko znanje. Cilj seminara je polaznike naučiti metode i zakonitosti pneumatskog upravljanja. Dati im vještine i znanja za dizajniranje, sklapanje, puštanje u rad, održavanje i otkrivanje grešaka pneumatskog sustava. Osposobiti ih za samostalan rad pri projektiranju naprednih pneumatskih upravljačkih sustava i održavanju složenih pneumatskih sustava.

Više informacija i prijava

PN281 Moderna industrijska elektropneumatika

Dizajniran kao opći uvod u temu elektropneumatike. Cilj stručne edukacije je polaznike upoznati s dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih i elektrponeumatskih komponenata. To uključuje tumačenje shema i simbola kao i praktičnu izradu kontrolnog sustava. Praktične vježbe pojačavaju teoriju kroz prikaz rada komponenata u stvarnoj primjeni. Nadalje praktične vježbe omogućavaju polaznicima da izrađuju, mijenjaju i testiraju performanse osnovnog elektropneumatskog kruga za danu funkciju. Također je sadržano održavanje i sistematski pristup otklanja-nju grešaka sustava.

Više informacija i prijava

PN121 Održavanje, dijagnostika i otklanjanje kvarova

Proširiti vaše stručno znanje kompleksnih pneumatskih i elektro-pneumatskih sustava, te una-prijediti Vaše metodičke vještine. Praktične vježbe postavljanja, puštanja u rad, detekcije kvara te otklanjanja grešaka, olakšavaju prijenos usvojenog znanja potrebnog za vaš svakodnevni posao.

Više informacija i prijava

Hidraulika

HY511 Moderna industrijska hidraulika

Ovaj seminar daje vam uvid u hidrauličke komponente i njihove funkcije. Kreirat ćete sklopne sheme, postavljati pritisak i poziciju hidrauličkih pogona. Upoznati ćete se s konstrukcijom i dizajnom hidrauličkih komponenata. Seminar također pokriva temeljna načela hidraulike i tehničke karakteristike pojedinih komponenata. Uključeni su ventili za kontrolu tlaka, protoka i smjera protoka. Upoznati ćete se s prednostima i nedostacima hidrauličkog sustava. Naravno praktične vježbe te rješavanje primjera iz prakse važan su sastavni dio seminara.

Više informacija i prijava

HY611 Moderna industrijska elektrohidraulika

Ovaj seminar daje uvid u hidrauličke i elektrohidrauličke komponente te njihove funkcije koristeći jednostavno elektrohidrauličko upravljanje. Polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima i zakonima u elektrotehnici, steći potrebna znanja da samostalno sustave, puste u rad i održavaju elektrohidrauličke upravljačke sustave i opremu. Kao i kod svih Festo seminara praktične vježbe te rješavanje primjera iz prakse važan su sastavni dio seminara.

Više informacija i prijava

HY152 Napredno hidrauličko upravljanje

Ovaj seminar daje vam uvid u hidrauličke i elektrohidrauličke komponente te njihove funkcije, koristeći jednostavno hidrauličko upravljanje. Polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima i zakonima u elektrotehnici, steći potreban znanja da puste u rad samostalne sustave i održavaju složene hidrauličke upravljačke sustave i opremu. Kao i kod svih Festo seminara praktične vježbe te rješavanje primjera iz prakse važan su sastavni dio seminara.

Više informacija i prijava

HY132-Napredna elektrohidraulika i proporcionalna hidraulika

Proporcionalna i servo hidraulika ima sve veći primjenu u industriji, ali obzirom na važnost i troškove samo je vrlo vješto osoblje osposobljeno za rad s proporcionalnom i servo hidraulikom. Ovaj seminar vam daje mogućnost da naučite, otkrijete i doživite funkcije i upravljanje proporcionalnim i servo ventilima. Kao nadopuna teoriji, praktični dio daje vam mogućnost postavljanja krugova, parametara te stjecanja iskustva puštanja u rad i otkrivanje pogrešaka kod pro-porcionalnog upravljačkog sustava. U praktičnim vježbama koristi se Easy port tako da se na seminaru daje i pregled PLC funkcija.

Više informacija i prijava

Upravljanje

AUT121 Senzorika – osnovni principi

Senzori imaju vrlo široku primjenu u automatiziranim sustavima. Koriste se za mjerenje snage, tlaka, sile, udaljenosti, detekitiraju poziciju predmeta te signaliziraju završetak procesa. Za do-bro programiranje PLC-a neizostavno je poznavanje rada senzorske tehnologije. Polaznici seminara naučit će osnove o binarnim i analognim senzorima te se upoznati s raznim primjerima u praksi.

Više informacija i prijava

PLC211 Osnove upravljanja SIMATIC S7-1200

Polaznici će na seminaru naučiti strukturu i modove operacija Simatic S7 kao i kako kreirati logičke programe koristeći listu instrukcija, funkcijski plan i kontakt plan. Ključni element seminara je izrada aplikacija i rukovanje PLC-om uzimajući u obzir različite izvršne elemente i njihov utjecaj ( mehanički, pneumatski, hidraulički, električki te PLC).

Više informacija i prijava

PLC822 Napredno programiranje SIMATIC S7-1200

Polaznici će na seminaru naučiti strukturu i modove operacija Simatic S7 kao i kako kreirati lo-gičke programe koristeći kontakt plan. Ključni element seminara je izrada aplikacija i rukovanje PLC-om uzimajući u obzir različite izvršne elemente i njihov utjecaj ( mehanički, pneumatski, hidrauličk,i električki te PLC).

Više informacija i prijava

PLC371 Programiranje u CoDeSys-u neovisno o hardware

Kako bi se savladali zahtjevi brzih promjena kod ugrađenih i računalom upravljanih industrijskih aplikacija, sve je važnije savladavati različite programske jezike. S obzirom na veliku raznolikost dostupnih programskih jezika to postaje vrlo složeno. Razlike u korisničkom sučelju, funkcionalnos-ti i setu naredbi mogu izazvati zabunu i veću mogućnost pogreške. CoDeSys - isproban i testiran, globalno dostupan software od tvrtke 3S neovisan o hardware-u nudi upravljački software prema IEC 61131-3 standardu sa svim definiranim programskim jezicima neovisno o proizvođaču har-daware-a. Ovaj seminar demistificira CoDeSys i daje polaznicima pouzdanost pri korištenju.

Više informacija i prijava

PLC381 Programiranje u CoDeSys– Festo PLC

Polaznici će na seminaru naučiti strukturu i modove operacija CodDeSys programiranja kao i kako kreirati logičke programe koristeći listu instrukcija, funkcijski plan i kontakt plan. Ključni element seminara je izrada aplikacija i rukovanje PLC-om uzimajući u obzir različite izvršne elemente i njihov utjecaj ( mehanički, pneumatski, hidraulički, električki te PLC).

Više informacija i prijava

Elektromotorni pogoni

ED811 Osnove elektromotornih pogona

Kod sve veće primjene servo i koračnih motora u sustavima za pozicioniranje, mnogi tehničari i inženjeri strojarstva i elektrotehnike suočeni su s novom i složenom tehnologijom, a pritom se od njih očekuje puštanje u rad i održavanje takvih sustava. To su ponekad teži izazovi za onoga tko nema potrebna znanja. Na ovom seminaru stječu se vještine i znanja iz osnova elektromotornih pogona. Polaznici seminara upoznat će se s mogućnostima i načinom rada servo motora, koračnih motora, sustavima za pozicioniranje, te samostalno dizajnirati i pustiti u pogon sustav sa servo ili koračnim motorom. Seminar je baziran na nizu praktičnih vježbi kako bi se primijenilo stečeno znanje.

Više informacija i prijava

Robotika

ROB111 Robotika

Već dugi niz godina robotika se ubrzano razvija, pružajući bržu proizvodnju uz bolju kvalitetu te sigurniji rad. Robotski sustavi mogu preuzeti neke zadatke koji rješavaju pitanja vezana uz produktivnosti, kvalitetu, rizik i ergonomiju.
Robotski sustavi postaju sve važniji u proizvodnim pogonima. Kako bi mogli pratiti taj exponencijalan rast, razvili smo ovaj seminar.

Više informacija i prijava

Sigurnost

SN171 Sigurnost strojeva 1

Dvodnevna edukacija pokriva slijedeće teme:

  • Korištenje norme EN ISO 13849-1 za prosječno vrijeme do kvara (MTTF).
  • Korištenje norme EN IEC 62061 za električnu, elektronsku te opremu za programiranje.


Više informacija i prijava

SN181 Sigurnost strojeva 2

Dvodnevna edukacija pokriva slijedeće teme:

  • Standardi električne sigurnosti strojeva EN IEC 60204- 1:2006
  • Sigurnost strojeva – Električna oprema stroja – Dio 1 : Osnovni zahtjevi.

Više informacija i prijava