Digitalno učenje

Digitalizacija mijenja svijet učenja

Kao i industrija, i strukovno osposobljavanje prolazi kroz kontinuirani proces promjena. Digitalna transformacija ne mijenja samo kompetencije koje se moraju steći u sklopu tehničkog osposobljavanja ili daljnjeg obrazovanja, već i način na koji se one mogu naučiti. Tehnološki napredak stoga stvara mnoge inovativne oblike učenja koji u sprezi sa suvremenim didaktičkim konceptima učenja nude nove mogućnosti obrazovnom sektoru.

Što znači "digitalno učenje" ili "e-učenje"?

U suvremenom obrazovanju više se ne može izbjeći koncept digitalnog učenja. Pod tim se podrazumijeva učenje podržano digitalnim medijima i tehnologijama, učenje s digitalnim alatima ili u svjetovima digitalnog učenja. Iako se taj pojam već etablirao u obrazovanju, učenje i dalje ostaje kognitivni proces, odnosno proces u mozgu koji nikako nije automatiziran. Ideja o mogućnosti preuzimanja znanja izravno u memoriju mozga možda zvuči primamljivo, ali za sada je i dalje samo san.

Ipak, digitalni mediji za učenje mogu i povećati zabavu pri učenju, ali i pomoći u bržem i održivijem postizanju željenih ciljeva učenja.

Iako učenje s pomoću digitalnih alata ni na koji način neće zamijeniti tradicionalnu pedagogiju, za škole i programe strukovnog osposobljavanja ključno je uspostaviti inovativne obrazovne modele koji mogu odražavati brzi svijet visoke tehnologije u kojem živimo.

Ne samo tehnologija – i didaktička strategija

Jedno je sigurno: digitalne tehnologije u obrazovanju ne smiju biti same sebi svrha. Umjesto toga, moraju se upotrebljavati ciljano kako bi se postigli jasno definirani obrazovni ciljevi. Didaktički koncept koji integrira kriterije koje podržavaju učenje stoga je važan kako bi se iskoristio puni potencijal potpore digitalnom učenju.

Naš pristup industrijskom strukovnom osposobljavanju

Sva naša obrazovna rješenja imaju nešto zajedničko: postizanje praktičnih vještina. Ne želimo prenositi čisto znanje, nego omogućiti polaznicima da se svojim stečenim vještinama ciljano koriste u praksi. Stoga sa svojim sustavima obuke uvijek kombiniramo teorijske module s praktičnim treningom. Moderna rješenja za digitalno učenje pomažu vam to dvoje smisleno kombinirati.